Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 368516-2019

Submission deadline has been amended by:  437498-2019
06/08/2019    S150    Euroopan parlamentti - Palvelut - hankintailmoitus - Innovaatiokumppanuus 

Luxemburg-Luxemburg: Väline puheen muuntamiseksi tekstiksi ja konekäännöstyökalu 24 kielelle

2019/S 150-368516

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

Euroopan parlamentti on päättänyt unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18.7.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 mukaisesti julkaista tämän tarjouspyynnön lisenssin hankkimiseksi sellaista työkalua varten, jolla parlamentin monikieliset keskustelut voidaan translitteroida ja kääntää automaattisesti ja reaaliaikaisesti 24 kielelle, sekä tietoteknisten palvelujen hankkimiseksi kyseisen työkalun toteuttamista varten. Työkaluun on sisällyttävä seuraavat osat: automaattiseen puheentunnistukseen liittyvä tekninen osa (kielen määrittäminen + automaattinen puheentunnistus), konekääntäminen, koneoppiminen ja ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus, käyttäjärajapinta.

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU
Postinumero: L-2929
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Stephane Vivard
Sähköpostiosoite: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Väline puheen muuntamiseksi tekstiksi ja konekäännöstyökalu 24 kielelle

Viitenumero: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72230000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan parlamentti haluaa tuke monikielistä innovointia ja kaikkien EU:n virallisten kielien digitalisointia kohdennetun kehityksen avulla. Tästä syystä parlamentti haluaa ryhtyä innovointikumppanuuteen lisenssin hankkimiseksi sellaista työkalua varten, jolla parlamentin monikieliset keskustelut voidaan translitteroida ja kääntää automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Lisäksi työkalu pystyy oppimaan tehtyjen korjausten ja oheistiedon sekä käyttäjäpalautteen perusteella laatutason parantamiseksi ajan mittaan. Tavoitteena on tarjota Euroopan parlamentin jäsenille hyödyllinen palvelu keskusteluihin osallistumiseksi kuvaruudun välityksellä sekä esteettömyyden parantamiseksi kuuroille ja kuulovammaisille ihmisille, joilla ei tällä hetkellä ole suoraa pääsyä Euroopan parlamentin keskusteluihin. Perimmäisenä tavoitteena on automaattisen translitterointi- ja käännöspalvelun tarjoaminen parlamentin keskusteluja varten toimielimen käyttämillä 24 kielellä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU
NUTS-koodi: BE10
NUTS-koodi: FRF1
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääasiassa Bryssel mutta myös Strasbourg ja Luxemburg sekä sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan parlamentti on päättänyt tehdä tämän sopimuksen sellaisen innovaatiokumppanuutta koskevan hankintamenettelyn yhteydessä, joka toteutetaan 2 seuraavassa vaiheessa:

Menettelyn ensimmäinen vaihe – poissulkemis- ja valintaperusteet.

Hakijoiden on toimitettava Euroopan parlamentille seuraavat asiakirjat (eritelmien liitteenä, asianmukaisesti päivättynä ja allekirjoitettuna):

liite I: poissulkemis- ja valintaperusteita koskeva tarjoajan kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus,

liite II: tilitietolomake,

liite IV: talouden toimijoiden ryhmiä koskeva tietolomake (sovellettavissa tapauksissa),

liite V: alihankkijoita koskeva ilmoitus (sovellettavissa tapauksissa).

Asiakirjat eritelmien seuraavissa kohdissa kuvattujen valintaperusteiden todistamiseksi:

14.1) oikeuskelpoisuus ja sääntelyvalmiudet,

14.2) taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne,

14.3) tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet –vähimmäisvaatimusten noudattaminen.

Kaikkia hakijoita, jotka toimittavat edellä mainitut asiakirjat, arvioidaan eritelmien poissulkemisperusteiden (kohta 13) ja valintaperusteiden (kohta 14) perusteella.

Valitut hakijat lisätään esivalintaluetteloon sen mukaan, miten ne niiden hakemukset vastaavat teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia, eritelmien kohdassa 14.4 kuvatun arviointimenetelmän mukaan.

Menettelyn toiseen vaiheeseen otetaan mukaan vähintään 3 ja enintään 5 hakijaa. Jos poissulkemis- ja valintaperusteet täyttäviä hakijoita on alle 3, Euroopan parlamentti voi jatkaa menettelyä kutsumalla mukaan hakijoita, joilla on vaaditut valmiudet.

Menettelyn toinen vaihe – sopimuksenteko.

Ensimmäisessä vaiheessa esivalintaluetteloon valittuja hakijoita pyydetään jättämään tarjous eritelmien kohdassa 15 kuvattujen ratkaisuperusteiden perusteella.

Euroopan parlamentti varaa oikeuden tehdä sopimuksen vasta sen jälkeen, kun se on neuvotellut alustavista tarjouksista. Vähimmäisvaatimuksista (eritelmien liite VII, kohta 7) ja ratkaisuperusteista (eritelmien kohta 15) ei neuvotella.

Euroopan parlamentti tekee sopimuksen enintään 3 sellaisen tarjoajan (tarjoajia voi olla myös vähemmän) kanssa, jotka ovat saaneet parhaat tulokset sopimuksentekoa koskevien arviointiperusteiden mukaan.

Kyseiset 3 (tai pienempi määrä) sopimusosapuolta kehittävät kukin prototyypin työkalusta, joka on kuvattu eritelmien kohdassa 3 (innovaatiokumppanuuden vaihe 1 – 10 kielen integrointi).

Vaiheen 1 lopussa Euroopan parlamentti arvioi prototyypin (prototyypit) teknisten eritelmien kohdassa 6 kuvattujen menetelmien mukaisesti (katso eritelmien liite VII). Sopimusosapuoli, jonka prototyyppi arvioidaan parhaaksi, jatkaa työtä tämän innovaatiokumppanuuden vaiheissa 2 (9 kielen integrointi) ja 3 (5 kielen integrointi). Muiden kuin jatkoon valittujen sopimusosapuolten sopimukset irtisanotaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotetun ratkaisun laatu / Painotus: 35 pistettä
Laatuperuste - Nimi: tietoteknisten näkökohtien ja tarjotun teknisen tuen laatu / Painotus: 30 pistettä
Laatuperuste - Nimi: hankkeen johtamisen laatu / Painotus: 15 pistettä
Laatuperuste - Nimi: havaintoesityksen laatu / Painotus: 20 pistettä
Hinta - Painotus: 50 pistettä
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 3
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus uusitaan ilman erillistä sopimusta 3 kuukauden ajanjaksoiksi niin, että sen kestoaika ei kuitenkaan voi ylittää 36:ta kuukautta sen voimaantulopäivästä alkaen, ellei jokin osapuolista vastusta uusimista kirjatulla kirjeellä, joka on lähetetty viimeistään kuukautta ennen uusimispäivän umpeutumista. Kyseiseen uusimiseen ei saa liittyä mitään nykyisten velvoitteiden muokkaamista tai lykkäämistä.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valitut hakijat lisätään esivalintaluetteloon sen mukaan, miten ne niiden hakemukset vastaavat teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia, eritelmien kohdassa 14.4 kuvatun arviointimenetelmän mukaan.

Menettelyn toiseen vaiheeseen otetaan mukaan vähintään 3 ja enintään 5 hakijaa. Jos poissulkemis- ja valintaperusteet täyttäviä hakijoita on alle 3, Euroopan parlamentti voi jatkaa menettelyä kutsumalla mukaan hakijoita, joilla on vaaditut valmiudet.

Ensimmäisessä vaiheessa esivalintaluetteloon valittuja hakijoita pyydetään jättämään tarjous eritelmien kohdassa 15 kuvattujen ratkaisuperusteiden perusteella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on oltava rekisteröitynyt asianmukaiseen ammatti- tai kaupparekisteriin (kansainväliset järjestöt pois luettuina).

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Innovaatiokumppanuus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/09/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 02/12/2019
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Hakemuksen/tarjoamisen jättämistä koskeva kutsu, eritelmät ja puitesopimuksen luonnos ovat saatavissa ja ladattavissa seuraavasta sähköistä tarjoamista koskevasta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249

Hakemuksen/tarjouksen mukana on toimitettava sähköinen tallennusväline (USB-tikku tai CD- tai DVD-levy), jossa on alkuperäisen tarjouksen täsmällinen sähköinen jäljennös PDF-muodossa.

Euroopan parlamentin hallinto pyytää tarjoajia täydentämään hakemuksen/tarjouksen, mikäli se on puutteellinen tai epäselvä tai sen muotoilu ei vastaa vaatimuksia.

Puitesopimusten allekirjoittamisen todennäköinen ajankohta: huhtikuu 2020.

Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon, että tarjouspyyntöön liittyvä työkieli on englanti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766

Internetosoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766

Internetosoite: http://curia.europa.eu/

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/07/2019