Prekės - 367327-2020

Submission deadline has been amended by:  418096-2020
05/08/2020    S150

Lenkija-Varšuva: Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus

2020/S 150-367327

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Województwo Mazowieckie
Adresas: ul. Jagiellońska 26
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 03-719
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Luiza Buze
El. paštas: luiza.buze@mazovia.pl
Telefonas: +48 223141668
Faksas: +48 223141670

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.mazovia.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: administracja samorządowa
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020

Nuorodos numeris: ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30000000 Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach projektów „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014–2020. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykaz asortymentu zamówienia podstawowego: tj. część I – laptop do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy wg specyfikacji partnera – 1 888 szt., laptop wg specyfikacji partnera – 3 068 szt., tablet – 2 832 szt., oprogramowanie dodatkowe do komputerów licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32 bit – 30 lic.; część II – drukarka laserowa – 3 068 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 236 szt.; część III – monitor interaktywny – 135 szt., projektor multimedialny – 238 szt.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213000 Asmeniniai kompiuteriai
30231300 Displėjaus ekranai
30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
30237270 Nešiojamųjų kompiuterių krepšiai
30213200 Planšetiniai kompiuteriai
48900000 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Laptop do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy do celów biurowych – 15 szt., zestaw komputerowy wg specyfikacji partnera – 1 888 szt., laptop wg specyfikacji partnera – 3 068 szt., tablet – 2 832 szt., oprogramowanie dodatkowe do komputerów licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32 bit – 30 lic.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji dla laptopów i zestawów komputerowych wg specyfikacji partnera / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 28
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamówienie w części 1 uwzględniającej prawo opcji nr 1 (Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego): laptop wg. specyfikacji partnera – 708 szt.

Zamówienie w części 1 uwzględniającej prawo opcji nr 2 (Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego): zestaw komputerowy z oprogramowaniem wg. specyfikacji partnera – 32 szt., laptop wg. specyfikacji partnera – 52 szt., tablet – 48 szt.

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie partnera, dla którego będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

1. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20.

2. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – nr: RPMA.10.03.01-14-9213/17.

II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN brutto.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Sprzęt techniczny (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
30120000 Fotokopijavimo ir ofsetinės spaudos įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Drukarka laserowa – 3 068 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 236 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 28
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamówienie w części 2 uwzględniającej prawo opcji nr 2 (Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego): drukarka laserowa – 52 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt.

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie partnera, dla którego będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

1. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20.

2. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – nr: RPMA.10.03.01-14-9213/17.

II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN brutto.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Monitor interaktywny i projektor multimedialny

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30231320 Jutiklinių ekranų monitoriai
38652100 Projektoriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Monitor interaktywny – 135 szt., projektor multimedialny – 238 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin realizacji zamówienia / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 28
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamówienie w części 3 uwzględniającej prawo opcji nr 2 (Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego): monitor interaktywny – 4 szt., projektor multimedialny – 4 szt.

Zamawiający może skorzystać z całości lub określonej części opcji, o której mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), w terminie wykonania zamówienia. Zawiadomienie o uruchomieniu opcji zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. Zakres ilościowy wykorzystania opcji lub jej części, wskazanie partnera, dla którego będzie realizowana opcja oraz szczegółowe miejsca dostaw, zostanie określony szczegółowo w powiadomieniu składanym przez Zamawiającego. Nabycie asortymentu objętego opcją nastąpi na warunkach i po cenach jednostkowych podanych w formularzu oferty Wykonawcy.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

1. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – nr: RPMA.10.01.01-14-e047/20.

2. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – nr: RPMA.10.03.01-14-9213/17.

II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 59 000,00 PLN brutto.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

§ 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp.

2. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

§ 2. Podstawy wykluczenia z postępowania

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

§ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, o której mowa w § 1 specyfikacji, wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyła ofertę wraz z aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniem w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, informacje, w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia i podaje firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu znane.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie platformy dotyczącej danego postępowania.

5. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

cd. w sekcji VI.3

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy odpowiednio dla każdej części zamówienia.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze ogólnych warunków umowy dla poszczególnych części zamówienia stanowiących załącznik 3 do specyfikacji.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 07/09/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 07/09/2020
Vietos laikas: 10:10
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 301, ul. Okrzei 35, Warszawa, POLSKA

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Cd. z sekcji III.1.3

3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;

4) oświadczenia własne Wykonawcy.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przedłoży wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi w nim dokumentami dotyczącymi oferowanego sprzętu i Wykonawców usług, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, odpowiednio dla części, na którą złożył ofertę.

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 7, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 w sekcji III.1.3 ogłoszenia składa odpowiednio dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Zamawiający zaleca:

1) ofertę należy sporządzić w jęz. pol., a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się stosować format danych .pdf;

2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;

3) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie;

4) ePUAP nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

14. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Składając ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.

15. Skrót Pzp oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych, skrót SIWZ/specyfikacja oznacza Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia zamieszczoną na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia, skrót SOPZ oznacza szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/07/2020