Services - 36665-2022

21/01/2022    S15

Poland-Tarnów: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-036665

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 247-654775)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Postal address: ul. Bandrowskiego 16
Town: Tarnów
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Balawejder
E-mail: agnieszka.balawejder@psgaz.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.psgaz.pl
Address of the buyer profile: https://zamowienia.psgaz.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Umowa ramowa w zakresie rozwoju oraz optymalizacji funkcjonowania rozwiązań informatycznych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Reference number: 2021/W001/WP-003299
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług w zakresie planowania, projektowania, wdrożeń, modyfikacji oraz rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego. Zamawiający zawrze Umowę Ramową z maksymalnie 3 Wykonawcami, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty (według kolejności otrzymanych punktów) w niniejszym Postępowaniu.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji postępowania (Specyfikacja warunków zamówienia –„SWZ” i załączniki do SWZ, w tym wzór umowy), dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://zamowienia.psgaz.pl/, postępowanie publiczne nr 2021/W001/WP-003299.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 247-654775

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/01/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 13:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/01/2022
Local time: 13:30
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 13:30
VII.2)Other additional information: