Roba - 365722-2019

TINazivHrvatska-Zagreb: Oprema za telekomunikacije
NDBroj dokumenta365722-2019
PDDatum objave02/08/2019
OJBroj izdanja148
TWMjestoZAGREB
AUNaziv naručiteljaHrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (13148821633)
OLIzvorni jezikHR
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAEU Institution-
DSDokument je poslan30/07/2019
DTRok30/08/2019
NCUgovor2 - Roba
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a32522000 - Oprema za telekomunikacije
RCNUTS kodHR
IAInternetska adresa (URL)www.hops.hr
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU