Építési beruházás - 367065-2022

08/07/2022    S130

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 130-367065

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 18055342242
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 13275972
Fax: +36 13180507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ppke.hu
A felhasználói oldal címe: http://ppke.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: oktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

PPKE "Bródy projekt" generálkivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001712832021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés alapján "A Pázmány Péter Katolikus Egyetem "Bródy projekt" megvalósításához kapcsolódó építési beruházás generálkivitelezési feladatok ellátása"

A projekt alapvetően 2 épületet megvalósítását öleli fel. A beruházás fő eleme a Szentkirályi utca 26. sz. alatt létesítendő új campus épület, mely az oktatás számára létesül. Vele párhuzamosan kerül átépítésre a Bródy Sándor u. 15. műemléki épület, mely az Egyetem működését támogató központi szervezeti egységek irodái számára készül. A beruházás hatókörébe a Szentkirályi u. 28-30. sz. alatti oktatási épület is beletartozik, mely az új campus épülethez való szerves kapcsolódása miatt kisebb mértékben érintett.

A projektben érintett ingatlanok adatai:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 26. sz. alatt építendő műemléki környezetben létesítendő új oktatási épület, hasznos alapterület: 9944,6 m2

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatt felújítandó-átalakítandó védett műemléki épület, hasznos alapterület: 1496,1 m2

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. sz. alatt átalakítandó hasznos alapterület 1306 m2

A projekt elsődleges célja, hogy az Egyetem számára egy olyan új épület kerüljön kialakításra, mely a jelenlegi működés funkcionális igényeit kielégíti (oktatási területet növel). Továbbá cél, hogy a kivitelezéssel érintett épületek az Egyetem Józsefvárosi jelenlétét, továbbá a Pázmány belvárosi campusát erősítsék. Az Egyetem fontosnak tartja, hogy a projekt közvetlen környezete, a valódi történelmi értékek a tervezés során kerüljenek megőrzésre és legyenek megvédve, mindamellett, hogy elvárta a modern és korszerű kialakítást, belső elrendezést, formavilágot és anyaghasználatot.

A generálkivitelezési feladat tartalma az új oktatási épület modern megvalósítása és a meglévő épület műszaki leírás szerinti minőségi műemléki felújítása, továbbá az érintkező meglévő épület szükséges és gazdaságos átalakítása. A megfelelő minőségű megvalósítás érdekében szükséges komplex kiviteli tervek készültek. A feladat részét képezi a beruházás megvalósítása során felmerülő szükséges szakvélemények, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, az engedélyekben rögzített, szükséges szakhatósági-. és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazása, a közvetlenül kapcsolódó feladatok (pl. a projektben érintett átalakítandó és szomszédos épület(ek) építészeti, statikai és műszaki állapotfelmérése, állapot rögzítése stb.) ellátása, továbbá kiemelten a műemlék épület felújítása az örökségvédelmi- és értékvédelmi szempontok figyelembevétele, illetve a vonatkozó használatbavételi engedélyek megszerzése.

A Projekt keretében fejlesztendő ingatlan védettségei:

- műemléki környezet, azonosító: 18993, Ház ex-lege műemléki környezete

- műemléki környezet, azonosító: 19006, Esterházy-palota és volt Károlyi-palota ex-lege műemléki környezete

- régészeti lelőhely, azonosító: 66284, Üllői út-Mária u.-Kőfaragó u.-Vas u.-Rákóczi út-Múzeum krt.

