Tjenesteydelser - 368413-2019

05/08/2019    S149

Danmark-Kastrup: Vagttjenester

2019/S 149-368413

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naviair
CVR-nummer: 26059763
Postadresse: Naviair Allé 1
By: Kastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Perch Hellinghus
E-mail: cpe@naviair.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naviair.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290627
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244984&B=NAVIAIR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244984&B=NAVIAIR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vagt- og receptionstjeneste

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79713000 Vagttjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Døgnbetjent vagt- og receptionstjeneste.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79713000 Vagttjenester
79992000 Receptionsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave består af døgnbetjent vagttjeneste i receptionen i Naviairs hovedkvarter i Kastrup, med opgaver som for eksempel adgangskontrol, kontrol af besøgende, besvarelse og viderestilling af telefonopkald, indvendig og udvendig rundering i og omkring Naviairs bygninger samt mindre serviceopgaver.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Minimumskrav til ansøgere: Afgive oplysninger om den juridiske person(ansøger), samt om evt. konsortium. Være autoriseret til at udøve vagtvirksomhed. Ikke omfattet af udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135,stk.1-3 og § §136-137. Ikke negativ egenkapital inden for de seneste 3 regnskabsår. Min. 3 relevante referencer. Certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende. Overholde ILO konvention 94.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

For at kunne komme i betragtning til opgaven skal ansøgere kunne leve op til de i sektion II.2.14 angivne minimumskrav samt indsende følgende:

- Oplysninger om den juridiske person (ansøger), herunder evt. konsortium,

- Autorisation til at udøve vagtvirksomhed,

- Økonomiske nøgletal (nettoomsætning, resultat efter skat samt egenkapital) for de 3 seneste afsluttede regnskabsår,

- Erklæring om udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § § 136-137,

- Referencer (lignende tjenesteydelser inden for de seneste 5 år med angivelse af kundernes navne, kontaktpersoner samt kontraktperiode (minimum 3 og maksimalt 10 referencer). Ved lignende tjenesteydelser forstås erfaring med døgnbetjent vagt- og receptionstjeneste,

- Certificering iht. ISO 9001 eller tilsvarende,

- Overholdelse af ILO-konvention nr. 94.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Ansøgere skal være autoriseret til at kunne drive vagtvirksomhed, jf. lov om vagtvirksomhed og medarbejderne, der skal udføre de konkrete opgaver skal være godkendt dertil.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Disse vil fremgå af udbudsmaterialet. Der vil blive stillet sociale klausuler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvilket medfører at der vil være 2 faser:

1) Udvælgelsesfasen (prækvalifikation);

2) Tilbudsfasen.

Der kan i øvrigt henvises til udbudsbetingelserne.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 16/08/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Naviair vil prækvalificere maks. 3 ansøgere og Naviair vil vælge de ansøgere som anses for at give det bedste grundlag for konkurrence. Udvælgelsen vil blive baseret på en evaluering af indsendte nøgletal og relevante referencer. Begge elementer vægtes ligeligt. De 3 ansøgere, der har den mest robuste økonomi, og de fleste og mest relevante referencer vil blive prækvalificeret.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: NA
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet:

— inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

— inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

— inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2019