Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Paslaugos - 367815-2015

Pateikti glaustą rodinį

20/10/2015    S203

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Europos Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Prancūzijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje ir Slovėnijoje įgyvendinimo

2015/S 203-367815

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 1615
Šalis: Liuksemburgas
Kam: Konkurso procedūros ir sutarčių departamentas
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-47611
Faksas: +352 4398-46667

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.eca.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1108

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Europos Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Prancūzijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje ir Slovėnijoje įgyvendinimo.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 27: Kitos paslaugos
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Šio atviro kvietimo pateikti pasiūlymus objektas – tyrimų teikimas makroekonominio disbalanso procedūros veiklos audito kontekste. Pagrindinis audito tikslas – įvertinti Europos Komisijos vaidmenį kuriant, stebint ir įgyvendinant makroekonominio disbalanso procedūrą. Ekspertų tyrimai bus šiomis temomis:
1 dalis: taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Prancūzijoje įgyvendinimo;
2 dalis: taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Ispanijoje įgyvendinimo;
3 dalis: taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Bulgarijoje įgyvendinimo;
4 dalis: taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Slovėnijoje įgyvendinimo.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos pirkimo dalies
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM: 60 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 60 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Prancūzijoje įgyvendinimo
1)Trumpas aprašymas
Šio atviro kvietimo pateikti pasiūlymus objektas – tyrimų teikimas makroekonominio disbalanso procedūros veiklos audito kontekste. Pagrindinis audito tikslas – įvertinti Europos Komisijos vaidmenį kuriant, stebint ir įgyvendinant makroekonominio disbalanso procedūrą Prancūzijoje.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 15 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
dienomis: 60 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Ispanijoje įgyvendinimo
1)Trumpas aprašymas
Šio atviro kvietimo pateikti pasiūlymus objektas – tyrimų teikimas makroekonominio disbalanso procedūros veiklos audito kontekste. Pagrindinis audito tikslas – įvertinti Europos Komisijos vaidmenį kuriant, stebint ir įgyvendinant makroekonominio disbalanso procedūrą Ispanijoje.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 15 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 60 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Bulgarijoje įgyvendinimo
1)Trumpas aprašymas
Šio atviro kvietimo pateikti pasiūlymus objektas – tyrimų teikimas makroekonominio disbalanso procedūros veiklos audito kontekste. Pagrindinis audito tikslas – įvertinti Europos Komisijos vaidmenį kuriant, stebint ir įgyvendinant makroekonominio disbalanso procedūrą Bulgarijoje.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 15 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
dienomis: 60 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 4 Pirkimo dalies pavadinimas: Taikymo srities nustatymo ataskaita dėl Komisijos makroekonominio disbalanso procedūros Slovėnijoje įgyvendinimo
1)Trumpas aprašymas
Šio atviro kvietimo pateikti pasiūlymus objektas – tyrimų teikimas makroekonominio disbalanso procedūros veiklos audito kontekste. Pagrindinis audito tikslas – įvertinti Europos Komisijos vaidmenį kuriant, stebint ir įgyvendinant makroekonominio disbalanso procedūrą Slovėnijoje.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
Numatoma vertė be PVM: 15 000 EUR
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
dienomis: 60 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitymai bus atliekami per 30 dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo.
Mokėjimas už paslaugas bus atliekamas vadovaujantis Finansiniu reglamentu, taikomu metiniam Europos Sąjungos biudžetui, ir kvietimo dalyvauti konkurse dokumentuose nurodytomis sąlygomis.
Konkurso dalyvis turi įsidėmėti, kad šalis, sudaranti su Rūmais sutartį, bus atsakinga už teisingą galiojančių PVM reikalavimų taikymą. Remiantis Europos Sąjungos Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų nuostatų 3 ir 4 straipsniais, Europos Audito Rūmai yra atleidžiami nuo PVM.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1) Konkurso dalyviai turi priesaikos žodžiu pareikšti, kad jie nėra nė vienoje iš 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas) 106 ir 107 straipsniuose išvardytų šalinimo situacijų (OL L 298, 26.10.2012, p. 1). Konkurso dalyvis, kuriam bus paskirta sutartis, turi pateikti specialius dokumentus, kad pateiktų įrodymus, jog jis nėra nė viename iš Finansinio reglamento 106 ir 107 straipsniuose išvardytų šalinimo situacijų.
2) Konkurso dalyviai turi aiškiai nurodyti Europos Audito Rūmams visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas konkurso procedūros metu ir (arba) teikiant paslaugas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Konkurso dalyviai turi turėti pakankamai techninių ir profesinių pajėgumų, kad jie galėtų vykdyti sutartis pagal sutarties sąlygas, atsižvelgdami į jų vertę ir objektą.
Techniniai ir profesiniai pajėgumai bus vertinami remiantis konkurso dalyvio kompetencija, susijusia su reikalingomis paslaugomis, ypač atsižvelgiant į konkurso dalyvio praktines žinias ir patirtį.
Sutarčių, kurios yra šio kvietimo pateikti pasiūlymus objektas, atžvilgiu Rūmai reikalauja, kad konkurso dalyviai turėtų šių techninių ir profesinių pajėgumų daliai, kuriai jie teikia paraišką:
— už užduočių vykdymą atsakingas asmuo (konsultantas ar grupės vadovas, jei paslaugą teikia grupė) turi atitikti išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos bei patirties reikalavimus, kaip nurodyta toliau (žr. „Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama“).
Ekonominės veiklos vykdytojų techniniai ir profesiniai gebėjimai įrodomi pateikiant šiuos dokumentus:
— už užduočių vykdymą atsakingo asmens (konsultanto ar grupės vadovo, jei paslaugą teiks grupė) gyvenimo aprašymą,
— publikacijų ir ankstesnių sutarčių dėl konsultavimo paslaugų teikimo sąrašą, nurodant objektą, datas, vertę ir paslaugų gavėjus.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Konsultantas arba grupės vadovas – kai paslaugas teikia grupė – turi turėti bent šias išsilavinimo ir profesines kvalifikacijas:
išsilavinimas: bent ekonomikos magistro laipsnis;
patirtis: bent 5 metų profesinė patirtis rengiant atitinkamą temos (makroekonomikos ir politikos analizė, susijusi su tiriama šalimi) analizę;
kiti: įrodomas gebėjimas rengti kokybiškas ataskaitas anglų arba prancūzų kalba.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Kokybę. Lyginamasis svoris 70

2. Kainą. Lyginamasis svoris 30

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
AO 494.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
30.11.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 2.12.2015 - 10:00

Vieta:

Europos Audito Rūmai, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, 1615 Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje pageidaujantys dalyvauti konkurso dalyviai privalo informuoti Europos Audito Rūmus raštu (faks. +352 4398-46667, el. p. eca-procurement.service@eca.europa.eu) vėliausiai iki 1.12.2015 (12:00), taip pat pateikti pasiūlymą teikiančios įmonės leidimą.

Leidžiama dalyvauti tik po 1 konkurso dalyvio atstovą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Europos Sąjungos biudžetas.
VI.3)Papildoma informacija
Bet kokie papildomos informacijos prašymai turi būti teikiami tik raštu Pirkimų tarnybai naudojantis „e-tendering“ platforma:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1108

Papildomos informacijos prašymai, gauti likus mažiau nei 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino, gali būti nesvarstomi.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://www.curia.europa.eu/

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Schuman, p. d. 403
Miestas: Strasbūras
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
Telefonas: +33 388172313
Faksas: +33 388179062
Interneto adresas: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai, Pirkimų tarnyba
Adresas: 12, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 1615
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-47611
Faksas: +352 4398-46667
Interneto adresas: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
8.10.2015