Supplies - 365315-2020

04/08/2020    S149

Czechia-Plzeň: Diagnostic agents

2020/S 149-365315

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 135-331821)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultní nemocnice Plzeň
National registration number: 00669806
Postal address: Edvarda Beneše 1128/13
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 305 99
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Matěj Novák
E-mail: kozak@fnplzen.cz
Telephone: +420 377103533
Internet address(es):
Main address: www.fnplzen.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka spotřebního materiálu pro hematologické analyzátory - TO - 2020

Reference number: 45/20-2
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro kontrolu kvality transfuzních přípravků a pro měření krevního obrazu a pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů u dárců krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, ke kalibraci, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 2 ks nových plně automatických analyzátorů a příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 135-331821

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 17/08/2020
Read:
Date: 24/08/2020
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 17/08/2020
Read:
Date: 24/08/2020
VII.2)Other additional information: