Supplies - 367724-2020

05/08/2020    S150

Poland-Gdansk: Surgical gloves

2020/S 150-367724

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 127-310092)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 221964385
Postal address: al. Jana Pawła II 50
Town: Gdańsk
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 80-462
Country: Poland
Contact person: Dział zamówień publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telephone: +48 587684281
Fax: +48 587684286
Internet address(es):
Main address: www.copernicus.gda.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Reference number: D10.251.46.G.2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, których szczegółowy opis określający wymagania, pełny asortyment zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ (pakiety 1–7). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.) – jeżeli dotyczy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/07/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 127-310092

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/08/2020
Local time: 10:00
Read:
Date: 18/08/2020
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 05/10/2020
Read:
Date: 16/10/2020
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/08/2020
Local time: 11:00
Read:
Date: 18/08/2020
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: