Services - 36542-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Cleaning services

2022/S 015-036542

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Postal address: ul. Ziębicka 44
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 50-507
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Konicka
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
Internet address(es):
Main address: www.psgaz.pl
Address of the buyer profile: https://www.psgaz.pl/
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych należących do PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Reference number: 2021/W500/WP-003254
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych należących do PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu w podziale na 6 części:

Część nr 1 obszar Wrocław powierzchnie wewnętrzne

Część nr 2 obszar Zgorzelec powierzchnie wewnętrzne

Część nr 3 obszar Wałbrzych powierzchnie wewnętrzne

Część nr 4 obszar Wrocław teren zewnętrzny

Część nr 5 obszar Zgorzelec teren zewnętrzny

Część nr 6 obszar Wałbrzych teren zewnętrzny

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 853 521.76 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego: obszar Wrocław powierzchnie wewnętrzne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących następujące obszary: Wrocław ul. Ziębicka 44, Wrocław ul. Gazowa 3, Gazownię Wrocław Północ, Gazownię Wrocław Południe, Gazownię Wrocław Zachód, Gazownię w Obornikach Śląskich, Gazownię w Oleśnicy oraz Gazownię w Oławie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz obiektów wraz z ich opisem i określeniem powierzchni zawiera załącznik nr 1 do umowy, zakres i częstotliwość prac określa załącznik nr 2 do umowy, wykaz środków czystości, który określa wymagania dla środków czystości, które zostaną użyte do realizacji usługi znajduje się w załączniku nr 3 do umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z przepisami ustawy P.z.p., polegającej na:

1) zmianie treści Umowy w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń lub obiektów i w związku z tym zmianą częstotliwości wykonywania Usługi,

2) zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu świadczonych Usług i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 5% wartości umowy, m.in.: w przypadku, zmniejszenia lub zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni obiektów.

W przypadku zwiększenia i zmniejszenia zakresu usługi w ramach prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn powierzchni danego obiektu i stawki za 1 m2 odpowiedniej dla części zamówienia na której znajduje się dany obiekt.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania Umowy, jednakże w granicy w/w limitu.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego: obszar Zgorzelec powierzchnie wewnętrzne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących następujące obszary: Gazownię w Zgorzelcu, Placówkę Gazowniczą w Lubaniu, Gazownię w Jeleniej Górze, Gazownię w Głogowie oraz Gazownię w Lubinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz obiektów wraz z ich opisem i określeniem powierzchni zawiera załącznik nr 1 do umowy, zakres i częstotliwość prac określa załącznik nr 2 do umowy, wykaz środków czystości, który określa wymagania dla środków czystości, które zostaną użyte do realizacji usługi znajduje się w załączniku nr 3 do umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z przepisami ustawy P.z.p., polegającej na:

1) zmianie treści Umowy w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń lub obiektów i w związku z tym zmianą częstotliwości wykonywania Usługi,

2) zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu świadczonych Usług i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 5% wartości umowy, m.in.: w przypadku, zmniejszenia lub zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni obiektów.

W przypadku zwiększenia i zmniejszenia zakresu usługi w ramach prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn powierzchni danego obiektu i stawki za 1 m2 odpowiedniej dla części zamówienia na której znajduje się dany obiekt.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania Umowy, jednakże w granicy w/w limitu.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego: obszar Wałbrzych powierzchnie wewnętrzne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących następujące obszary: Gazownię w Wałbrzychu, Placówkę Gazowniczą w Kamiennej Górze, Gazownię w Dzierżoniowie, Placówkę Gazowniczą w Świdnicy oraz Gazownię

w Kłodzku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz obiektów wraz z ich opisem i określeniem powierzchni zawiera załącznik nr 1 do umowy, zakres i częstotliwość prac określa załącznik nr 2 do umowy, wykaz środków czystości, który określa wymagania dla środków czystości, które zostaną użyte do realizacji usługi znajduje się w załączniku nr 3 do umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z przepisami ustawy P.z.p., polegającej na:

1) zmianie treści Umowy w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń lub obiektów i w związku z tym zmianą częstotliwości wykonywania Usługi,

2) zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu świadczonych Usług i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 5% wartości umowy, m.in.: w przypadku, zmniejszenia lub zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni obiektów.

W przypadku zwiększenia i zmniejszenia zakresu usługi w ramach prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn powierzchni danego obiektu i stawki za 1 m2 odpowiedniej dla części zamówienia na której znajduje się dany obiekt.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania Umowy, jednakże w granicy w/w limitu.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego: obszar Wrocław teren zewnętrzny

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego, obejmującym następujące obszary: Wrocław ul. Ziębicka 44, Wrocław ul. Gazowa 3, Gazownię Wrocław Północ, Gazownię Wrocław Południe, Gazownię Wrocław Zachód, Gazownię w Obornikach Śląskich, Gazownię w Oleśnicy oraz Gazownię w Oławie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz obiektów wraz z ich opisem i określeniem powierzchni zawiera załącznik nr 1 do umowy, zakres i częstotliwość prac określa załącznik nr 2 do umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z przepisami ustawy P.z.p., polegającej na:

1) zmianie treści Umowy w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń lub obiektów i w związku z tym zmianą częstotliwości wykonywania Usługi,

2) zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu świadczonych Usług i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 5% wartości umowy, m.in.: w przypadku, zmniejszenia lub zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni obiektów.

W przypadku zwiększenia i zmniejszenia zakresu usługi w ramach prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn powierzchni danego obiektu i stawki za 1 m2 odpowiedniej dla części zamówienia na której znajduje się dany obiekt.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania Umowy, jednakże w granicy w/w limitu.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego: obszar Zgorzelec teren zewnętrzny

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego, obejmującym następujące obszary: Gazownię w Zgorzelcu, Placówkę Gazowniczą w Lubaniu, Gazownię w Jeleniej Górze, Gazownię w Głogowie oraz Gazownię w Lubinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz obiektów wraz z ich opisem i określeniem powierzchni zawiera załącznik nr 1 do umowy, zakres i częstotliwość prac określa załącznik nr 2 do umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z przepisami ustawy P.z.p., polegającej na:

1) zmianie treści Umowy w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń lub obiektów i w związku z tym zmianą częstotliwości wykonywania Usługi,

2) zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu świadczonych Usług i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 5% wartości umowy, m.in.: w przypadku, zmniejszenia lub zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni obiektów.

W przypadku zwiększenia i zmniejszenia zakresu usługi w ramach prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn powierzchni danego obiektu i stawki za 1 m2 odpowiedniej dla części zamówienia na której znajduje się dany obiekt.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania Umowy, jednakże w granicy w/w limitu.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego: obszar Wałbrzych teren zewnętrzny

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego, obejmującym następujące obszary: Gazownię w Wałbrzychu, Placówkę Gazowniczą w Kamiennej Górze, Gazownię w Dzierżoniowie, Placówkę Gazowniczą w Świdnicy oraz Gazownię w Kłodzku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wykaz obiektów wraz z ich opisem i określeniem powierzchni zawiera załącznik nr 1 do umowy, zakres i częstotliwość prac określa załącznik nr 2 do umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z przepisami ustawy P.z.p., polegającej na:

1) zmianie treści Umowy w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń lub obiektów i w związku z tym zmianą częstotliwości wykonywania Usługi,

2) zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu świadczonych Usług i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 5% wartości umowy, m.in.: w przypadku, zmniejszenia lub zwiększenia liczby obiektów lub powierzchni obiektów.

W przypadku zwiększenia i zmniejszenia zakresu usługi w ramach prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn powierzchni danego obiektu i stawki za 1 m2 odpowiedniej dla części zamówienia na której znajduje się dany obiekt.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania Umowy, jednakże w granicy w/w limitu.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-520488
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego: obszar Wrocław powierzchnie wewnętrzne

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Norge Sp. z o.o.
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 241 725.67 PLN
Total value of the contract/lot: 1 000 591.92 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego: obszar Zgorzelec powierzchnie wewnętrzne

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Praxima Krakpol Sp. z o. o.
Town: Trzebinia
NUTS code: PL21 Małopolskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Impel Facility Services Sp. z o. o.
Town: Wrocław
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 567 913.94 PLN
Total value of the contract/lot: 536 993.04 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Podczas realizacji usługi sprzątania w zakresie czynności wykonywanych okresowo.

V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości w obiektach wskazanych przez Zamawiającego: obszar Wałbrzych powierzchnie wewnętrzne

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Norge Sp. z o.o.
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 649 096.07 PLN
Total value of the contract/lot: 573 702.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego: obszar Wrocław teren zewnętrzny

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ERA Sp. z o.o.
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NOVIA Sp. z o.o.
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: JANTAR Sp. z o.o.
Town: Słupsk
NUTS code: PL63 Pomorskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 672 988.29 PLN
Total value of the contract/lot: 284 279.52 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego: obszar Zgorzelec teren zewnętrzny

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ERA Sp. z o.o.
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NOVIA Sp. z o.o.
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: JANTAR Sp. z o.o.
Town: Słupsk
NUTS code: PL63 Pomorskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 327 676.80 PLN
Total value of the contract/lot: 268 356.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Wykonywanie usług utrzymania czystości na terenie zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego: obszar Wałbrzych teren zewnętrzny

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ERA Sp. z o.o.
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NOVIA Sp. z o.o.
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: JANTAR Sp. z o.o.
Town: Słupsk
NUTS code: PL63 Pomorskie
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 328 261.44 PLN
Total value of the contract/lot: 189 599.28 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec

ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 lub 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wymagane elementy odwołania określa art. 516 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022