Services - 36591-2022

21/01/2022    S15

Poland-Nieporęt: Project and design preparation, estimation of costs

2022/S 015-036591

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, Warszawa
Postal address: Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, Rembelszczyzna
Town: Nieporęt
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-126
Country: Poland
Contact person: Magdalena Chełstowska
E-mail: magdalena.chelstowska@gaz-system.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.gaz-system.pl
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji przekroczenia napowietrznego rzeki Jeziorka na gazociągu Mory - Wola Karczewska

Reference number: ZP/2021/10/0107/REM
II.1.2)Main CPV code
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji przekroczenia napowietrznego rzeki Jeziorka na gazociągu Mory - Wola Karczewska;

b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową;

c) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe). Wykonawca obowiązany jest do nie więcej niż 6 (słownie: sześć) pobytów, wynikających z wezwań Zamawiającego w terminie podstawowym pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit c) Umowy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 395 600.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji przekroczenia napowietrznego rzeki Jeziorka na gazociągu Mory - Wola Karczewska;

b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową;

c) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe). Wykonawca obowiązany jest do nie więcej niż 6 (słownie: sześć) pobytów, wynikających z wezwań Zamawiającego w terminie podstawowym pełnienia

nadzoru autorskiego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit c) Umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 196-512056
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji przekroczenia napowietrznego rzeki Jeziorka na gazociągu Mory - Wola Karczewska

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.
Postal address: ul. Bratysławka 2/7
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 31-201
Country: Poland
E-mail: biuro@pangaz.com.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 349 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022