Services - 36646-2022

21/01/2022    S15

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2022/S 015-036646

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: HELSINKI
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00521
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: mikko.heiskanen@vayla.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jyväskylä - Pieksämäki perusparannus, rakennuttajakonsultti

Viitenumero: VÄYLÄ/6339/02.01.07/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen rakennuttamispalveluihin liittyvien tehtävien suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluetteloiden ja sopimuksen mukaisesti mukaisesti.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71500000 Rakentamiseen liittyvät palvelut
71521000 Rakennustyömaan valvontapalvelut
71311230 Rautatien rakennustekniset palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus ja Jyväskylän ratapiha

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Peruväylänpidon rahoitusta voi sitoa maksimissaan kolmeksi vuodeksi ja hankinta on jaettu rahoituksellisista syistä useisiin optioihin.

Hankesisältö on kuvattu liitteessä 16, joka on toimeksiannon määrittelyn perustana. Hankekortissa on kuvattu rataosakohtainen sisältö, joka on viitteellinen.

Tehtäviin kuuluu rakennusurakoiden ja järjestelmien hankinta-, suunnitteluttamis- ja rakennuttamis- ja valvontatehtävät tarjouspyynnön liitteenä olevan tehtäväluettelon mukaisesti.

Perusosa: Tehtävä 1: Tasoristeysten poisto, hallinnollisen ratasuunnittelun suunnitteluttaminen Tehtävä 2: Jyväskylä–(Pieksämäki) perusparannushankkeen rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen (sisältää Jyväskylän ratapihaan liittyvän peruskorjauksen rakentamissuunnittelun)Tehtävä 3: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen, rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen, vaihe 1 Tehtävä 4, (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden perusparannus, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 1 (sisältää mm. sillat, rummut ja päällysrakenteet)

Hankinnan optioina 1-11 ovat seuraavat Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan sekä rakentamissuunnitelman suunnitteluttamiseen liittyvät tehtävät tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Optiot:Optio 1, (Jyväskylä)-(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden perusparannus, rakennuttaminen ja valvonta vaihe 2 (sisältää mm. sillat, rummut ja päällysrakenteet)Optio 2, Jyväskylän ratapihaan liittyvät peruskorjaustarpeet, rakennuttaminen ja valvontaOptio 3: Tasoristeysten poisto, rakennuttaminen ja valvontaOptio 4: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannushankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen, rakentamissuunnittelun suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen, vaihe 2 Optio 5: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 1Optio 6: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta, vaihe 2.Optio 7: Takuuajan tehtävät: Tasoristeysten poisto Optio 8: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä)-(Pieksämäki) perusparannus-hankkeen linjaosuuden perusparannusOptio 9: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä)–(Pieksämäki) perusparannus-hankkeen linjaosuuden turvalaitejärjestelmien uusiminen Optio 10: Takuuajan tehtävät: (Jyväskylä) – Äänekoski turvalaitteiden uusiminen Optio 11: Takuuajan tehtävät: Jyväskylän ratapihaan liittyvät peruskorjaustarpeet

Koko rakennuttamistoimeksiannon kohteena olevan hankkeen kokonaisarvo on optioineen noin 140 milj. euroa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Projektitiimin kuvaus / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot on kuvattu ylempänä tässä ilmoituksessa. Mainittu toimeksiannon aika ei sisällä optioita. Optiot voivat mahdollisesti pidentää toimeksiannon aikataulua 60 kuukaudella (huomioiden takuuajan tehtävät).

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 216-569813
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
17/01/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Welado Oy
Postiosoite: Tutkijantie 9
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 90590
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
V.2.6)Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/01/2022