Tarned - 365053-2015

17/10/2015    S202    Euroopa Liidu Kohus - Tarned - Lisateave - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Laua- ja põrandalampide tarne Euroopa Liidu Kohtule

2015/S 202-365053

Mittetäielik menetlus

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 31.7.2015, 2015/S 146-268335)

Euroopa Liidu Kohus, teadmiseks: pr Eva Anglessy, ametlik postiteenistus, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG. Faks +352 4303-2650. E-post: dl-achats-logistique@curia.europa.eu


NB!

Lepingu sõlmimise menetlus kuulutati luhtunuks.

Lepingut ei sõlmitud.

Pakkumisi ei esitatud.