Paslaugos - 365688-2022

06/07/2022    S128

Vengrija-Bucsa: Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos

2022/S 128-365688

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2022/S 102-284686)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Bucsa Község Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: 15344863204
Adresas: Kossuth Tér 6
Miestas: Bucsa
NUTS kodas: HU332 Békés
Pašto kodas: 5527
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Kláricz János
El. paštas: titkarsag@bucsa.hu
Telefonas: +36 66585520
Faksas: +36 66585520
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.bucsa.hu
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ecsegfalva Község Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: 15344746204
Adresas: Fő Út 67.
Miestas: Ecsegfalva
NUTS kodas: HU332 Békés
Pašto kodas: 5515
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Kovács Mária
El. paštas: titkarsag@ecsegfalva.hu
Telefonas: +36 66487100
Faksas: +36 66487100
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ecsegfalva..hu
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Kertészsziget Község Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: 15344753204
Adresas: Kossuth Utca 1
Miestas: Kertészsziget
NUTS kodas: HU332 Békés
Pašto kodas: 5526
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Csordás László
El. paštas: cserkusz@index.hu
Telefonas: +36 303740952
Faksas: +36 303740952
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kerteszsziget.hu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Mérnök és műszaki ellenőri feladatok Bucsa

Nuorodos numeris: EKR000167822022
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú kivitelezési eljárás eredményes megvalósításának a teljes körű felügyelete a FIDIC szerződéses feltételek szerint” során:

A projekt megvalósítására kötött építési szerződés szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi elvárásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése.

A Mérnöki feladatok ellátásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése. Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt.

A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomonkövetése, adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése.

- a kiviteli szerződés keretében a kivitelező által készített tervek felülvizsgálata, véleményezése és jóváhagyása

- kivitelezői követelések, változtatási kérelmek vizsgálata, véleményezése, kezelése

- fizikai, pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata, jóváhagyása

- a koordinációkkal kapcsolatos feladatok ellátása

- rendszeres jelentések készítése IH és a megrendelő számára

- munkafolyamatok nyomonkövetése, dokumentálása,

- elektronikus építési napló vezetése

- felmérések ellenőrzése, felülvizsgálata

- munkaterület átadás-átvétele, koordinációja

- munkakezdési engedélyek kiadása

- a Minősítési Dokumentumok és Megvalósulási Dokumentumok átvétele, igazolása

- műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezési eljárás és garanciális bejárás lefolytatása

A beruházás jelenleg elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
01/07/2022
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 102-284686

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.4
Keistino teksto vieta: A közbeszerzés ismertetése
Yra:

„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú kivitelezési eljárás eredményes megvalósításának a teljes körű felügyelete a FIDIC szerződéses feltételek szerint” során:

A projekt megvalósítására kötött építési szerződés szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi elvárásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése.

A Mérnöki feladatok ellátásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése. Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt.

A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomonkövetése, adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése.

- a kiviteli szerződés keretében a kivitelező által készített tervek felülvizsgálata, véleményezése és jóváhagyása

- kivitelezői követelések, változtatási kérelmek vizsgálata, véleményezése, kezelése

- fizikai, pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata, jóváhagyása

- a koordinációkkal kapcsolatos feladatok ellátása

- rendszeres jelentések készítése IH és a megrendelő számára

- munkafolyamatok nyomonkövetése, dokumentálása,

- elektronikus építési napló vezetése

- felmérések ellenőrzése, felülvizsgálata

- munkaterület átadás-átvétele, koordinációja

- munkakezdési engedélyek kiadása

- a Minősítési Dokumentumok és Megvalósulási Dokumentumok átvétele, igazolása

- műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezési eljárás és garanciális bejárás lefolytatása

A kivitelezéshez kapcsolódó főbb mennyiségek, melyhez a mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatás tartozik:

Ecsegfalva csatornahálózat

1. Gravitációs gerincvezeték (NA 200) 13040,0 m

2. Bekötővezeték (NA 150, tisztítónyílással) 489,0 db

3. Nyomóvezetékek 11559,0 m

4. Közterületi szennyvízátemelő, szerelvényaknával, térburkolattal 3,0 db

5. Berothadás kiküszöbölésére alkalmazott műszaki megoldás a települési végátemelőnél (kompresszor, limitált nitrátadagolás) 1,0 db

Kertészsziget csatornahálózat

6. Gravitációs gerincvezeték (NA 200) 2404,0 m

7. Bekötővezeték (NA 150, tisztítónyílással) 142,0 db

8. Nyomóvezetékek 12890,0 m

9. Közterületi szennyvízátemelő, szerelvényaknával, térburkolattal 2,0 db

10. Berothadás kiküszöbölésére alkalmazott műszaki megoldás a települési végátemelőnél (kompresszor, limitált nitrátadagolás) 1,0 db

Szennyvíztisztító telep hidraulika kapacitás bővítése, a bővítmény mértéke:140 m3/nap

Szennyvíztisztító telep biológiai kapacitás növelése (a bővítmény mértéke): 1 467 Le

A SZENNYVÍZ MENNYISÉGEK, A TISZTÍTÓTELEP BŐVÍTÉS ÉS FEJLESZTÉS MEGHATÁROZÁSA

A meglevő bucsai szennyvíztisztító telep kapacitásadatai

Nyertes ajánlattevő feladata, a Bucsa külterületi 09/18 hrsz-on meglévő, üzemelő szennyvíztisztító telep fejlesztése, az agglomerációból, érkező szennyvizek kezelésére, az alábbi főbb adatok alapján.

A meglévő szennyvíztisztító telep jelenlegi névleges hidraulikai kapacitása 200 m3/d, a telepre tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (NKÖHSZ) mennyisége 10 m3/d, biológiai tisztító kapacitása 2 150 LEÉ.

A tisztítási rendszer magában foglalja a mechanikai (rács-szűrés. homokfogás), biológiai (aerob eleveniszapos szervesanyag és ammónia eltávolítás változó, illetve szimultán denitrifikáció) és kémiai (vegyszeres foszfor eltávolítás és utóülepítés) technológiát.

A jelen szerződés keretében, az agglomerációban csatlakozó teleülésekről érkező szennyvizek fogadására szükséges fejlesztés után, a bővített szennyvíztisztító telep várható névleges hidraulika kapacitása 340 m3/d, a telepre tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (NKÖHSZ) mennyisége 10 m3/d, biológiai tisztító kapacitása 3 617 LEÉ lesz, azaz várhatóan a hidraulikai kapacitás:140 m3/d-vel, a biológiai tisztító kapacitás 1 467 LEÉ-kel növekszik a szennyvíztisztítótelepi bővítménnyel.

Nyertes ajánlattevő feladata - az általa készített tervek alapján kiadásra kerülő - vízjogi létesítési engedélyben, a szennyvíztisztító telepre vonatkozóan előírt időtartamú próbaüzem lefolytatása, és az engedélyben, a befogadóra előírt szennyvízminőségi paraméterek igazolása.

A folyamatos üzemű új építésű biológiai szennyvíztisztító telep, 6 hónapos próbaüzemmel, zöldmezős beruházás formájában került megvalósításra.

A tisztítási rendszer magában foglalja a mechanikai (rács-szűrés. homokfogás), biológiai (aerob eleveniszapos szervesanyag és ammónia eltávolítás, változó illetve szimultán denitrifikáció) és kémiai (vegyszeres foszfor eltávolítás és utóülepítés) technológiát.

A telep hidraulikai kapacitása: 200 m3/nap

Tengelyen érkező szennyvíz mennyisége: 10 m3/nap

A telep biológiai kapacitása: 2 150 LE

A beruházás jelenleg elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik.

Turi būti:

„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú kivitelezési eljárás eredményes megvalósításának a teljes körű felügyelete a FIDIC szerződéses feltételek szerint” során:

A projekt megvalósítására kötött építési szerződés szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi elvárásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése.

A Mérnöki feladatok ellátásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése. Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt.

A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomonkövetése, adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése.

- a kiviteli szerződés keretében a kivitelező által készített tervek felülvizsgálata, véleményezése és jóváhagyása

- kivitelezői követelések, változtatási kérelmek vizsgálata, véleményezése, kezelése

- fizikai, pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata, jóváhagyása

- a koordinációkkal kapcsolatos feladatok ellátása

- rendszeres jelentések készítése IH és a megrendelő számára

- munkafolyamatok nyomonkövetése, dokumentálása,

- elektronikus építési napló vezetése

- felmérések ellenőrzése, felülvizsgálata

- munkaterület átadás-átvétele, koordinációja

- munkakezdési engedélyek kiadása

- a Minősítési Dokumentumok és Megvalósulási Dokumentumok átvétele, igazolása

- műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezési eljárás és garanciális bejárás lefolytatása

A kivitelezéshez kapcsolódó főbb mennyiségek, melyhez a mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatás tartozik:

Ecsegfalva csatornahálózat

1. Gravitációs gerincvezeték (NA 200) 13040,0 m

2. Bekötővezeték (NA 150, tisztítónyílással) 489,0 db

3. Nyomóvezetékek 11559,0 m

4. Közterületi szennyvízátemelő, szerelvényaknával, térburkolattal 3,0 db

5. Berothadás kiküszöbölésére alkalmazott műszaki megoldás a települési végátemelőnél (kompresszor, limitált nitrátadagolás) 1,0 db

Kertészsziget csatornahálózat

6. Gravitációs gerincvezeték (NA 200) 2404,0 m

7. Bekötővezeték (NA 150, tisztítónyílással) 142,0 db

8. Nyomóvezetékek 12890,0 m

9. Közterületi szennyvízátemelő, szerelvényaknával, térburkolattal 2,0 db

10. Berothadás kiküszöbölésére alkalmazott műszaki megoldás a települési végátemelőnél (kompresszor, limitált nitrátadagolás) 1,0 db

Szennyvíztisztító telep hidraulika kapacitás bővítése, a bővítmény mértéke:140 m3/nap

Szennyvíztisztító telep biológiai kapacitás növelése (a bővítmény mértéke): 1 467 Le

A SZENNYVÍZ MENNYISÉGEK, A TISZTÍTÓTELEP BŐVÍTÉS ÉS FEJLESZTÉS MEGHATÁROZÁSA

A meglevő bucsai szennyvíztisztító telep kapacitásadatai

Kivitelező feladata, a Bucsa külterületi 09/18 hrsz-on meglévő, üzemelő szennyvíztisztító telep fejlesztése, az agglomerációból, érkező szennyvizek kezelésére, az alábbi főbb adatok alapján.

A meglévő szennyvíztisztító telep jelenlegi névleges hidraulikai kapacitása 200 m3/d, a telepre tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (NKÖHSZ) mennyisége 10 m3/d, biológiai tisztító kapacitása 2 150 LEÉ.

A tisztítási rendszer magában foglalja a mechanikai (rács-szűrés. homokfogás), biológiai (aerob eleveniszapos szervesanyag és ammónia eltávolítás változó, illetve szimultán denitrifikáció) és kémiai (vegyszeres foszfor eltávolítás és utóülepítés) technológiát.

Az agglomerációban csatlakozó településekről érkező szennyvizek fogadására szükséges fejlesztés után, a bővített szennyvíztisztító telep várható névleges hidraulika kapacitása 340 m3/d, a telepre tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (NKÖHSZ) mennyisége 10 m3/d, biológiai tisztító kapacitása 3 617 LEÉ lesz, azaz várhatóan a hidraulikai kapacitás:140 m3/d-vel, a biológiai tisztító kapacitás 1 467 LEÉ-kel növekszik a szennyvíztisztítótelepi bővítménnyel.

Kivitelező feladata - az általa készített tervek alapján kiadásra kerülő - vízjogi létesítési engedélyben, a szennyvíztisztító telepre vonatkozóan előírt időtartamú próbaüzem lefolytatása, és az engedélyben, a befogadóra előírt szennyvízminőségi paraméterek igazolása.

A folyamatos üzemű új építésű biológiai szennyvíztisztító telep, 6 hónapos próbaüzemmel, zöldmezős beruházás formájában került megvalósításra.

A tisztítási rendszer magában foglalja a mechanikai (rács-szűrés. homokfogás), biológiai (aerob eleveniszapos szervesanyag és ammónia eltávolítás, változó illetve szimultán denitrifikáció) és kémiai (vegyszeres foszfor eltávolítás és utóülepítés) technológiát.

A telep hidraulikai kapacitása: 200 m3/nap

Tengelyen érkező szennyvíz mennyisége: 10 m3/nap

A telep biológiai kapacitása: 2 150 LE

A beruházás jelenleg elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik.

Dalies numeris: II.2.5
Keistino teksto vieta: Minőségi kritérium megnevezése
Yra:

Az M/2.d. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-V) szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó

Turi būti:

Az M/2.e. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-V) szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó

Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: A kiválasztási szempontok
Yra:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett referencia igazolást/nyilatkozatot köteles benyújtani. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmazni:

- ajánlattevő neve, címe;

- a szerződést kötő másik fél neve;

- a szerződést kötő másik fél címe;

- a szerződést kötő másik fél vonatkozásában felvilágosítást adó személy:

-- neve

-- beosztása

-- telefonszáma

- a teljesítés tárgyának pontos megjelölése;

- a teljesítés mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege;

- a teljesítés kezdő időpontja (év/hónap/nap);

- a teljesítés befejező időpontja (műszaki átadás-átvétel lezárás) (év/hónap/nap);

- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania:

- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, cégszerűen aláírt nyilatkozat;

- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:

-- szakember neve;

-- szakember beazonosításához szükséges személyes adatok (lakcím, születési időpont);

-- szakember munkahelyének megjelölése;

-- az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamarai azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus elérési útvonalának megadása;

-- amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, abban az esetben annak első megszerzésének dátuma;

- a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.

Az M2) pontban előírt szakemberek szakmai többlettapasztalata értékelési szempont, így a szakemberek III. 1.3) M2) pont szerinti bemutatását már az ajánlat részeként be kell nyújtani.

Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az esetben az alábbiakban jelzett további igazolások benyújtása is szükséges:

- végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű másolata;

- a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz részeként.

Az ajánlati felhívás VI.3.További információk pontjának folytatása

15. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be:

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés megvalósításának finanszírozására támogatási igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét (Feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás elnyerése (feltételes közbeszerzés) továbbá a kivitelezésre irányuló szerződés eredményes lefolytatása (hatályba lépése). Amennyiben a szerződés hatályba lépésére annak aláírásától számított 6 hónapon belül nem kerül sor, úgy a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhetőek.

16. Az ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját .

17. FAKSZ:dr. Jakab Attila, drjakabattila@gmail.com, lajstromszám: 00983.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

19. A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő jelen eljárás során az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

20. Az ajánlattevőnek ajánlatában - csatolnia kell a kitöltött felolvasólapot, továbbá amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlásra kerülő szakember vonatkozásában az ajánlattevő az értékelési szempontra is megajánlást tesz, úgy csatolni kell a szakemberek önéletrajzát; nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban (adott esetben az ESPD-ben) meg kell jelölni - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

22. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell a gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását /szignómintáját is.

Turi būti:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett referencia igazolást/nyilatkozatot köteles benyújtani. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmazni:

- ajánlattevő neve, címe;

- a szerződést kötő másik fél neve;

- a szerződést kötő másik fél címe;

- a szerződést kötő másik fél vonatkozásában felvilágosítást adó személy:

-- neve

-- beosztása

-- telefonszáma

- a teljesítés tárgyának pontos megjelölése;

- a teljesítés mennyisége;

- a teljesítés kezdő időpontja (év/hónap/nap);

- a teljesítés befejező időpontja (műszaki átadás-átvétel lezárás) (év/hónap/nap);

- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania:

- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, cégszerűen aláírt nyilatkozat;

- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:

-- szakember neve;

-- szakember beazonosításához szükséges személyes adatok (lakcím, születési időpont);

-- szakember munkahelyének megjelölése;

-- az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamarai azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus elérési útvonalának megadása;

-- amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, abban az esetben annak első megszerzésének dátuma;

- a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.

Az M2) pontban előírt szakemberek szakmai többlettapasztalata értékelési szempont, így a szakemberek III. 1.3) M2) pont szerinti bemutatását már az ajánlat részeként be kell nyújtani.

Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az esetben az alábbiakban jelzett további igazolások benyújtása is szükséges:

- végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű másolata;

- a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz részeként.

Az ajánlati felhívás VI.3.További információk pontjának folytatása

15. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be:

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés megvalósításának finanszírozására támogatási igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét (Feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás elnyerése (feltételes közbeszerzés) továbbá a kivitelezésre irányuló szerződés eredményes lefolytatása (hatályba lépése). Amennyiben a szerződés hatályba lépésére annak aláírásától számított 6 hónapon belül nem kerül sor, úgy a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhetőek.

16. Az ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját .

17. FAKSZ:dr. Jakab Attila, drjakabattila@gmail.com, lajstromszám: 00983.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

19. A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő jelen eljárás során az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

20. Az ajánlattevőnek ajánlatában - csatolnia kell a kitöltött felolvasólapot, továbbá amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlásra kerülő szakember vonatkozásában az ajánlattevő az értékelési szempontra is megajánlást tesz, úgy csatolni kell a szakemberek önéletrajzát; nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban (adott esetben az ESPD-ben) meg kell jelölni - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

22. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell a gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását /szignómintáját is.

Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Yra:

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben

M1./a

Nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan Mérnöki és/vagy műszaki ellenőrzési és/vagy lebonyolító mérnöki feladatok ellátására vonatkozó referenciával, melynek során az ellátandó feladatok vízépítési műtárgy építésével vagy felújításával vagy bővítésével kapcsolatos kivitelezési szerződéshez kapcsolódtak.

M1./b

Nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan műszaki ellenőri vízépítési és/vagy építészet szakágra kiterjedő feladatok ellátására vonatkozó referenciákkal, melyek során az ellátandó feladatok olyan kivitelezési szerződésekhez kapcsolódtak, amely tartalmaztak

legalább 9 000 méter hosszúságú gracitációs minimum NA 200 gerincvezeték vagy legalább 9 000 méter hosszúságú nyomóvezeték építését és/vagy felújítását és/vagy bővítését

és/vagy a szennyvíztisztító telep vagy szivattyútelep üzem közbeni kapacitása legalább 90 m3/nap volt

Az átmérőre vonatkozóan ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az NA, a DN és a Ф jelöléseket.

Az Ajánlati felhívás időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5. pontban rögzített időpont az irányadó.

A teljesített referencia alatt a műszaki átadás-átvétellel lezárult építmény mérnöki és/vagy műszaki ellenőrzési és /vagy lebonyolító mérnöki tevékenység értendő.

A referencia előírásoknak több szerződés bemutatásával is meg lehet felelni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M2./

Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésében bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:

M.2.a/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 3.rész 7. pontban meghatározott ME-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal,

M.2.b/ 1 fő műszaki ellenőr (projektvezető, projektvezető-helyettes, mérnök), aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 3.rész 7. pontban meghatározott ME-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal.

M.2.c/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 2.rész 3. pontban meghatározott ME-G jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal,

M.2.d/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 1.rész 2. pontban meghatározott ME-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal,

M.2.e/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 2.rész 4. pontban meghatározott ME-V jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal,

A szakemberek között átfedés megengedett. Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető. A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben 12 hónap vehető figyelembe.

