Piegādes - 365053-2015

17/10/2015    S202    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Galda lampu un stāvlampu piegāde Eiropas Savienības Tiesai

2015/S 202-365053

Nepabeigta procedūra

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 31.7.2015, 2015/S 146-268335)

Eiropas Savienības Tiesa, Eva Anglessy, Oficiālais pasta dienests, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA. Fakss +352 4303-2650. E-pasts: dl-achats-logistique@curia.europa.eu


NB!

Piešķiršanas procedūra tika pasludināta par neveiksmīgu.

Līgums netika piešķirts.

Netika iesniegts neviens piedāvājums.