Services - 36738-2022

Display compact view

21/01/2022    S15

Finland-Tampere: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-036738

Contract award notice for contracts in the field of defence and security

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Puolustusvoimat
National registration number: 0952029-9
Postal address: Hatanpään valtatie 30
Town: Tampere
Postal code: FI-33541
Country: Finland
E-mail: purchase2.fdflogcom@mil.fi

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.puolustusvoimat.fi

I.2)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
E2EE salauksen huolto- ja tukisopimus vuosille 2022-2025
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 11: Telecommunications services

NUTS code FI1 Manner-Suomi

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Hankinnan kohteena on neljän vuoden puitesopimus Sectra Communications Oy:n päästä-päähän salauksen (E2EE) huollolle ja tuelle sekä laitepäivityksille.
Puitesopimus sisältää aiemmin hankittujen kohteiden ylläpidon, niiden päivitysmateriaalin, Helpdesk -palvelun ja vuosittaisen huoltokäynnin kustannukset. Tämän kokonaisuuden hinta on 87 708,00 euroa vuodessa eli yhteensä neljän vuoden puitesopimuskauden aikana
350 832,00 euroa (alv 0 %). Puitesopimus sisältää lisäksi mahdollisuuden hankkia hankinnan kohteeseen liittyviä erillisiä palveluita tai laitteita maksimissaan 379 540,70 eurolla (alv 0 %). Hankinnan kokonaisarvo neljän vuoden puitesopimuskauden aikana on 730 372,70 euroa (alv 0 %). Hankittavat palvelut ja laitteet toimitetaan
erillisten tilausten perusteella ja laskutetaan Tilaajalta.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 730372.7 EUR
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Negotiated without publication of a contract notice
Justification for the award of the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union (OJEU)
Directive 2009/81/EC
1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with art. 28 of Directive 2009/81/EC
All tenders submitted in reply to an open procedure, a restricted procedure or competitive dialogue were irregular or inacceptable. Only those tenderers were included in the negotiations which have satisfied the qualitative selection criteria: no
The periods for the restricted procedure and the negotiated procedure with prior publication of a contract notice are incompatible with the urgency resulting from a crisis: no
Extreme urgency brought about by events unforeseeable by the contracting authority/entity and in accordance with the strict conditions stated in the relevant Directive: no
The contract concerns research and development services other than those referred to in Article 13 of Directive 2009/81/EC: no
The products involved are manufactured purely for the purpose of research, experiment, study or development under the conditions stated in the Directive: no
Additional works/deliveries/services are ordered under the strict conditions stated in the Directive: no
For supplies quoted and purchased on a commodity market: no
New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the Directive: no
Contract related to the provision of air and maritime transport services for the armed forces of a Member State deployed or to be deployed abroad, under the strict conditions stated in the Directive: no
Hankinta on puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin
3 kohdan tarkoittama suorahankinta; yksinoikeuden suojaamiseen
liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.
Hankinnan toteuttaminen puolustus- ja turvallisuushankintalain 22
§:n 1 momentin 3 kohdan nojalla suoraan Sectra Communications
Oy:lta on ollut perusteltua, koska Sectra Communications Oy on
hankinnan kohteena olevien ylläpito- ja tukipalveluiden sekä siihen
liittyvien erillisten palveluiden tai laitteiden ainoa mahdollinen toimittaja.
Kyseessä on vuotuisen ylläpito- ja tukipalvelun hankinta alkuperäiseltä
järjestelmätoimittajalta. Järjestelmän käyttäminen vaatii ylläpitosopimuksen,
jolla varmistetaan palvelun toimivuus ja luotettavuus.
Ylläpitosopimus kattaa mm. kaikki viimeisimmät kriittiset päivitykset
järjestelmään, jotka NCSA (National Communications Security
Authority) vaatii, jotta järjestelmän turvallisuushyväksyntä säilyy.
Laitteiston pitäminen viimeisimmässä versiossa on lisäksi järjestelmän
toimittajan vaatimus, jotta palvelun tuki voidaan taata. Järjestelmän
päivitykset ja muut tukipalvelut pystyy tuottamaan ainoastaan
alkuperäinen järjestelmätoimittaja, jolla on yksinoikeus järjestelmään
lisenssisopimuksen mukaisesti (End user license agreement EULA).
Järjestelmätoimittaja on myös ainut toimittaja, joka tuntee nyt käytössä
olevan yksinoikeuden suojaaman teknologian ylläpidossa ja
tukipalveluiden tuottamisessa edellytettävällä yksityiskohtaisella
tarkkuudella toiminnallisuuksien ja toteutuksessa käytettyjen komponenttitason
rakenteen ja muiden toteutuksessa käytettyjen ratkaisuiden
osalta ja myöskään tästä syystä kukaan muu toimittaja ei pysty
tuottamaan hankinnan kohteena olevaa ylläpitopalvelua.
Hankinta sisältää lisäksi järjestelmään kuuluvia laitteita ja laitteiden
osia, jotka ovat järjestelmän nykyisten laitteiden päivityksiä. Näillä
hankinnoilla varmistetaan järjestelmän toimintavarmuus, eivätkä nämä
hankinnat laajenna järjestelmän käyttöä. Pieni osa hankittavista
laitteista (näiden arvo yhteensä 23 606,00 euroa, alv 0%) on yleisesti
markkinoilta saatavissa olevia palvelinten varalaitekomponentteja,
mutta nämä liittyvät kiinteästi järjestelmäkokonaisuuteen ja laitteiston
yhteensopivuuden varmistamiseksi on näidenkin varalaitekomponenttien
hankkiminen järjestelmätoimittajalta välttämätöntä ja perusteltua,
jotta toimittaja pystyy takaamaan järjestelmäkokonaisuuden
yhteensopivuuden. Hankinnan tämän osuuden arvo on puolustusvoimien
voimassaolevan hankintoja koskevan ohjeistuksen mukaisesti
pienhankinta. Hankinnan toteuttamien suoraan ylläpito- ja tukipalvelut
tuottavalta toimittajalta on perusteltua työssä välttämättömien
osien oikea-aikaisen saatavuuden parantamiseksi.
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
BR17514
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Voluntary ex ante transparency notice

Notice number in the OJEU: 2021/S 226-596190 of 22.11.2021

Section V: Award of contract

Contract No: 2022-090514-001 Lot title: E2EE salauksen huolto- ja tukisopimus vuosille 2022-2025
V.1)Date of contract award decision:
16.11.2021
V.2)Information about offers
Number of offers received: 1
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Sectra Communications Oy
National registration number: 2679724-9
Postal address: Kirjatyöntekijänkatu 14
Town: Helsinki
Postal code: FI-00170
Country: Finland

V.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 730372.7 EUR
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
17.1.2022