Roba - 366550-2019

TINazivHrvatska-Zagreb: Spektralni analizator
NDBroj objave obavijesti366550-2019
PDDatum objave05/08/2019
OJBroj izdanja SL S-a149
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaPrirodoslovno-matematički fakultet (28163265527)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan31/07/2019
DTRok za podnošenje17/09/2019
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)38434000 - Analizatori
38433000 - Spektrometri
38510000 - Mikroskopi
38433210 - Spektrometar emisija
24111200 - Rijetki plinovi
38433300 - Spektralni analizator
24111300 - Helij
38000000 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
44615000 - Posude pod tlakom
42943000 - Termostatske kupke i dodaci
42943210 - Uronjivi termostati
44614100 - Posude za skladištenje
42122160 - Rashladne crpke
42511000 - Izmjenjivači topline i uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
42513200 - Rashladna oprema
44614300 - Kontejnerski sustav za skladištenje
42511200 - Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
44612200 - Spremnici za plin
33114000 - Spektroskopski uređaji
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR041
IAInternetska adresa (URL)www.pmf.unizg.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU