Prekės - 36588-2020

24/01/2020    S17

Lenkija-Varšuva: Planšetiniai kompiuteriai

2020/S 017-036588

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 250-620235)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Minister Finansów
Nacionalinis registracijos Nr.: PL
Adresas: ul. Świętokrzyska 12
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL91 Warszawski stołeczny
Pašto kodas: 00-916
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Wojciech Orłowski
El. paštas: przetargi.ias.bialystok@mf.gov.pl
Telefonas: +48 856655600
Faksas: +48 856655610

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.podlaskie.kas.gov.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.podlaskie.kas.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa urządzeń mobilnych specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów oraz innym wyposażeniem dodatkowym dla granicznych oddziałów celnych oraz komórek kontrolnych Służby Celno-Skarbowej

Nuorodos numeris: 2001-ILZ.260.46.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213200 Planšetiniai kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Minister Finansów upoważnił Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz podpisania umowy.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń mobilnych specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów oraz innym wyposażeniem dodatkowym dla granicznych oddziałów celnych oraz komórek kontrolnych Służby Celno-Skarbowej na potrzeby realizowania zadań związanych z odprawą celno-skarbową” w ramach realizacji projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawa 125 sztuk tabletów typu „rugged" wraz z ukompletowaniem;

2) dostawa 125 sztuk bezprzewodowych czytników paszportów z ukompletowaniem;

3) świadczenie usług gwarancyjnych.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 250-620235

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 29/01/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 10/02/2020
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 28/03/2020
Turi būti:
Data: 09/04/2020
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 29/01/2020
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 10/02/2020
Vietos laikas: 12:00
VII.2)Kita papildoma informacija: