Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 365952-2021

20/07/2021    S138

il-Belġju-Brussell: Studju dwar l-Istrateġiji tal-Għalf biex jiġu Ddiversifikati s-Sorsi tal-Proteina Użati fis-Sistemi ta’ Produzzjoni Differenti tal-Bhejjem fl-UE

2021/S 138-365952

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2021/S 126-330064)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Id-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (AGRI), AGRI.DDG1.C.4 — Monitoring and Evaluation
Indirizz postali: Rue de Loi 130, Wetstraat 130
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: agri-evaluation@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar l-Istrateġiji tal-Għalf biex jiġu Ddiversifikati s-Sorsi tal-Proteina Użati fis-Sistemi ta’ Produzzjoni Differenti tal-Bhejjem fl-UE

Numru ta' referenza: AGRI/2021/OP/0001
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
77100000 Servizzi ta' l-agrikoltura
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Studju dwar l-istrateġiji tal-għalf biex jiġu ddiversifikati s-sorsi tal-proteina użati fis-sistemi ta’ produzzjoni differenti tal-bhejjem fl-UE

L-għan ġenerali tal-istudju huwa li jipprovdi analiżi soda u komprensiva tal-opportunitajiet u l-limitazzjonijiet biex jiġu ddiversifikati s-sorsi tal-għalf, b’mod partikolari bir-rigward ta’ għalf tal-proteina, fis-sistemi ta’ produzzjoni differenti tal-bhejjem fl-UE.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/07/2021
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 126-330064

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Anness I, Parti 1: “Speċifikazzjonijiet Amministrattivi”, Taqsima 2.2. “Regoli dwar l-aċċess għall-ksib: min jista’ jitfa’ offerta?”, ġie mmodifikat. Dawk li jitfgħu l-offerti huma mistiedna jikkonsultaw il-verżjoni l-ġdida tal-ispeċifikazzjonijiet amministrattivi, imtella’ fuq il-pjattaforma għat-tfigħ tal-offerti b’mod elettroniku.