Supplies - 366376-2021

20/07/2021    S138

Poland-Białystok: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 138-366376

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postal address: ul. Jana Kilińskiego 1
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-089
Country: Poland
Contact person: Barbara Dokert-Świsłocka
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Telephone: +48 857485539
Fax: +48 857485625
Internet address(es):
Main address: www.umb.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części

Reference number: AZP.25.1.39.2021
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części:

Część nr 1 – aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych 1 szt.;

Część nr 2 – zamrażarka niskotemperaturowa 2 szt.;

Część nr 3 – autoklaw 1 szt.

2. Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

— tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

— tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

— warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

— procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ,

— formularz cenowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych 1szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, ul. Żurawia 14, blok E, 15-540 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

2. Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

— tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

— tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

— warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

— procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ,

— formularz cenowy – Załacznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zamrażarka niskotemperaturowa 2szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42513290 Commercial refrigerating equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

2. Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

— tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

— tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

— warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

— procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ,

— formularz cenowy – Załacznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoklaw 1 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, ul. Adama Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok, budynek:

II.2.4)Description of the procurement:

2. Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

— opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

— tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

— tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

— warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

— procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ,

— formularz cenowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2021
Local time: 10:00
Place:

Siedziba Zamawiającego

Information about authorised persons and opening procedure:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierć będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/07/2021