Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 366421-2016

20/10/2016    S203

Magyarország-Budapest: Tematikus szórakoztatópark építése

2016/S 203-366421

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosító szám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László, operatív igazgató
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com
Telefon: +36 12734936
Fax: +36 12734986
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe: http://www.zoobudapest.com
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52., II. emelet
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hegyes Péter, cégvezető (FAKSZ, 00064)
E-mail: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu
Telefon: +36 703798356
Fax: +36 626998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tenderinnovacio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: fővárosi önkormányzati intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212120 Tematikus szórakoztatópark építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében.

Az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14–16., 29753. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Előzmények:

A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.

Az Ajánlatkérő 24.4.2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú határozatban foglaltak szerint, a Pannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik.

Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: BP-05/07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma: BP-05/07/00048-6/2016).

Közbeszerzés mennyisége.

Munkagödör kiemelés kb. 114 600 m³.

Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10–11 méter.

Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben.

Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyiségben, helyszíni szerelése kb. 10–15 tonnás egységekben beemelve és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabb pontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter.

Tetőlefedés 3 rétegű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m² felületen.

Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.

Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.

Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m³.

Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m³.

Gépészeti szerelés kb. 33 000 m²-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőteljesítménnyel és körülbelül 400 000 m³/h befújandó légmennyiséggel.

Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m² vízzáró vasbetonszerkezettel.

Erősáramú szerelés kb. 33 000 m²-en.

Gyengeáramú szerelés és/vagy előkészítő szerelés kb. 33 000 m²-en.

Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):

Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m².

Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 013 m².

Földszint (± 0 m): 14 911 m².

1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m².

2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m².

3. emelet (lombkorona): 501 m².

Biodóm összesen 32 709 m².

Jegyárusító épület 312 m².

Mindösszesen: 33 021 m².

A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok III., IV., V. része tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Késedelmi kötbér mértéke (%-ban megadva; min. 0,05 %/nap – max. 0,11 %/nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Szakmai ajánlat / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Organizációs terv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Műszaki ütemterv megfelelősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Acélszerkezet, vízzáró vasbeton szerkezet és vízszigetelés mintavétel és minőségbiztosítási eljárások rendje / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A becsült értéket ajánlatkérő nem kívánja megadni, a felhívás II.2.6) pontjában megadott érték kizárólag a hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)–(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12. és 14–16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot II. rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu

A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Alkalmasság:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

a) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;

b) nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.

Igazolási mód:

a) Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről;

b) Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésről.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)–(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— a pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,

— a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás.

P/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatását és mérlegét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A működését a vizsgált időszaknál későbbi időpontban megkezdő gazdasági szereplő esetén a létrejötte óta a közbeszerzés tárgyából (magasépítési-kivitelezési tevékenység) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát csatolja.

P/3. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, továbbá közbeszerzés tárgya (magasépítési-kivitelezési tevékenység) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6)–(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1-2. alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/3. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző lezárt üzleti évben a saját tőke mértéke nem érte el az 5 000 000 000 HUF összeget.

A működését később megkezdett gazdasági szereplők esetén alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a működésének megkezdése óta a közbeszerzés tárgya (magasépítési-kivitelezési tevékenység) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a legalább nettó 21 000 000 000 HUF összeget

P/3.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább nettó 23 000 000 000 HUF összeget.

P/3.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (magasépítési-kivitelezési tevékenység) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év átlagában nem éri el a legalább nettó 7 000 000 000 HUF összeget.

Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes árbevételi adattal az előző 3 lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző 3 lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele átlagának kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) P/1-3. pontjai esetében az alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)–(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.

A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartóját,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét,

— a teljesítés idejét (a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve) és, helyét,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eltérő pontokban előírt referenciakövetelményeknek való megfelelés több szerződésből is igazolható, de pontonként (a-m) egy szerződés keretén belüli teljesítést fogad el ajánlatkérő.

M/2.1-5. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok jegyzékét a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza.

M/3. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján nyilatkozatot a rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltségről.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapításához csatolni szükséges a bemutatott gépjárművek érvényes forgalmi engedélyének és/vagy gépkönyvének és/vagy műszaki adatlapjának (gyártói specifikáció) másolatát. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre.

M/4. A 321/2015. (X.30. ) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése g) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó lezárt üzleti évben az éves átlagos statisztikai állományi létszámát, továbbá a minimumkövetelményeknek megfelelően kimutatással támassza azt alá.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) bekezdéseire.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M/1-4. pontjai esetében az alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 8 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített építőipari kivitelezési munkára vonatkozó az alábbi feltételeknek megfelelő referenciával/referenciákkal:

M/1.a) az ellenszolgáltatás összege elérte vagy meghaladta az összesen legalább a nettó 15 000 000 000 HUF-ot;

M/1.b) legalább nettó 25 000 m² összalapterületen végzett magasépítési kivitelezésre vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.c) legalább évi 100 000 fő fogadására alkalmas közhasználatú építmény kivitelezésére vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.d) legalább 650 tonna acélszerkezet kivitelezésre vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.e) legalább 20 000 m³ vasbeton szerkezet kivitelezésére vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.f) legalább 1 db, legalább 500 m³, állat- és növénytartásra is alkalmas, vízgépészeti technológiát is tartalmazó medence kivitelezésre vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.g) legalább 4 000 kW teljesítményű hűtési rendszer kiépítésére vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.h) legalább 10 000 fm cölöpalap alapozás során történő beépítésére vonatkozó kivitelezést igazol;

M/1.i) legalább 2 000 m² vízzáró vasbeton szerkezet kiépítésére vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.j) legalább 50 000 m³ földmunkavégzésre vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.k) legalább 200 000 m³/óra kapacitású légtechnikai rendszer kiépítésre vonatkozó teljesítést igazol;

M/1.l) tartalmazott állattartó és/vagy bemutató hely kivitelezését.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal, valamint legalább 60 hónapos magasépítési területen szerzett műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik, továbbá az előírt időszakban projektvezetőként (több építésvezető irányítása egyidejűleg) részt vett legalább 1 db legalább nettó 12 000 000 000 HUF értékű magasépítési kivitelezésben;

M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É – vagy azzal egyenértékű – vagy MV-M – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal, valamint alapozás területén szerzett szakmai tapasztalattal, ahol legalább 10 000 fm cölöpalapozási munka került megvalósításra;

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal;

M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal;

M/2.5. legalább 1-1 fő, a felhívás VI.3) pontjában meghatározott tervező szakemberrel.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül.

Építésvezetői tevékenység alatt ajánlatkérő az adott területen építőipari kivitelezési tevékenység irányításában való részvételt érti.

Ajánlatkérő az M/2. pont esetében a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

— legalább 1 db, legalább 45 m horogmagasságú, legalább 55 m gémkinyúlású, a gém végén legalább 2,6 t teherbírású, toronydaruval;

— legalább 2 db, legalább 35 m horogmagasságú, legalább 35 m gémkinyúlású, a gém végén legalább 1,8 t teherbírású, toronydaruval;

— legalább 2 db, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, legalább 30 t teherbírású, autódaruval;

— legalább 1 db cölöpfúrógéppel;

— legalább 1 db, legalább 70 kW teljesítményű forgókotróval.

M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 120 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 1 lezárt üzleti évben.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mellékkötelezettségek:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján:

Jótállás: sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap.

Teljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 5 %-a), Jótállási biztosíték (nettó vállalkozói díj 5 %-a).

Finanszírozási és fizetési feltételek.

A finanszírozás forrása: hazai forrás. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

A kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint történik. Tartalékkeret alkalmazására nem kerül sor. Kifizetésekre irányadó a 2003. évi XCII. tv. 36/A. §.

A feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/12/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/12/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgatósági Titkárság, 1146 Bp., Állatkerti krt. 6–12., megközelítés az állatkert gazdasági bejáratán keresztül.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1)–(3) és (6) bekezdése szerint. A pályázók vegyék figyelembe, hogy a gazdasági porta bejáratánál beléptető rendszer működik, melynek időigényét vegyék figyelembe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A közbeszerzési dokumentumok letöltése során kitöltendő regisztrációs nyilatkozattal ajánlatkérő automatikus visszaigazolást kap a letöltésről.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2)–(4) és (5)–(6) bekezdésében foglalt valamennyi előírásra vonatkozó nyilatkozatot, dokumentumot (a (6) bekezdés vonatkozásában nemleges tartalommal is).

3) Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

4) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 50 000 000 HUF mértékű ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

5) Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú ajánlat értékelési szempontot alkalmazza. Ponthatár: 1–10 pont.

Értékelés módszere:

— az árra vonatkozó értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás,

— minőségi kritérium 1. értékelési szempont – egyenes arányosítás,

— minőségi kritérium 2.1-3. alszempont tekintetében pontkiosztás.

6) A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása jelen közbeszerzési eljárásban: műszakilag egymásra épülő egy egység, zárt ökoszisztéma, amely nem bontható részekre. Szerkezetileg, technológiailag egységes létesítmény.

7) A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési és tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. Az építési-szerelési felelősségbiztosítás mértéke minimum 400 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káresemény. A tervezői felelősségbiztosítás mértéke: legalább 100 000 000 HUF/káresemény, 400 000 000 HUF/év. Ezen felül Vállalkozó értékbiztosítási szerződést köteles kötni vagy meglévő értékbiztosítási szerződését kiterjeszteni a dologi károk megtérítésére, melynek összege a beruházás értéke.

8) Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg.

9) A IV.2.6) pont vonatkozásban rögzítjük, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

10) Ajánlatkérő a felhívás III.1.1) és III.1.3) M/2. pontjaival kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele. Ajánlattevőt a feltételre vonatkozóan nyilatkozattételi kötelezettség terheli a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.

11) A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, s a Vállalkozó köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Megrendelő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására. A felhasználási jogok ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

12) Szerződéskötési feltétel, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen érvényes MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű, MSZ EN ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, MSZ EN ISO 28001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy ezekkel egyenértékű intézkedéssel.

13) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozni kell (nemleges tartalommal is adott esetben) és eljárás esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § az irányadó.

13) A felhívás III.1.3) M/2.5. pontja szerinti tervező szakemberek:

— legalább 1-1 fő, az ajánlati felhívás VI.3) pontjában meghatározott tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal,

— legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal,

— legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2016