Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 365873-2017

19/09/2017    S179

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2017/S 179-365873

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc u. 1-3., Hrsz.: 168207.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő BOZSIK STADION kivitelezése, amely többek között az alábbiakat foglalja magában:

Beépítési paraméterek.

Telek területe: 70 111,00 m2.

Beépített alapterület: 8 208,00 m2.

Szintterületi mutató: 0,202 m2/m2.

Bruttó szintterület: 14 136 m2.

Építménymagasság: 14,60 m.

Kialakított zöldfelület: 23 244 m2.

Burkolt terület: 30 463 m2.

Ebből:

Térkőburkolat: 23 725 m2.

Beton gyeprács: 5 827 m2.

Murva: 992 m2.

Játéktér területe: 10 032 m2.

Telken biztosított parkolószám: 537-20 %=438db.

Előregyártott vasbeton elemek: 1 300 db.

Acélszerkezet: 670 tonna.

Monolit vasbeton szerkezet: 2 700 m3.

Beruházás rövid ismertetése:

A létesítmény funkciója:

A stadion min. 8 000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.

A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport – technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni HD minőségű közvetítésekhez.

A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Építésszervezési terv / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Gépszükségleti terv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Munkaerőterv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a kivitelezési munka során / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Értékelési szempontokhoz:

1. Ajánlati ár – nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) (nettó Ft) súlyszám: 50.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 251-462519
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

— A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdésére, mivel a benyújtott árajánlatok meghaladják a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt, az ajánlatok bontása előtt ismertetett – rendelkezésre álló nettó 4 983 925 340 HUF (5 % tartalékkerettel) összegű anyagi fedezetet.

— Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1). Penta Industry Kft., 1148 Budapest, Kerepesi út 52. III. em., adószám: 23199493-2-42.

2). Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26., adószám: 12073601-2-13 és West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám 11469830-2-44 – közös ajánlattevők.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2017