Services - 367899-2020

Submission deadline has been amended by:  423445-2020
05/08/2020    S150

Hungary-Budapest: Local area network services

2020/S 150-367899

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
National registration number: EKRSZ_10634727
Postal address: Ludovika tér 2.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1083
Country: Hungary
Contact person: Gajdács Réka
E-mail: gajdacs.reka@uni-nke.hu
Telephone: +36 14329000
Fax: +36 12090411

Internet address(es):

Main address: https://www.uni-nke.hu/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000460572020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000460572020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Egyetem
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

NKE informatikai alap és központi infrastruktúra

Reference number: EKR000460572020
II.1.2)Main CPV code
72710000 Local area network services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

NKE informatikai alap és központi infrastruktúra üzemeltetés támogatás

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
72710000 Local area network services
72100000 Hardware consultancy services
72600000 Computer support and consultancy services
72800000 Computer audit and testing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
Main site or place of performance:

1083 Budapest Ludovika tér 2., 1083 Budapest, Üllői út 82., 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., 1083 Budapest, Korányi S. u. 3/b, 5008 Szolnok, Kilián Gy. u. 1., 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.

II.2.4)Description of the procurement:

„NKE informatikai alap és központi infrastruktúra üzemeltetés támogatás”. A Nemzeti Közszogálati Egyetem (NKE) rendelkezik minden szükséges szoftver licenccel. Az NKE informatikája egy komplex, 2 vidéki és 4 budapesti telephellyel rendelkező, homogén eszközparkú rendszer, melynek struktúrája főbb vonalakban tartalmaz 300 db hálózati, központilag menedzselhető aktív eszközt, 3 db tűzfal eszközt, 50 db fizikai szervert, valamint 60 db virtuális szervert.

A support két területe: 1: SLA alapú szerződés, melyben a szolgáltatáskiesések minimalizálása a cél, folyamatos felügyelettel, preaktív beavatkozással, incidens esetén a legrövidebb időn belüli hibaelhárítással. 2: Munkaóra alapú szerződés a rendszer optimalizációja, egyedi megoldások implementálása, hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. I. feladatkör: Üzemeltetés:

1. Storage infrastruktúra. Célja a fizikai tároló rendszerek (storage) folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. A szolgáltatás a tároló eszközök hardveres hibaelhárítása, frissítése. A szolgáltatás Ajánlatkérő saját eszközein végzett tevékenységekre vonatkozik.

2. Operációs rendszer szint. Célja a kiszolgálók operációs rendszer szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Operációs rendszerek: Microsoft, Debian, Ubuntu, Suse Enterprise Linux, Red Hat Enterpirse Linux.

3. Microsoft Címtár szint. Célja a Microsoft címtár alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Active Directory (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016).

4. Microsoft Levelezés szint. Célja a Microsoft levelező rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Exchange Server 2016.

5. Mentés szint. Célja a CommVault mentő rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: CommVault Data Platform v11.

6. Syslog szint. Célja a központi naplógyűjtő rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Syslog-NG open source edition.

7. Microsoft Tanúsítvány szolgáltatás szint. Célja a Microsoft tanúsítvány kiállító rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Certification Authority.

8. Microsoft File szerver szint. Célja a Microsoft file server alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft File Server és Microsoft File Server Cluster.

9. Microsoft DHCP szint. Célja a Microsoft DHCP szerver alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft DHCP.

10. Microsoft SQL adatbázis szint. Célja a Microsoft SQL adatbázis rendszerek alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft SQL Server 2016 és Microsoft SQL Server 2016 cluster.

11. Oracle adatbázis szint. Célja az Oracle adatbázis rendszerek alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Oracle 11.

12. Microsoft Remote Desktop szint. Célja a Microsoft Remote Desktop Services rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Remote Desktop Services.

II. feladatkör: Üzemeltetés támogatás: 1 Fizikai kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetés szolgáltatás 2 Virtualizációs infrastruktúra üzemeltetés szolgáltatás 3 Hálózati infrastruktúra üzemeltetésének támogatása 4 Tűzfal 5 F5 terhelés elosztó rendszer 6 Skype for Business szint 7 Menedzsment és felügyeleti rendszerek üzemeltetésének támogatása 8 IT biztonsági rendszerek üzemeltetésének támogatása.

A részletes előírások a Műszaki Leírásban.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Enterprise minősítésű szakemberrel (igen/nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Routing and Switching minősítésű szakemberrel (igen/nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Wireless minősítésá szakemberrel (igen/nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Security minősítésű szakemberrel (igen/nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Rendelkezik-e érvényes Microsoft Certified Solutions Expert Productivity minősítésű szakemberrel (igen/nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Rendelkezik-e érvényes Commvault Professional V11 minősítésű szakemberrel (igen/nem) / Weighting: 2
Price - Weighting: 88
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az Ár Kritérium az alábbi megosztást tartalmazza:

Nettó szolgáltatási díj(Ft) - Súlyszám:80. A nettó szolgáltatási díj magában foglalja a szerződés teljes időtartamára von. havidíjakat (összesen 36 hónapra, azaz 1 havi díj a szolgáltatási díj 1/36-od része, azzal, hogy az így képzett havidíj magában foglal havi legfeljebb 26 óra időtartamban műszaki konzultációt).

Mérnökóra díj (nettóFt/óra)-Súlyszám:8.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az ellentétes lenne a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező, egy egységként kezelt informatikai rendszer üzemeltetési szolgáltatás összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolás:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján a AT-nek az ajánlat benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén a közös AT mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja.

Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőt az eljárás ajánlattételi szakaszának eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtását kéri.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AK kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.

AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, a Kr. 13.§-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

P1.) Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtsa be a Kr. 19.§ (1) c) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a közbeszerzés tárgya (informatikai rendszerek üzemeltetése és/vagy támogatása) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. §-ában valamint a Kr. 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően. AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (IV. rész α pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. AK nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (informatikai rendszerek üzemeltetése és/vagy támogatása) szerinti nettó árbevétele nem éri el az 400 000 000 forintot.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja az AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alk-i követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alk-követelményeknek való megfelelést az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolja:

M1.) A Kr. 21. §. (3) bekezdés a) pontjában, valamint a (3a) pontjában foglaltakat figyelembe véve AT mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat évben teljesített, legjelentősebb, informatikai rendszerek üzemeltetése és/vagy támogatása vonatkozó, a Kr. 22. § (1) bek a) pont szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás(oka)t, a b) pont szerinti esetben az AT nyilatkozatát vagy a referencia igazolás(oka)t legalább az alábbi tartalommal: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c) a teljesítés helye,

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), e) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel, f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban). Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. AK a Kr.21.§ (3) bek. kapcsán a 21.§ (3a) bek. a) pont, valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el. A Kr. 22. § (5) bekezdése is irányadó.

M.2.) A Kr. 21. §. (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek tekintetében be kell nyújtani a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példányát, a szakember által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot és az alábbi érvényes minősítések alátámasztására vonatkozó dokumentumot. AT köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert, mely pozícióra jelöli (Kr. 21. § (3) bek. b.) pont). Az AT-(k) a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához.

M3.) A Kr. 21. §. (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki felszereltség bemutatása, a szerződés teljesítésében felhasználni kívánt 7x24 órás, külső informatikai rendszer monitorozásával proaktív üzemeltetési támogatást lehetővé tevő felügyeleti központ és servicedesk rendszer bemutatása (legalább 1, legfeljebb 2 oldalban, magyar nyelven).

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben szerződésszerűen teljesített (befejezett), informatikai rendszer(ek) üzemeltetése vagy támogatása tárgyú referenciával, amely informatikai rendszer üzemeltetése vagy támogatása legalább 200 db hálózati, központilag menedzselhető, aktív eszközre, legalább 2 db tűzfal eszközre, továbbá legalább 37 db fizikai szerverre és legalább 45 darab virtuális szerverre vonatkozott.

Az ajánlattevők a fenti alkalmassági követelményt legfeljebb 2 referenciával teljesíthetik akként, hogy mindkét referenciának magában kell foglalnia, valamennyi, a fenti megjelölt eszközökre vonatkozó szolgáltatást külön-külön.

Ajánlatkérő hat év teljesítést ír elő, amely alatt ajánlatkérő a 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a fenti előírását a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében írja elő.

M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a következő szakemberekkel, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni:

— M.2.1) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap számítógépes hálózati mérnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek van érvényes Cisco CCIE Routing & Switching minősítése

— M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap számítógépes hálózati mérnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek van érvényes F5 Certified Technology Specialist minősítése

— M.2.3) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap számítógépes hálózati biztonsági mérnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek van érvényes Cisco CCIE Security minősítése

— M.2.4) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap számítógépes Microsoft szerver architektúra tervezési és üzemeltetési mérnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek van érvényes Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure minősítése

A szakemberek között az átfedés megengedett, tehát egy szakember több pozícióra is bemutatható. Ajánlatkérő a 12 hónap tapasztalat alatt 12 hónap átfedésmentes tapasztalatot ért, tehát az ajánlatkérő egy hónapot akkor is egy hónapnak értékel, ha az a szakember az adott időszakban több projekten dolgozott. Ajánlatkérő csak egész hónapokat értékel, részben teljesített hónapokat nem vesz figyelembe.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek, kivéve amelynek az ajánlattevők egyike egyedül is megfelel. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.

M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételkor nem rendelkezik 7x24 órás külső informatikai rendszer monitorozásával proaktív üzemeltetési támogatást lehetővé tevő felügyeleti központtal és servicedesk rendszerrel.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdéseit a teljesítés során megfelelően alkalmazza.

A kifzetés pénzneme: HUF

A fizetési feltételeket, a számlázás feltételeit, valamint a szerződést megerősítő kötelmeket az Ajánlattételi Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/09/2020
Local time: 12:00
Place:

Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Information about authorised persons and opening procedure:

A bontást az EKR végzi el úgy, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR-ben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal, azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.

2. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1) és I.2) pontjai e tekintetben kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. – 41/B. § rendelkezéseire.

4. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.

5. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

8. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt AK 30 napot ért.

9. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; EKRr. 11. § (4).

10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz:

(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint

(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Részletes előírások a KD-ben.

11. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.

12. FAKSZ: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, lajstormszám: 00597, helyettese: dr. Vincze-Pap Gergely, lajstormszám: 00392

13. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

14. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontot alkalmazza, ahol az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték). A módszerek ismertetése, mellyel AK megadja a pontszámokat:

— az 1.és 2. részszempont (1.: nettó szolgáltatási díj, 2.: mérnökóra) esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25-ei útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás,

— a 3-8. részszempontok esetében az Útm. VI.1.m.B. pontja szerinti pontkiosztás.

15. A 3-8. értékelési részszempontra megajánlott szakember vonatkozásában az ajánlatban csatolni kell a szakembernek az értékelési részszempont vonatkozásában megajánlott érvényes képesítést tanúsító dokumentum másolatát. Egy megajánlott szakember több értékelési részszempontra is jelölhető. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek és az alkalmassági követelmények igazolására megajánlott szakemberek között ugyanakkor az átfedés nem megengedett.

16. AK fenntartja a jogot, hogy a nyertes AT visszalépése esetén a 2. legkedvezőbb AT-vel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.

17. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) – (5) bek-ben foglaltakat.

18. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege 5 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető AK MÁK-nál vezetett 10023002-00318259-00000000 számú számlájára történő befizetéssel vagy átutalással. A biztosíték nyújtása történhet továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.

19. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

20. A szerződéskötés feltétele: a.) Nyertes AT-nek a szerződés megkötésére rendelkeznie kell a szerződés teljes futamidejére legalább 200 000 000 Ft/év összegű érvényes, tevékenységi felelősségbiztosítással. Tevékenység alatt ajánlatkérő informatikai rendszerek üzemeltetését és/vagy támogatását érti. b.) Nyertes AT-nek a szerződéskötésre rendelkeznie kell ISO14007, ISO 27001 és ISO 20001-es, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal. A fentiek vállalásáról AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

21. Szakmai ajánlat: AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtani, amelyben legalább 3, legfeljebb 5 oldalban bemutatja az ellátandó feladatok körét, a szolgáltatásokat és azok nyújtásának módszertanát. AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján automatikusan érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben AT ajánlatában nem nyújt be szakmai ajánlatot.

22. Mérnökóra díj: A szerződés időtartama alatt az alapszolgáltatásokon túl 900 mérnökóra/év az Ajánlatkérő részére rendelkezésre áll, ezt előre egyeztetett időpontokban szabadon felhasználhatja. A fel nem használt mérnökóra keret a következő időszakra görgethető.

23. Az eljárás során a magyar nyelv megfelelő szintű alkalmazását az ajánlattevőnek biztosítania kell.

24. A közbeszerzési dokumentációt ellenjegyzem, Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina: 00597

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/07/2020