Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 364916-2018

TIЗаглавиеБългария-Костинброд: Строителен надзор
NDНомер на публикацията на обявлението364916-2018
PDДата на публикуване21/08/2018
OJНомер на броя на ОВ S159
TWГрад/населено място на купувачаКОСТИНБРОД
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Костинброд (000776363)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен16/08/2018
DTКраен срок за подаване25/09/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71521000 - Строителен надзор по време на строителството
71520000 - Строителен надзор
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG412
IAИнтернет адрес (URL)www.kostinbrod.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС