We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Szolgáltatások - 368054-2019

05/08/2019    S149    Szolgáltatások - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2019/S 149-368054

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 120-294275)

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45386071
Postai cím: Margit körút 15–17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 12347124
Fax: +36 12351048

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbka.org

A felhasználói oldal címe: http://www.kbka.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési szolgáltatás vásárlása

Hivatkozási szám: EKR000760092019
II.1.2)Fő CPV-kód
79952000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés keretében "Rendezvényszervezési és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/07/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 120-294275

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (rendezvényszervezési szolgáltatások) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

M/3: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattevő minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelőségének igazolása.

Helyesen:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (rendezvényszervezési szolgáltatások) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább 1 db nemzetközi konferencia lebonyolításáról szóló referenciával, amelyik legalább 2 napon keresztül, legalább 100 fő egyidejű részvételével zajlott, és a rendezvény teljes körű lebonyolítását tartalmazza.

Az ajánlatkérő teljes körű lebonyolítás alatt azt érti, hogy a referencia az alábbi tevékenységekre is kiterjed:

— catering biztosítása,

— felkért előadók meghívása magyar és angol nyelven,

— a rendezvény helyszínén szükséges személyzet (rendezvényszervező, hostess, biztonsági emberek, moderátor, tolmács) biztosítása,

— a rendezvényhez szükséges technikai eszközök (fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább 1 fő felsőfokú egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkező rendezvényszervező szakemberrel, aki legalább 5, azaz öt éves nemzetközi konferenciákat is magában foglaló rendezvényszervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az ajánlatkérő nemzetközi konferenciákat magában foglaló rendezvényszervezői szakmai tapasztalat alatt azt érti, ha az érintett szakember a releváns időszakban legalább két különböző nemzetközi konferencia kapcsán ellátott rendezvényszervezői feladatokat.

Az M/2 alkalmassági követelményben előírt szakember a Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazásával csak saját szakember lehet.

M/3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik rendezvényszervezésre vonatkozó ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. Az ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

Helyesen:

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább 1 db nemzetközi konferencia lebonyolításáról szóló referenciával, amelyik legalább 2 napon keresztül, legalább 100 fő egyidejű részvételével zajlott, és a rendezvény teljes körű lebonyolítását tartalmazza.

Az ajánlatkérő teljes körű lebonyolítás alatt azt érti, hogy a referencia az alábbi tevékenységekre is kiterjed:

— catering biztosítása,

— felkért előadók meghívása magyar és angol nyelven,

— a rendezvény helyszínén szükséges személyzet (rendezvényszervező, hostess, biztonsági emberek, moderátor, tolmács) biztosítása,

— a rendezvényhez szükséges technikai eszközök (fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez legalább 1 fő felsőfokú egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkező rendezvényszervező szakemberrel, aki legalább 5, azaz öt éves nemzetközi konferenciákat is magában foglaló rendezvényszervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az ajánlatkérő nemzetközi konferenciákat magában foglaló rendezvényszervezői szakmai tapasztalat alatt azt érti, ha az érintett szakember a releváns időszakban legalább két különböző nemzetközi konferencia kapcsán ellátott rendezvényszervezői feladatokat.

Az M/2 alkalmassági követelményben előírt szakember a Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazásával csak saját szakember lehet.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 02/08/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 21/08/2019
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 02/08/2019
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 21/08/2019
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Az eljárás közbeszerzési dokumentumai (KD KBKA rendezvényszervezés mód. II) is módosulnak.