Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 365315-2020

04/08/2020    S149

Česko-Plzeň: Diagnostika

2020/S 149-365315

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 135-331821)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Plzeň
Národní identifikační číslo: 00669806
Poštovní adresa: Edvarda Beneše 1128/13
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 305 99
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Matěj Novák
E-mail: kozak@fnplzen.cz
Tel.: +420 377103533
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.fnplzen.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka spotřebního materiálu pro hematologické analyzátory - TO - 2020

Spisové číslo: 45/20-2
II.1.2)Hlavní kód CPV
33694000 Diagnostika
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro kontrolu kvality transfuzních přípravků a pro měření krevního obrazu a pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů u dárců krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, ke kalibraci, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 2 ks nových plně automatických analyzátorů a příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/07/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 135-331821

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 17/08/2020
Má být:
Datum: 24/08/2020
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 17/08/2020
Má být:
Datum: 24/08/2020
VII.2)Další dodatečné informace: