Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 364989-2021

Submission deadline has been amended by:  429576-2021
19/07/2021    S137

Lithuania-Vilnius: Software development services suites

2021/S 137-364989

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
National registration number: 188710638
Postal address: J. Basanavičiaus g. 36
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03109
Country: Lithuania
Contact person: Antanas Narbutas
E-mail: antanas.narbutas@lra.lt
Telephone: +370 52329653
Fax: +370 52329609
Internet address(es):
Main address: http://www.lakd.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4495
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=574264
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=574264&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Automobilių keliai

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos sukūrimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
72212422 Software development services suites
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės:

a) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugą;

b) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio priežiūros paslaugas;

c) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio modifikavimo paslaugas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48517000 IT software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

LIETUVOS RESPUBLIKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės:

a) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugą;

b) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio priežiūros paslaugas;

c) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio modifikavimo paslaugas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 31
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslauga yra transporto sektoriaus projekto „ID ir alternatyvių degalų duomenų surinkimas (IDACS)“ sudėtinė dalis. Minėtas projektas finansuojamas Europos Sąjungos paramos (Europos infrastruktūros tinklų priemonės) lėšomis.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma, kuri prieinama adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web

Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti pirkimo dokumentų 5 priede.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Paslaugos teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti konkurso sąlygas atitinkančią sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją, draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą arba paslaugos tiekėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas užsakovo banko sąskaitoje. Paslaugų teikėjas, nesilaikęs sutartyje ir (arba) techninėje specifikacijoje nustatytų sistemos sukūrimo ar kreipinių sprendimo terminų, įsipareigoja sumokėti užsakovui delspinigius ir (arba) baudą. Užsakovas gali išskaičiuoti delspinigių ir (arba) baudos sumą iš paslaugų teikėjui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Delspinigių ir (arba) baudos dydis nustatomas priklausomai nuo teikiamų paslaugų ir nustatytų terminų ir yra aprašytas konkurso sąlygų 8 priedo 9.2 punkte.

Atsiskaitymo už paslaugas sąlygos pateiktos pirkimo dokumentuose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/08/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/08/2021
Local time: 14:45
Place:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius).

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Sutartyje bus numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė.

PVM sąskaitos faktūros vykdant sutartį turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internet address: https://vat.teismas.lt/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/07/2021