Services - 36657-2022

 • 664857-2021: Poland-Warsaw: Engineering design services
  Publication date:24/12/2021Deadline:02-02-2022
  Document:Contract notice
  Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 36657-2022: Poland-Warsaw: Engineering design services
   Publication date:21/01/2022Deadline:02-02-2022
   Document:Additional information
   Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 125707-2022: Poland-Warsaw: Engineering design services
   Publication date:09/03/2022
   Document:Contract award notice
   Authority name:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138