- Bródy Sándor 15. regisztrált műemlék, azonosító: 15613 [907] Ház

- Szentkirályi u. 28-30 fővárosi védettség alatt áll

A projekt megvalósítása során az Egyetemet lebonyolító segíti, továbbá az Egyetem tervezői művezetéssel segíti a generálkivitelezést.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 26., 28. és 30., Bródy Sándor u. 15.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés alapján "A Pázmány Péter Katolikus Egyetem "Bródy projekt" megvalósításához kapcsolódó építési beruházás generálkivitelezési feladatok ellátása"

A projekt alapvetően 2 épületet megvalósítását öleli fel. A beruházás fő eleme a Szentkirályi utca 26. sz. alatt létesítendő új campus épület, mely az oktatás számára létesül. Vele párhuzamosan kerül átépítésre a Bródy Sándor u. 15. műemléki épület, mely az Egyetem működését támogató központi szervezeti egységek irodái számára készül. A beruházás hatókörébe a Szentkirályi u. 28-30. sz. alatti oktatási épület is beletartozik, mely az új campus épülethez való szerves kapcsolódása miatt kisebb mértékben érintett.

A projektben érintett ingatlanok adatai:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 26. sz. alatt építendő műemléki környezetben létesítendő új oktatási épület, hasznos alapterület: 9944,6 m2

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatt felújítandó-átalakítandó védett műemléki épület, hasznos alapterület: 1496,1 m2

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. sz. alatt átalakítandó hasznos alapterület 1306 m2

A projekt elsődleges célja, hogy az Egyetem számára egy olyan új épület kerüljön kialakításra, mely a jelenlegi működés funkcionális igényeit kielégíti (oktatási területet növel). Továbbá cél, hogy a kivitelezéssel érintett épületek az Egyetem Józsefvárosi jelenlétét, továbbá a Pázmány belvárosi campusát erősítsék. Az Egyetem fontosnak tartja, hogy a projekt közvetlen környezete, a valódi történelmi értékek a tervezés során kerüljenek megőrzésre és legyenek megvédve, mindamellett, hogy elvárta a modern és korszerű kialakítást, belső elrendezést, formavilágot és anyaghasználatot.

A generálkivitelezési feladat tartalma az új oktatási épület modern megvalósítása és a meglévő épület műszaki leírás szerinti minőségi műemléki felújítása, továbbá az érintkező meglévő épület szükséges és gazdaságos átalakítása. A megfelelő minőségű megvalósítás érdekében szükséges komplex kiviteli tervek készültek. A feladat részét képezi a beruházás megvalósítása során felmerülő szükséges szakvélemények, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, az engedélyekben rögzített, szükséges szakhatósági-. és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazása, a közvetlenül kapcsolódó feladatok (pl. a projektben érintett átalakítandó és szomszédos épület(ek) építészeti, statikai és műszaki állapotfelmérése, állapot rögzítése stb.) ellátása, továbbá kiemelten a műemlék épület felújítása az örökségvédelmi- és értékvédelmi szempontok figyelembevétele, illetve a vonatkozó használatbavételi engedélyek megszerzése.

A Projekt keretében fejlesztendő ingatlan védettségei:

- műemléki környezet, azonosító: 18993, Ház ex-lege műemléki környezete

- műemléki környezet, azonosító: 19006, Esterházy-palota és volt Károlyi-palota ex-lege műemléki környezete

- régészeti lelőhely, azonosító: 66284, Üllői út-Mária u.-Kőfaragó u.-Vas u.-Rákóczi út-Múzeum krt.

- Bródy Sándor 15. regisztrált műemlék, azonosító: 15613 [907] Ház

- Szentkirályi u. 28-30 fővárosi védettség alatt áll

A Projekt megvalósítása során az Egyetemet lebonyolító segíti, továbbá az Egyetem tervezői művezetéssel segíti a generálkivitelezést.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M/2.1 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó, 300 fő feletti előadóterem megvalósításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M/2.2 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pont M/2.4 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. opció S26 mobil lelátó

2. opció S26 S szárny 5. emelet Fit-out

3. opció S26 B szárny 1-4. emelet Fit-out

4. opció S26 2. szintű KNX rendszer kiépítése

5. opció S26 Konyhatechnológia

6. opció B15 Épület befejező munkák

Az opciók lehívásának végső határidejére a szerződéskötéstől számított 90. nap. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 012-025413
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

PPKE "Bródy projekt" generálkivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;

Az ajánlatkérő rendelkezésére álló, az EKR-ben rögzített adattal igazolható, és a felolvasólapon is szereplő, anyagi fedezet nettó 10 986 284 698,- Ft.

Az ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben rögzített ajánlati árak alapján megállapította, hogy valamennyi ajánlattevő ajánlati ára jelentősen magasabb az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetnél, ezért az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 70. § (1) bekezdése alkalmazásával, az ajánlatok bírálata, és értékelése nélkül eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez egyik ajánlattevővel sem.

Az eljárásban az alábbi három ajánlat érkezett, amelyek értékelését és bírálatát az ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján mellőzte:

LAKI Épületszobrász Zrt.

1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.

12764073-2-42

Nettó ajánlati összár (tartalékkeret nélkül) (nettó HUF): 27 256 363 547

1. opció S26 Mobil lelátók ajánlati összára (nettó HUF): 139 138 500

2. opció S26 S szárny 5. emelet Fit-out (nettó HUF): 625 680 979

3. opció S26 B szárny 1-4. emelet Fit-out (nettó HUF): 700 388 340

4. opció S26 2. szintű KNX rendszer kiépítése (nettó HUF): 78 862 447

5. opció S26 Konyhatechnológia (nettó HUF): 30 329 858

6. opció B15 Épület befejező munkák (nettó HUF): 1 701 085 494

A felhívás III.1.3) pont M/2.1 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó, 300 fő feletti előadóterem megvalósításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó): 60

A felhívás III.1.3) pont M/2.2 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap): 60

A felhívás III.1.3) pont M/2.4 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap): 60

Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.

8380 Hévíz, Ady Endre utca 4.

25516416-2-20

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1095 Budapest, IX. Hídépítő utca 1-12.

25098367-2-43

Garage Ingatlanfejlesztő Kft.

1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

10830640-2-42

közös ajánlattevők

Nettó ajánlati összár (tartalékkeret nélkül) (nettó HUF): 25 478 299 288

1. opció S26 Mobil lelátók ajánlati összára (nettó HUF): 120 369 927

2. opció S26 S szárny 5. emelet Fit-out (nettó HUF): 600 601 128

3. opció S26 B szárny 1-4. emelet Fit-out (nettó HUF): 712 195 256

4. opció S26 2. szintű KNX rendszer kiépítése (nettó HUF): 78 647 514

5. opció S26 Konyhatechnológia (nettó HUF): 28 517 778

6. opció B15 Épület befejező munkák (nettó HUF): 1 505 918 991

A felhívás III.1.3) pont M/2.1 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó, 300 fő feletti előadóterem megvalósításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó): 60

A felhívás III.1.3) pont M/2.2 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap): 60

A felhívás III.1.3) pont M/2.4 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap): 60

VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

8200 Veszprém, Pillér utca 11.

10578863-2-19

Nettó ajánlati összár (tartalékkeret nélkül) (nettó HUF): 26 316 343 491

1. opció S26 Mobil lelátók ajánlati összára (nettó HUF): 135 200 000

2. opció S26 S szárny 5. emelet Fit-out (nettó HUF): 618 894 583

3. opció S26 B szárny 1-4. emelet Fit-out (nettó HUF): 714 232 280

4. opció S26 2. szintű KNX rendszer kiépítése (nettó HUF): 79 393 560

5. opció S26 Konyhatechnológia (nettó HUF): 29 458 280

6. opció B15 Épület befejező munkák (nettó HUF): 1 544 121 207

A felhívás III.1.3) pont M/2.1 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó, 300 fő feletti előadóterem megvalósításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó): 0

A felhívás III.1.3) pont M/2.2 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap): 60

A felhívás III.1.3) pont M/2.4 alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek az alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap): 60

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2022