Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 36779-2020

24/01/2020    S17

Sverige-Stockholm: Tjänster för skydd av vilda djur och växter

2020/S 017-036779

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: NATURVÅRDSVERKET
Nationellt registreringsnummer: 202100-1975
Postadress: Aktuell grupp-upphandlare
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 106 48
Land: Sverige
Kontaktperson: Ellinor Wikdahl
E-post: ellinor.wikdahl@naturvardsverket.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.naturvardsverket.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpskgpcrm&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpskgpcrm&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för utrotnings- och hanteringsåtgärder av invasiva växtarter

Referensnummer: NV-02835-19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92534000 Tjänster för skydd av vilda djur och växter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Naturvårdsverket inbjuder er att inkomma med anbud gällande upphandling av utrotnings- och hanteringsåtgärder av invasiva växtarter. Naturvårdsverkets målsättning med upphandlingen är att teckna ramavtal för fyra delområden med flera leverantörer för att skapa en effektiv, organiserad och kvalitetssäkrad hantering.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90720000 Miljöskydd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Naturvårdsverket inbjuder er att inkomma med anbud gällande upphandling av utrotnings- och hanteringsåtgärder av invasiva växtarter. Naturvårdsverkets målsättning med upphandlingen är att teckna ramavtal för fyra delområden med flera leverantörer för att skapa en effektiv, organiserad och kvalitetssäkrad hantering.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/03/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/07/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/03/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/01/2020