Szolgáltatások - 365356-2019

02/08/2019    S148

Magyarország-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások

2019/S 148-365356

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17956366
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe: http://nkoh.kormany.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző sz.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési feladatok, keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000185952019
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.

A keretmegállapodásos eljárás második része a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján kerül lefolytatásra.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 30 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO NUTS 1
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe, de adott esetben, más országok is.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális vagy sporteseménnyel kapcsolatos összejövetel előkészítése, szervező, összehangoló munka, rendezvényhelyszín, rendezvénytechnika biztosítása, helyszín berendezése, dekoráció, helyszín biztosítás, őrzés, programok, előadók, catering, szállás biztosítása és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára terjedhet ki.

A kapcsolódó egyéb szolgáltatások körét az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel II.2.2) és II.2.4) pontja tartalmazza.

A keretmegállapodás alkalmazására a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti legalább 1100 szervezet - ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, e szervezetek irányítása alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek vagy intézmények, állami tulajodú gazdasági társaságok, a Kormány által alapított alapítványok és közalapítványok, kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot megvalósító szervezetek, illetőleg az önként csatlakozó szervezetek körét - köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 150 db lesz. Az egyedi szerződések átlagértéke várhatóan a nettó 200 millió forintot meg fogja haladni, így azok értéke, adott esetben, a megjelölt átlagérték többszörösét is kiteheti.

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, azok értéke és mennyisége is csak becsülhető. A keretmegállapodás időtartama alatt előfordulhat, hogy egyszerre több szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések szerinti feladatok részletesebb bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 25. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 26. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 27. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 28. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 29. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 30. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 31. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: 32. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 33. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 34. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 35. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 36. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 37. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 21
Minőségi kritérium - Név: 38. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 39. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 40. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 41. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 42. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 43. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 44. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 362
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 059-136476
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Rendezvényszervezési feladatok, keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József utca 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: monostorit@ahrt.hu
Telefon: +36 307741190
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Rendezvényszervezési, stratégiai tervezési, tanácsadási, médiatervezés és vásárlás, kutatási fel., PR, integrált reklámügynökségi, online szolg, gyártás, biztonsági, biztosítási, őrzés védelmi, szcenikai, műszaki, kreatív feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

1. Rendezvényhelyszín/Súlysz.: 15

2. Hangtechnika/Súlysz.: 17

3. Világítástechnika/Súlysz.: 17

4. Színpadtechnika/Súlysz.: 17

5. Műszaki háttérszolgáltatások/Súlysz.: 15

6. Videotechnikai szolgáltatások, vizuáltechnika/Súlysz.: 17

7. Televíziótechnika/Súlysz.: 17

8. Rendezvénytechnikai eszközök (berendezés, kordon, kerítés, dekoráció stb.)/Súlysz.: 16

9. Catering/Súlysz.: 19

10. Kiegészítő programelemek, előadók/Súlysz.: 18

11. Rendezvényszervezés – Rendezvénytípus csomagok/Súlysz.: 16

12. Szállás/Súlysz.: 15

13. Biztonságtechnikai szolgáltatások/Súlysz.: 17

14. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások/Súlysz.: 10

15. Kreatív koncepció, szövegírás és grafikai tervezés/Súlysz.: 15

16. Nyomdai szolgáltatások/Súlysz.: 9

17. Fotózás, videó-felvétel készítés – rendezvénydokumentálás/Súlysz.: 13

18. Filmgyártás, rádiós gyártás/Súlysz.: 15

19. Reklámajándékok és ruházat gyártása/Súlysz.: 9

20. Marketing és dekorációs elemek gyártása/Súlysz.: 9

21. Online ügynökségi feladatok/Súlysz.: 16

22. PR ügynökségi feladatok/Súlysz.: 17

23. Kutatási feladatok/Súlysz.: 12

24. Szakemberek munkadíjai/Súlysz.: 21

II.2.5) ponthoz:

45. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3; 46. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3; 47. Személyi állomány szervezettsége (fő) / Súlyszám: 30; 48. Személyi állomány tapasztalata (db) / Súlyszám: 30; 49. Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 5; 50. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 5

Ajánlattevő neve, címe, adószáma: 1. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzval József utca 31–33.; 10834730-2-44; 2. Human Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 74–76.; 10301539-2-41.

AK az 1-24. részsz. esetében a KH útmutató 1. melléklet A 1.ba) pont szerint, a 47. részszempont esetében a B 1) pont szerint értékeli. AK a 25-46. és a 48-50. értékelési részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH útmutató 1. melléklet A 1.bb) pont szerint értékeli. A 49. és az 50. értékelési részsz. tekintetében a vállalás nem lehet kevesebb 3, míg a 47. részsz. tekintetében 1 főnél. A 49., 50. értékelési részsz. esetében, az AK azon ajánlatokat, ahol a vállalás meghaladja a 12, míg a 47. részszempont esetében a 20 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték 50 %-át elérő vagy meghaladó, és az előzőekben minimumként meghat. mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/07/2019