Доставки - 365053-2015

17/10/2015    S202    Съд на Европейския съюз - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Доставка на настолни и подови лампи за Съда на Европейския съюз

2015/S 202-365053

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 31.7.2015 г., 2015/S 146-268335)

Съд на Европейския съюз, на вниманието на: г-жа Eva Anglessy, Официална пощенска служба, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ. Факс +352 4303-2650. Електронна поща: dl-achats-logistique@curia.europa.eu


NB:

Процедурата по възлагане бе обявена за неуспешна.

Поръчката не беше възложена.

Не бяха подадени оферти.