Tjenesteydelser - 366397-2016

20/10/2016    S203    Europa-Parlamentet - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Udbud nr. 06A50/2016/M040 — Indsamling, transport, genbrug og behandling af affald

2016/S 203-366397

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Europa-Parlamentet
rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Belgien
Kontaktperson: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1890
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Europa-Parlamentet
service du courrier officiel — rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Belgien
Kontaktperson: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.europarl.ep.ec/

I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud nr. 06A50/2016/M040 — Indsamling, transport, genbrug og behandling af affald.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indsamling, transport, genbrug og behandling af affald fra Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE
Hovedudførelsessted:

Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indsamling, transport, genbrug og behandling af affald fra Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren skal være indskrevet i et passende erhvervs- eller handelsregister, undtagen i tilfælde af en international organisation.

Når det gælder sammenslutninger af økonomiske aktører, skal hvert medlem fremlægge dokumentation for dennes juridiske og lovmæssige kapacitet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal indgive de finansielle opgørelser (balancer, resultatopgørelser og alle andre beslægtede finansielle oplysninger) eller uddrag deraf, der omfatter de seneste 3 regnskabsår, som er afsluttet inden tidspunktet for sidste frist for indgivelse af bud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivere skal fremlægge dokumentation for en årlig minimumsomsætning på 300 000 EUR i de seneste 3 regnskabsår, som er afsluttet inden tidspunktet for sidste frist for indgivelse af bud, inden for området omfattet af denne kontrakt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal fremlægge al relevant skriftlig dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation for:

— udførelsen, i løbet af 3 år forud for tidspunktet for sidste frist for indgivelse af bud, af mindst 1 kontrakt inden for området for bortskaffelse og behandling af følgende typer af affald:

• affaldspapir og pap

• økologisk affald

• medicinsk affald

• batterier.

Tilbudsgiveren skal indgive mindst 1 reference for hver affaldstype. For hver oplyst reference skal tilbudsgiveren fremlægge følgende elementer:

• beskrivelse og beliggenhed af bygningen med oplysninger om det samlede overfladeareal

• kort beskrivelse af de udførte tjenesteydelser

• attest på overensstemmelse med kontraktvilkår, der er udarbejdet af kunden

— at virksomheden benytter et kvalitetsstyringssystem af typen ISO 9001 (eller tilsvarende i tilbudsgiverens oprindelsesland) eller et lignende system, der certificeret

— at virksomheden benytter et miljøstyringssystem af typen ISO 14001 (eller tilsvarende i tilbudsgiverens oprindelsesland) eller et lignende system, der certificeret

— at de har følgende godkendelser:

en godkendelse for bortskaffelse af affald udstedt af Bruxelles' institut for miljøforvaltning (Brussels Institute for Management of the Environment – IBGE), som er godkendt indsamler i hovedstadsregionen Bruxelles.

En godkendelse udstedt af IBGE eller tilsvarende godkendelse fra autoriserede affaldsbehandlingsanlæg.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/12/2016
Tidspunkt: 09:30
Sted:

rue Montoyer 70 — Brussels.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der vil blive afholdt et obligatorisk besøg på stedet 9.11.2016 (10:00).

Mødestedet vil være indgangen til akkrediteringscentret i Altiero Spinelli-Bygningen i Bruxelles.

Alle økonomiske aktører, der modtager en opfordring til afgivelse af bud vedrørende denne kontrakt, må deltage i besøget på stedet. Under alle omstændigheder skal økonomiske operatører, der ønsker at deltage, sende en bekræftelse pr. e-mail (inlo.ao-bru@ep.europa.eu) 2 arbejdsdage inden besøget med virksomhedens navn og deltagernes navn, stillingsbetegnelse, nummer på person-id og fødselsdato. Repræsentanter skal medbringe gyldig identifikation.

Europa-Parlamentet.

Højst 2 repræsentanter for hver økonomisk aktør kan deltage. For hver økonomisk aktør skal mindst 1 repræsentant deltage, idet aktøren ellers risikerer udelukkelse.

Bud afgivet af økonomiske aktører, som ikke deltog i det obligatoriske besøg på stedet, vil blive anset for forsømmende.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadresse: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Justitskontoret ved Den Europæiske Unions Ret
Luxembourg
Luxembourg

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2016