Az Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt fogalmak alatt az alábbiakat érti:

Projektvezető: a projektvezető olyan szakember, aki adott műszaki ellenőrzési, vagy lebonyolítói projektet szakmailag irányítja, koordinálja, tartja a kapcsolatot a Megrendelővel, vagy konzorcium esetén a Konzorcium vezetővel és az IH-al. AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projekt-vezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

Az M.2. pontokban előírt szakemberek tekintetében megjelölt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat, valamint a jogosultságok megszerzéséhez szükséges megjelölt végzettségekkel egyenértékű végzettségeket is elfogadja, azaz aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11. ) Korm. rendelet szerinti jogosultság vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

Turi būti:

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben

M1./a

Nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan Mérnöki és/vagy műszaki ellenőrzési és/vagy lebonyolító mérnöki feladatok ellátására vonatkozó referenciával, melynek során az ellátandó feladatok vízépítési műtárgy építésével vagy felújításával vagy bővítésével kapcsolatos kivitelezési szerződéshez kapcsolódtak.

M1./b

Nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan műszaki ellenőri vízépítési és/vagy építészet szakágra kiterjedő feladatok ellátására vonatkozó referenciákkal, melyek során az ellátandó feladatok olyan kivitelezési szerződésekhez kapcsolódtak, amely tartalmaztak

legalább 9 000 méter hosszúságú gracitációs minimum NA 200 gerincvezeték vagy legalább 9 000 méter hosszúságú nyomóvezeték építését és/vagy felújítását és/vagy bővítését

és/vagy a szennyvíztisztító telep vagy szivattyútelep üzem közbeni kapacitása legalább 90 m3/nap volt

Az átmérőre vonatkozóan ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az NA, a DN és a Ф jelöléseket.

Az Ajánlati felhívás időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5. pontban rögzített időpont az irányadó.

A teljesített referencia alatt a műszaki átadás-átvétellel lezárult építmény mérnöki és/vagy műszaki ellenőrzési és /vagy lebonyolító mérnöki tevékenység értendő.

A referencia előírásoknak több szerződés bemutatásával is meg lehet felelni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M2./

Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésében bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:

M.2.a/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 3.rész 7. pontban meghatározott ME-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal,

M.2.b/ 1 fő műszaki ellenőr (projektvezető, projektvezető-helyettes, mérnök), aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 3.rész 7. pontban meghatározott ME-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal.

M.2.c/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 2.rész 3. pontban meghatározott ME-G jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal,

M.2.d/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 1.rész 2. pontban meghatározott ME-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal,

M.2.e/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 2.rész 4. pontban meghatározott ME-V jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal,

A szakemberek között átfedés megengedett (kivéve az M.2.a és M.2.b). Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető (kivételt képez ez alól az M.2.a és M.2.b. szakemberek). A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben 12 hónap vehető figyelembe.

Az Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt fogalmak alatt az alábbiakat érti:

Projektvezető: a projektvezető olyan szakember, aki adott műszaki ellenőrzési, vagy lebonyolítói projektet szakmailag irányítja, koordinálja, tartja a kapcsolatot a Megrendelővel, vagy konzorcium esetén a Konzorcium vezetővel és az IH-al. AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projekt-vezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

Az M.2. pontokban előírt szakemberek tekintetében megjelölt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat, valamint a jogosultságok megszerzéséhez szükséges megjelölt végzettségekkel egyenértékű végzettségeket is elfogadja, azaz aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11. ) Korm. rendelet szerinti jogosultság vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Yra:
Data: 01/07/2022
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 13/07/2022
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Yra:
Data: 01/07/2022
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 13/07/2022
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija:

A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre megválaszolására tekintettel Ajánlatkérő módosította az

ajánlati felhívás II.2.4) , II.2.5) , III.1.3) pontjait, valamint a közbeszerzési dokumentációt és a szerződéstervezetet, módosításra került továbbá az Ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának feltételei időpontja.

Eljárást megindító hirdetmény száma: EHR 10538/2022

A kieg.táj. válaszok alapján a módosított dokumentumok az EKR felületére feltöltésre kerültek.

Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának elkésettsége ellenére is kéri annak megjelentetését.