Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 364780-2021

19/07/2021    S137

Poland-Rzeszów: Medical furniture

2021/S 137-364780

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 112-291728)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Postal address: ul. Szopena 2
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-055
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Telephone: +48 178666096
Fax: +48 178666097
Internet address(es):
Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia tj. dostawa, transport i montaż mebli oraz dostawa asortymentu medycznego, laboratoryjnego, socjalnego.

Reference number: ZP.261.2-T-E.2021, Postępowanie nr 36
II.1.2)Main CPV code
33192000 Medical furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia tj. dostawa, transport i montaż mebli oraz dostawa asortymentu medycznego, laboratoryjnego, socjalnego wyszczególnionego w częściach dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte formularzach cenowo-ofertowych dla części od nr 1 do nr 11 (załączniki nr 1 do SWZ), opisie przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 11 (załączniki nr 2 do SWZ) oraz wizualizacji pomieszczeń (rzuty kondygnacji) (załączniki nr 3 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w formularzach cenowo-ofertowych dla części od nr 1 do nr 11 (zał. nr 1 do SWZ), oraz opisanych w opisie przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 11 (zał. nr 2 do SWZ), i wizualizacji pomieszczeń (rzuty kondygnacji) (zał. nr 3 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 112-291728

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 26/07/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 28/07/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/10/2021
Read:
Date: 25/10/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 26/07/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 28/07/2021
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: