Dienstleistungen - 36699-2022

21/01/2022    S15

Rumänien-Focșani: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 015-036699

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 144-384259)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Nationale Identifikationsnummer: 4350394
Postanschrift: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1
Ort: Focsani
NUTS-Code: RO226 Vrancea
Postleitzahl: 620098
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valentina Harabor
E-Mail: contact@cjvrancea.ro
Telefon: +40 372372461
Fax: +40 372372483
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjvrancea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Concesiunea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, Comuna Movilita, inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Delegarea prin concesiune a serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret Comuna Movilita inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești, conform cerințelor Caietului de sarcini.

Solicitarile de clarificari se pot transmite:

- pana in a 28-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica in a 23 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor și

- pana in a 18-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica în a 13 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de concesiune, respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/01/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 144-384259

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Dovedirea capacității financiare
Anstatt:

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării), trebuie să demonstreze că are acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului de operare pentru primele sase luni de derulare a contractului, în valoare de 4 200 000 RON. În situaţia în care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire, autoritatea contractantă va lua în considerare resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului a fiecărui membru al asocierii, proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Situaţia economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, dacă este cazul, şi de o altă persoană, în calitate de terţ susţinător, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi, prin prezentarea unui angajament în acest sens din partea terţului/terţilor respectiv/respectivi, entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere. Susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi este luată în considerare cu condiţia ca ofertantul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele terţului/terţilor care acordă susţinerea, necesare pentru executarea contractului de concesiune în cauză. Angajamentul de susţinere dat de terţ/terţi trebuie să prevadă care sunt resursele financiare respective şi să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză.

muss es heißen:

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării), trebuie să demonstreze că are acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului de operare pentru primele sase luni de derulare a contractului, în valoare de 4 200 000 RON. Situaţia economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, dacă este cazul, şi de o altă persoană, în calitate de terţ susţinător, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi, prin prezentarea unui angajament în acest sens din partea terţului/terţilor respectiv/respectivi, entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere. Susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi este luată în considerare cu condiţia ca ofertantul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele terţului/terţilor care acordă susţinerea, necesare pentru executarea contractului de concesiune în cauză. Angajamentul de susţinere dat de terţ/terţi trebuie să prevadă care sunt resursele financiare respective şi să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Dovedirea experienței similare
Anstatt:

Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada că au operat pentru o perioadă de ce puțin un an, o stație de sortare cu o capacitate de cel puțin 10 000 tone/an (intrări deșeuri reciclabile în stația de sortare), o stație de compostare, inclusiv stații de tratare mecano-biologica (TMB), cu o capacitate de cel puțin 5 000 tone/an (intrări deșeuri biodegradabile în stația de compostare) și un depozit ecologic de deșeuri în care au fost depozitate cel puțin 40 000 tone de deșeuri/an. În cazul unei asocieri, se va prezenta un tabel centralizator cuprinzând experiența tuturor membrilor asocierii. Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea experienței similare pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

muss es heißen:

Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada că au operat pentru o perioadă de ce puțin un an, o stație de sortare cu o capacitate de cel puțin 5.000 tone/an (intrări deșeuri reciclabile în stația de sortare), o stație de compostare, inclusiv stații de tratare mecano-biologica (TMB), cu o capacitate de cel puțin 2.500 tone/an (intrări deșeuri biodegradabile în stația de compostare) și un depozit ecologic de deșeuri în care au fost depozitate cel puțin 20.000 tone de deșeuri/an. În cazul unei asocieri, se va prezenta un tabel centralizator cuprinzând experiența tuturor membrilor asocierii.Pentru scopul îndeplinirii cerinței privind experiența similară, sortarea sau tratarea mecano-biologică a deșeurilor vor fi considerate similare cu compostarea.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
Anstatt:

Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii) vor prezenta „Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii trei ani” – Formularul 12, impreuna cu Anexele 1 si fisa de informatii privind experienta similara – Formularul 13, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara.

muss es heißen:

”Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii) vor prezenta Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii - Formularul 12, impreuna cu Anexele 1 si Fisa de informatii privind experienta similara – Formularul 13, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara.”În corelare cu cele precizate, în cadrul fișierului [PC1001665/00001] Formulare VRANCEA.docx.p7s, ce se regăsește în Secțiunea Lista de fișiere care compun documentația de atribuire, se modifică:- denumirea Formularul 12, din ”Declarație privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani”, în ”Declarație privind lista principalelor prestări de servicii”, pe care îl regăsiți atașat prezentei clarificări, - denumirea Formularul 12 din cadrul Cuprinsului, unde, în loc de ”Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani și Anexele 1 și 2 la Formularul 12”, a se citi ”Declarație privind lista principalelor prestări de servicii și Anexa 1 la Formularul 12”.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Resurse umane și structura organizatorică Cerințe minime pentru personalul cheie:
Anstatt:

1. Director/Manager depozit CMID – 1 persoană cu studii superioare și cu experiență specifică în administrarea depozitelor de deșeuri/gestionarea deșeurilor/salubrizare.2. Șef stație sortare CMID - 1 persoană cu studii superioare în domeniul științelor inginerești sau în domeniul chimiei, biologiei,protecției mediului, ecologie sau similar, cu experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul sortării deșeurilor 3. Șef stație compostare CMID - 1 persoană cu experiență specifică de minimum 3 ani în coordonarea activității în domeniulcompostării deșeurilor.4. Responsabil/Șef stație de Transfer Focșani, Adjud, Vidra, Gugești - 4 persoane cu experiență specifică de minimum 3 ani încoordonarea activității în domeniul gestionării deșeurilor/salubrizării.Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea Resurselor umane și structura organizatorică pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

muss es heißen:

1. Director/Manager depozit CMID – 1 persoană cu studii superioare și cu experiență specifică în administrarea depozitelor de deșeuri/gestionarea deșeurilor/salubrizare.2. Șef stație sortare CMID - 1 persoană cu experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul sortării deșeurilor 3. Șef stație compostare CMID - 1 persoană cu experiență specifică de minimum 3 ani în coordonarea activității în domeniul compostării deșeurilor sau sortătii deșeurilor sau tratării mecano-bilogice a deșeurilor.4. Responsabil/Șef stație de Transfer Focșani, Adjud, Vidra, Gugești - 1 persoană cu experiență specifică de minimum 3 ani în coordonarea activității în domeniul gestionării deșeurilor/salubrizării.Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea Resurselor umane și structura organizatorică pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

-