Works - 367379-2017

19/09/2017    S179    - - Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări de izolare termică

2017/S 179-367379

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Directia Generala Investitii, În atenția: Iulian Gheorghe, Bucuresti 060204, România. Telefon: +40 0213180144. Fax: +40 0213180143. E-mail: achizitiips6@yahoo.com

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 2.8.2017, 2017/S 146-302904)

În ceea ce priveşte:
CPV:45321000, 71320000, 71356200

Lucrări de izolare termică

Servicii de concepţie tehnică

Servicii de asistenţă tehnică

În loc de: 

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

28.9.2017 (0:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

23.10.2017 (0:00)

A se citi: 

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

9.10.2017 (16:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

2.11.2017 (0:00)

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare.

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 5.2.2018, ora: 00:00.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 15.9.2017 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro