Szolgáltatások - 368252-2020

05/08/2020    S150

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 150-368252

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Bálint
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kőszeg közösségi közlekedés-fejlesztés tervezése

Hivatkozási szám: EKR001507032019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes ajánlattevő feladata Kőszeg Város Intermodális Csomópontjára vonatkozó tervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint:

— engedélyezési tervdokumentáció készítése

— előzetes vizsgálati dokumentáció szükség szerinti készítése

— hatósági előírás alapján környezeti hatástanulmány készítése

— Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése

— hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével)

— kiviteli tervdokumentáció készítése

— közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése

— tervezői költségbecslés készítése

— megvalósíthatósági tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA) szükség szerinti aktualizálása, illetve készítése

— közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése

— kisajátítási terv készítése

— szabályozási tervmódosítás készítése szükség szerint.

Tervezett műszaki tartalom:

Helyi és helyközi buszállomás: A GYSEV Zrt. vasútfejlesztési projektjében megvalósítani tervezett közös (vasúti-autóbusz) peron meghosszabbítása, oly mértékben hogy további 4 db autóbusz állás kialakítását tegye lehetővé, így a peronon 2 helyközi leszállást biztosító buszállás, 4 helyközi felszállóhely és 2 helyi midibusz állás kap helyet. Peron-váróterem vagy fedett várakozási lehetőség kialakítása szükséges a közös peron területére.

Térszíni buszparkoló: A buszkihajtó útvonaltól északra autóbusz parkolóhelyek kialakítása. 4 db a helyközi menetrend szerinti és 6 db a turista buszok számára.

Buszközlekedéshez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek: A GYSEV Zrt. az IKOP projekt keretében az állomásépület egy részét felújítva kialakítja a vasútállomás új kiszolgáló helyiségeit. A buszközlekedéshez kapcsolódóan utasforgalmi és kiszolgáló helyiségeket szükséges kialakítani (egy diszpécser irodát, a személyzetnek egy tartózkodó helyet, konyhát, vizes blokkot stb.) A közös peron felől bejárat kialakítása szükséges a helyiségekhez.

Akadálymentesítés: A csomópont egész területén szükséges az akadálymentesítés megvalósítása beleértve az épületet is.

Intelligens utastájékoztatás: A vasúti IKOP projekt keretében intelligens utastájékoztató rendszerhez kapcsolódóan az autóbusz közlekedéssel integrált utastájékoztató rendszer kiépítése szükséges. A projekt területén jegykiadó automataták és infó oszlopok elhelyezése szükséges.

P+R parkolóhelyek: Az állomás épületének közvetlen közelében kerül kialakításra 50 db parkolóhely személygépkocsik számára.

Mozgássérült és rövid idejű parkolóhelyek, taxiállomás: A GYSEV projekt keretén belül: 13 db P+R, 2 db mozgássérült parkoló, valamint további 2db személygépkocsi parkoló létesül, amelyek megtartása szükséges, helyszínrajzi áttervezése indokolt esetben lehetséges. A rövid idejű, K+R parkolók a GYSEV projektben megépülő 13 férőhelyes P+R parkolók helyén jelölhetők ki. 2 férőhelyes taxiállomás kialakítása szükséges az állomás területén.

Gyalogos kapcsolatok: Gyalogjárdák kialakítása szükséges a hosszú peronnal szemben a parkolóhelyek mentén, valamint a Vasútállomás utca mindkét oldalán.

Csomópontok:

1-es csomópont: a GYSEV projekt keretén belül valósul meg - a 87. sz. főút és az állomásra vezető parkoló szervizút keresztezése.

Innen ágazik ki a közös busz és vasúti peronhoz vezető buszközlekedési útvonal.

2-es csomópont: a meglévő 87. sz. főút és az Vasútállomás utca és Rákóczi Ferenc utca keresztezése, ide jelzőlámpás irányítás tervezendő.

3-es csomópont: az új kereszteződésbe csatlakozik be az újonnan megnyitandó „Erdész utca”, az Erdészet területének felhasználásával, amit kizárólag a buszok használhatnak. Számukra a jelzőlámpás irányítás bejelentkezéssel kell, hogy adja a kihajtásnál szabad jelzést.

Buszközlekedési útvonalak: A helyi és helyközi buszállomás, valamint a buszparkoló kiszolgálását biztosító útvonalak megtervezése.

Személygépkocsi közlekedési útvonalak: A vasútállomás, valamint a P+R parkoló kiszolgálását biztosító útvonalak megtervezése.

(...) Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 115 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata Kőszeg Város Intermodális Csomópontjára vonatkozó tervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint:

— engedélyezési tervdokumentáció készítése

— előzetes vizsgálati dokumentáció szükség szerinti készítése

— hatósági előírás alapján környezeti hatástanulmány készítése

— Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése

— hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével)

— kiviteli tervdokumentáció készítése

— közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése

— tervezői költségbecslés készítése

— megvalósíthatósági tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA) szükség szerinti aktualizálása, illetve készítése

— közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése

— kisajátítási terv készítése

— szabályozási tervmódosítás készítése szükség szerint.

Tervezett műszaki tartalom:

Helyi és helyközi buszállomás: A GYSEV Zrt. vasútfejlesztési projektjében megvalósítani tervezett közös (vasúti-autóbusz) peron meghosszabbítása, oly mértékben hogy további 4 db autóbusz állás kialakítását tegye lehetővé, így a peronon 2 helyközi leszállást biztosító buszállás, 4 helyközi felszállóhely és 2 helyi midibusz állás kap helyet. Peron-váróterem vagy fedett várakozási lehetőség kialakítása szükséges a közös peron területére.

Térszíni buszparkoló: A buszkihajtó útvonaltól északra autóbusz parkolóhelyek kialakítása. 4 db a helyközi menetrend szerinti és 6 db a turista buszok számára.

Buszközlekedéshez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek: A GYSEV Zrt. az IKOP projekt keretében az állomásépület egy részét felújítva kialakítja a vasútállomás új kiszolgáló helyiségeit. A buszközlekedéshez kapcsolódóan utasforgalmi és kiszolgáló helyiségeket szükséges kialakítani (egy diszpécser irodát, a személyzetnek egy tartózkodó helyet, konyhát, vizes blokkot stb.) A közös peron felől bejárat kialakítása szükséges a helyiségekhez.

Akadálymentesítés: A csomópont egész területén szükséges az akadálymentesítés megvalósítása beleértve az épületet is.

Intelligens utastájékoztatás: A vasúti IKOP projekt keretében intelligens utastájékoztató rendszerhez kapcsolódóan az autóbusz közlekedéssel integrált utastájékoztató rendszer kiépítése szükséges. A projekt területén jegykiadó automataták és infó oszlopok elhelyezése szükséges.

P+R parkolóhelyek: Az állomás épületének közvetlen közelében kerül kialakításra 50 db parkolóhely személygépkocsik számára.

Mozgássérült és rövid idejű parkolóhelyek, taxiállomás: A GYSEV projekt keretén belül: 13 db P+R, 2 db mozgássérült parkoló, valamint további 2db személygépkocsi parkoló létesül, amelyek megtartása szükséges, helyszínrajzi áttervezése indokolt esetben lehetséges. A rövid idejű, K+R parkolók a GYSEV projektben megépülő 13 férőhelyes P+R parkolók helyén jelölhetők ki. 2 férőhelyes taxiállomás kialakítása szükséges az állomás területén.

Gyalogos kapcsolatok: Gyalogjárdák kialakítása szükséges a hosszú peronnal szemben a parkolóhelyek mentén, valamint a Vasútállomás utca mindkét oldalán.

Csomópontok:

1-es csomópont: a GYSEV projekt keretén belül valósul meg - a 87. sz. főút és az állomásra vezető parkoló szervizút keresztezése.

Innen ágazik ki a közös busz és vasúti peronhoz vezető buszközlekedési útvonal.

2-es csomópont: a meglévő 87. sz. főút és az Vasútállomás utca és Rákóczi Ferenc utca keresztezése, ide jelzőlámpás irányítás tervezendő.

3-es csomópont: az új kereszteződésbe csatlakozik be az újonnan megnyitandó „Erdész utca”, az Erdészet területének felhasználásával, amit kizárólag a buszok használhatnak. Számukra a jelzőlámpás irányítás bejelentkezéssel kell, hogy adja a kihajtásnál szabad jelzést.

Buszközlekedési útvonalak: A helyi és helyközi buszállomás, valamint a buszparkoló kiszolgálását biztosító útvonalak megtervezése.

Személygépkocsi közlekedési útvonalak: A vasútállomás, valamint a P+R parkoló kiszolgálását biztosító útvonalak megtervezése.

(...) Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.Az M/2.1. szerinti szakember 36 hónap feletti PV-i többlettapasztalata helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng. és/vagy kiv. terveinek elkészítése terén (min.0 hó,max.36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3.Az M/2.2. szerinti szakember 36 hónap feletti tervezői többlettapasztalata helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng. és/vagy kiv. terveinek elkészítése terén (min.0 hó,max.36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4.Az M/2.3. szerinti szakember 36 hónap feletti tervezői többlettapasztalata ált. építmények tervezése területén (min.0 hó,max.36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 014-028431
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kőszeg közösségi közlekedés-fejlesztés tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/07/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Közlekedés" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Fax: +36 17901021
Internetcím: http://www.kozlekedes.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Fax: +36 12063914
Internetcím: http://www.uvaterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem került előírásra a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozattételi kötelezettség.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe:

1.

Közös ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Közös ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.

Közös ajánlattevő neve: "Közlekedés" Fővárosi Tervező Iroda Kft.

Közös ajánlattevő székhelye: 1052 Budapest, Bécsi utca 5.

Közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő neve: "Közlekedés" Fővárosi Tervező Iroda Kft.

Közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő neve: 1052 Budapest, Bécsi utca 5.

2.

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

1. Karakterkorlátozás okán a II.1.4) pont folytatása:

(...) Biztonságtechnika: A P+R, K+R és B+R parkolók, valamint a közforgalmi helyiségek és területek megfigyelésére térfigyelő kamerák kerülnek elhelyezésre.

Kerékpáros kapcsolatok és parkolóhelyek kialakítása: A Kőszegfalvi kerékpárút továbbvezetését szükséges megtervezni a Cáki úti kereszteződéstől kezdve az IMCS területére, a GYSEV projekt keretén belül megvalósuló B+R parkolókhoz, valamint a Gyöngyös-híd déli oldalán az új gyalogos-kerékpáros hídhoz csatlakozva (amelynek az Önkormányzat készítteti a terveit).

PST azonosítók: I000.13.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/07/2020