Szolgáltatások - 365541-2019

02/08/2019    S148

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2019/S 148-365541

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére

II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére

II.2.2)További CPV-kód(ok)
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhezszükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére”, amely az alábbi főbb feladatokat foglalja magában:

— informatikai rendszerfejlesztések tervezése és megvalósítása (kiemelten:

Adatszolgáltatási Keretrendszer; Megjelenítő Keretrendszer és az annak részét képező bérleti Licit Portál),

— országos térképi lefedettséget biztosító térinformatikai kliens fejlesztéssel,

— több mint 150 konkurens térképi felhasználó kezelésével,

— térinformatikai metaadatbázisra épülve több mint 15 000 000 objektum kezelésével,

— webes felhasználói felülettel,

— az elektronikus aukciók lebonyolítása esetében ügyfélkapus integrációval,

— adattisztítási feladatok koncepcionális kereteinek kidolgozása és adattisztítás szakértői támogatása (a részletes / egyedi vagyonelem megjelenítéseket támogatandó),

— kb. 600-700 ezer rekord ellenőrzését magában foglaló adattisztítás, azonosított hiányosságok kijavítása, adatprofilozása és adatminőség ellenőrzése,

— az adattisztítási feladat volumene miatt az adattisztítás csak szoftveres adattisztító eszköz alkalmazásával biztosítható hatékonyan,

— valamint igazgatásszervezési szakértői feladatok ellátása (jelenlegi működés felmérése, és új működéskereteinek kialakítása) az ajánlattételi dokumentáció Műszaki Leírása szerint.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 05/04/2018
Befejezés: 31/12/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00013

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 090-204282

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
Postai cím: Angol utca 32. 4. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 584 261 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Módosult szerződés aláírása: 17.7.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/07/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztési feladatok ellátása az MNV Zrt. részére”, amely az alábbi főbb feladatokat foglalja magában:

— informatikai rendszerfejlesztések tervezése és megvalósítása (kiemelten: Adatszolgáltatási Keretrendszer; Megjelenítő Keretrendszer és az annak részét képező Bérleti Licit Portál),

— országos térképi lefedettséget biztosító térinformatikai kliens fejlesztéssel,

— több mint 150 konkurens térképi felhasználó kezelésével,

— térinformatikai metaadatbázisra épülve több mint 15 000 000 objektum kezelésével,

— webes felhasználói felülettel,

— az elektronikus aukciók lebonyolítása esetében ügyfélkapus integrációval,

— adattisztítási feladatok koncepcionális kereteinek kidolgozása és adattisztítás szakértői támogatása (a részletes / egyedi vagyonelem megjelenítéseket támogatandó),

— kb. 600-700 ezer rekord ellenőrzését magában foglaló adattisztítás, azonosított hiányosságok kijavítása, adatprofilozása és adatminőség ellenőrzése,

— az adattisztítási feladat volumene miatt az adattisztítás csak szoftveres adattisztító eszköz alkalmazásával biztosítható hatékonyan,

— valamint igazgatásszervezési szakértői feladatok ellátása (jelenlegi működés felmérése, és új működéskereteinek kialakítása) az ajánlattételi dokumentáció Műszaki Leírása szerint.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 05/04/2018
Befejezés: 27/11/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 584 261 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
Postai cím: Angol utca 32. 4. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: szabo4.andras@t-systems.hu
Telefon: +36 306297153
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A vállalkozó kötelezettsége teljesítésének határideje, részteljesítése:

— Előkészítés, felmérés, koncepcióalkotás:

Kezdés: Szerződéskötéskor/Befejezés: A szerződéskötéstől számított három hónap elteltével

— Tervezés:

Kezdés: az I. Ütem lezárásakor/Befejezés: A szerződéskötéstől számított hat hónap elteltével

— Fejlesztés és megvalósítás I. kiadás:

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: tervezetten: 31.3.2018.

— Tesztelés és éles indulás 1. kiadás:

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: tervezetten: 31.5.2018.

— Fejlesztés, megvalósítás és integráció 2. kiadás:

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: tervezetten: 15.8.2018.

— Tesztelés és éles indulás 1. kiadás:

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: tervezetten: 30.9.2018.

— Éles üzemi támogatás

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: tervezetten: 31.12.2018.

Helyett

— Előkészítés, felmérés, koncepcióalkotás:

Kezdés: Szerződéskötéskor/Befejezés: 19.10.2018.

— Tervezés:

Kezdés: az I. Ütem lezárásakor/Befejezés: 28.12.2018.

— Fejlesztés és megvalósítás I. kiadás:

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: 31.5.2019.

— Tesztelés és éles indulás 1. kiadás:

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: 7.31.2019.

— Fejlesztés, megvalósítás és integráció 2. kiadás:

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: 2.10.2019.

— Tesztelés és éles indulás 1. kiadás:

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: 17.11.2019.

— Éles üzemi támogatás

Kezdés: a szerződés 1. sz. melléklete, a Műszaki leírás 4.1. „projekt ütemek és azok műszaki tartalma” elnevezésű táblázat szerint/Befejezés: 27.11.2019.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A vállalkozási szerződés megkötését követően 2018. júniusa és 2019. márciusa között az alábbi jogszabályok alapján több körben, lényegesen módosult a projekt jogszabályi környezete:

— 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

— 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet, NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességet gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet módosításáról,

— 5/2018. (XI.8.) NVTNM rendelet, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 584 261 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 584 261 000.00 HUF