Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Palvelut - 367815-2015

Näytä suppea näkymä

20/10/2015    S203

Luxemburg-Luxemburg: Arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Ranskassa, Espanjassa, Bulgariassa ja Sloveniassa

2015/S 203-367815

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 1615
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: tarjousmenettelyistä ja sopimuksista vastaava osasto
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.eca.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1108

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Ranskassa, Espanjassa, Bulgariassa ja Sloveniassa
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 27: Muut palvelut
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tämän avoimen tarjouspyyntömenettelyn kohteena on tutkimusten toimittaminen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toiminnantarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen pääasiallisena tavoitteena on Euroopan komission aseman arviointi makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn suunnittelussa, seurannassa ja toteuttamisessa. Asiantuntijatutkimusten kohteena ovat seuraavat aihealueet:
erä 1: arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Ranskassa,
erä 2: arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Espanjassa,
erä 3: arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Bulgariassa,
erä 4: arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Sloveniassa.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea vain yhtä osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 60 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
päivää: 60 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Ranskassa
1)Lyhyt kuvaus
Tämän avoimen tarjouspyyntömenettelyn kohteena on tutkimusten toimittaminen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toiminnantarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen pääasiallisena tavoitteena on Euroopan komission aseman arviointi Ranskaa varten tarkoitetun makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn suunnittelussa, seurannassa ja toteuttamisessa.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 15 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
päivää: 60 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 2 Nimi : Arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Espanjassa
1)Lyhyt kuvaus
Tämän avoimen tarjouspyyntömenettelyn kohteena on tutkimusten toimittaminen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toiminnantarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen pääasiallisena tavoitteena on Euroopan komission aseman arviointi Espanjaa varten tarkoitetun makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn suunnittelussa, seurannassa ja toteuttamisessa.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 15 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 60 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 3 Nimi : Arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Bulgariassa
1)Lyhyt kuvaus
Tämän avoimen tarjouspyyntömenettelyn kohteena on tutkimusten toimittaminen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toiminnantarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen pääasiallisena tavoitteena on Euroopan komission aseman arviointi Bulgariaa varten tarkoitetun makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn suunnittelussa, seurannassa ja toteuttamisessa.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 15 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
päivää: 60 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 4 Nimi : Arviointiraportti Euroopan komission suorittamasta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toteuttamisesta Sloveniassa
1)Lyhyt kuvaus
Tämän avoimen tarjouspyyntömenettelyn kohteena on tutkimusten toimittaminen makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toiminnantarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen pääasiallisena tavoitteena on Euroopan komission aseman arviointi Sloveniaa varten tarkoitetun makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn suunnittelussa, seurannassa ja toteuttamisessa.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 15 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
päivää: 60 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Maksut suoritetaan 30 päivän kuluessa laskujen toimittamisesta.
Palveluja koskevat maksut suoritetaan Euroopan unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.
Tarjoajan on huomattava, että tilintarkastustuomioistuimen kanssa sopimuksen tekevä osapuoli on vastuussa arvonlisäverotusta koskevien säännösten asianmukaisesta soveltamisesta. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vapautettu arvonlisäverosta Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräysten 3 ja 4 artiklan mukaisesti.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: 1) Tarjoajien on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus siitä, että ne eivät ole missään unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) 106 ja 107 artiklassa säädetyistä poissulkemiseen johtavista tilanteista. Tarjoajan, jonka kanssa sopimus aiotaan tehdä, on toimitettava erityiset asiakirjat todisteena siitä, että se ei ole missään varainhoitoasetuksen 106 ja 107 pykälässä mainituista poissulkemiseen johtavista tilanteista.
2) Tarjoajien on ilmoitettava selkeästi Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle kaikki olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa eturistiriitatilanteen tarjousmenettelyn ja/tai palvelujen toimittamisen aikana.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Tarjoajilla on oltava riittävä tekninen suorituskyky ja riittävät ammatilliset valmiudet, jotta ne voivat suorittaa sopimukset sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimusten arvo ja laajuus.
Tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet arvioidaan tarjoajan vaadittujen palvelujen kannalta merkityksellisen asiantuntemuksen perusteella, erityisesti tarjoajan taitotiedon ja kokemuksen perusteella.
Tarjouspyynnön kohteena olevien sopimusten osalta Euroopan tilintarkastustuomioistuin edellyttää, että tarjoajilla on seuraavanlainen tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet niiden hakemuksen kohteena olevan erän osalta:
— tehtävien suorittamisesta vastaavan henkilön (konsultti tai työryhmän johtaja, mikäli palvelun suorittaa työryhmä) on täytettävä jäljempänä määritetyt vaatimukset, jotka koskevat koulutuksellisia ja ammatillisia pätevyyksiä (katso kohta ”Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)”).
Taloudellisten toimijoiden tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet osoitetaan seuraavien asiakirjojen avulla:
— tehtävien suorittamisesta vastaavan henkilön (konsultti tai työryhmän johtaja, mikäli palvelun suorittaa työryhmä) ansioluettelo,
— luettelo julkaisuista ja aiemmista sopimuksista, jotka koskevat konsultointipalvelujen toimittamista, mukaan luettuina tiedot aiheista, päivämääristä, arvoista sekä palvelujen vastaanottajista.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
Konsultilla tai työryhmän johtajalla (mikäli palvelun suorittaa työryhmä) on oltava vähintään seuraavat koulutukselliset ja ammatilliset pätevyydet:
koulutus: vähintään maisterin tutkinto taloustieteestä,
kokemus: vähintään viiden vuoden ammatillinen kokemus sopimuksen kohteen osalta asiaankuuluvien analyysien tuottamisesta (makrotalous sekä tutkimuksen kohteena oleviin maihin liittyvät politiikan analyysit),
muut: todistettavat valmiudet laatia korkealaatuisia raportteja englanniksi tai ranskaksi.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä mainitut perusteet

1. Laatu. Painotus 70

2. Hinta. Painotus 30

IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
AO 494.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.11.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 2.12.2015 - 10:00

Paikka:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, 1615 Luxemburg, LUXEMBURG.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjoajien tai heidän edustajiensa, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoittauduttava kirjallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle (faksi: +352 4398-46667, sähköposti: eca-procurement.service@eca.europa.eu) viimeistään 1.12.2015 (12:00), ja niiden on toimitettava tarjouksen tekevän yrityksen valtuutus.

Avaustilaisuuteen voi osallistua vain yksi edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin): Euroopan unionin talousarvio.
VI.3)Lisätiedot
Kaikki lisätietopyynnöt on tehtävä ainoastaan kirjallisesti, ja ne on toimitettava hankinnoista vastaavalle osastolle seuraavan sähköistä tarjoamista koskevan verkkosivun kautta:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1108

Myöhemmin kuin viisi työpäivää ennen tarjousten jättämisen määräaikaa saapuneita lisätietoja koskevia pyyntöjä ei oteta huomioon.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://www.curia.europa.eu/

Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PL 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internet-osoite: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, hankinnoista vastaava osasto
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 1615
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667
Internet-osoite: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.10.2015