ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 368516-2019

Submission deadline has been amended by:  437498-2019
06/08/2019    S150    Europos Parlamentas - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Inovacijų partnerystė 

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Tiesioginės kalbos pavertimas tekstu ir kompiuterizuota vertimo į 24 kalbas priemonė

2019/S 150-368516

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

Remdamasis 18.7.2018 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, Europos Parlamentas nusprendė paskelbti šį kvietimą dalyvauti konkurse siekiant įsigyti licenciją priemonei, kuri automatiškai realiuoju laiku transkribuotų ir verstų į 24 kalbas parlamentinius daugiakalbius debatus ir IT paslaugas šiai priemonei įgyvendinti. Priemonę turėtų sudaryti šie komponentai: ASR technologijos komponentas (kalbos atpažinimas + automatinis kalbos atpažinimas), kompiuterizuotas vertimas, kompiuterizuotas mokymasis ir žmogaus ir kompiuterio sąveika, vartotojo sąsaja.

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU
Pašto kodas: L-2929
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Stephane Vivard
El. paštas: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Tiesioginės kalbos pavertimas tekstu ir kompiuterizuota vertimo į 24 kalbas priemonė

Nuorodos numeris: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72230000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Europos Parlamentas pageidauja remti daugiakalbes inovacijas ir visų ES oficialių kalbų skaitmeninimą vykdant tikslinį vystymąsi. Todėl jis pageidauja sudaryti inovatyvią partnerystę siekdamas įsigyti priemonės, kuri galėtų automatiškai transkribuoti ir išversti daugiakalbius parlamentinius debatus realiuoju laiku, licenciją.

Priemonę taip pat turi būti galima tobulinti taisant klaidas ir teikiant pagalbinius duomenis, taip pat gavus vartotojų atsiliepimus, su laiku siekiant gerinti kokybės lygį. Tikslas – teikti naudingą paslaugą Europos Parlamento nariams, kad jie galėtų sekti debatus ekrane, taip pat siekiant suteikti prieigą kurtiesiems ar klausos negalią turintiems žmonėms, kurie šiuo metu neturi prieigos prie Europos Parlamento debatų. Galutinis tikslas – teikti automatines parlamentinių debatų, kurie vykdomi 24 oficialiomis institucijos vartojamomis kalbomis transkripcijos ir vertimo paslaugas.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU
NUTS kodas: BE10
NUTS kodas: FRF1
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Daugiausiai Briuselyje, bet taip pat Strasbūre ir Liuksemburge ir rangovo biure.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Europos Parlamentas nusprendė paskirti šią sutartį vykdant inovacijų partnerystės pirkimo procedūrą, kuri bus vykdoma 2 etapais:

1 procedūros etapas – šalinimo ir atrankos kriterijai.

Kandidatai Europos Parlamentui turi pateikti šiuos dokumentus (pridedami prie specifikacijos, turi būti užrašyta tinkama data ir pasirašyta):

I priedas: Konkurso dalyvio priesaikos deklaracija dėl šalinimo ir atrankos kriterijų;

II priedas: Finansinio identifikavimo forma;

IV priedas: Informacinis lapas apie ekonominės veiklos vykdytojų grupes (jei taikoma);

V priedas: Deklaracija apie subrangovus (jei taikoma).

Dokumentai, įrodantys nurodytus atrankos kriterijus:

14.1) Teisiniai ir reglamentavimo pajėgumai;

14.2) Finansiniai ir ekonominiai pajėgumai;

14.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai –minimalių reikalavimų tenkinimas.

Visi kandidatai, teikiantys minėtus dokumentus bus vertinami pagal specifikacijose nurodytus šalinimo kriterijus (13 punktas) ir atrankos kriterijus (14 punktas)

Kandidatai bus atrenkami pagal jų kandidatūros tinkamumo lygį techniniams ir profesiniams pajėgumams remiantis vertinimo metodu, aprašytu specifikacijų 14.4 punkte.

Antrajame procedūros etape bus leidžiama dalyvauti mažiausiai 3 ir daugiausiai 5 kandidatams. Jei kandidatų, tenkinančių šalinimo ir atrankos kriterijus, skaičius bus mažesnis nei 3, Europos Parlamentas gali pratęsti procedūrą pakviesdamas kandidatus, turinčius reikiamų pajėgumų.

Antrasis procedūros etapas – paskyrimas.

Per pirmąjį etapą atrinkti kandidatai bus kviečiami pateikti pasiūlymą remiantis paskyrimo kriterijais, nurodytais specifikacijų 15 punkte.

Europos Parlamentas pasilieka teisę skirti sutartį tik po pradinių pasiūlymų aptarimo. Derybos negalimos dėl minimalių reikalavimų (žr. specifikacijų VII priedą, 7 punktą) ir skyrimo kriterijų (žr. specifikacijų 15 punktą).

Europos Parlamentas paskirs sutartį daugiausiai 3 (ar mažiau) konkurso dalyvių, kurie bus geriausiai įvertinti pagal paskyrimo vertinimo kriterijus.

Tie 3 (ar mažiau) rangovų kiekvienas turės sukurti priemonės prototipą, nurodomą specifikacijų 3 punkte (inovacijų partnerystės 1 etapas – 10 kalbų integravimas).

1 etapo pabaigoje Europos Parlamentas įvertins prototipą (-us) pagal metodiką, aprašytą techninių specifikacijų 6 punkte (žr. specifikacijų VII priedą). Rangovas, kurio prototipas bus įvertintas geriausiai, toliau bus naudojamas šios inovacijų partnerystės 2 etape – 9 kalbų integravimas ir 3 etape – 5 kalbų integravimas. Sutartys su atmestais rangovais bus nutraukiamos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomų sprendimų kokybė / Lyginamasis svoris: 35 balai
Kokybės kriterijus - Vardas: IT aspektų ir siūlomos techninės paramos kokybė / Lyginamasis svoris: 30 balų
Kokybės kriterijus - Vardas: Projekto valdymo tinkamumas / Lyginamasis svoris: 15 balų
Kokybės kriterijus - Vardas: Tiesioginio demonstravimo kokybė / Lyginamasis svoris: 20 balų
Kaina - Lyginamasis svoris: 50 balų
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Sutartis bus atnaujinta tyliuoju susitarimu 3 mėnesių laikotarpiams, tačiau jos trukmė negali viršyti 36 mėnesių nuo jos įsigaliojimo datos, nebent viena iš šalių pateiktų prieštaravimą registruotu laišku, išsiųstu likus mažiausiai 1 mėnesiui iki atnaujinimo datos. Šiuo atnaujinimu nenumatyti jokie esamų įsipareigojimų pakeitimai ar atidėjimai.

II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas mažiausias skaičius: 3
Didžiausias skaičius: 5
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:

Kandidatai bus atrenkami pagal jų kandidatūros tinkamumo lygį techniniams ir profesiniams pajėgumams remiantis vertinimo metodu, aprašytu specifikacijų 14.4 punkte.

Antrajame procedūros etape bus leidžiama dalyvauti mažiausiai 3 ir daugiausiai 5 kandidatams. Jei kandidatų, tenkinančių šalinimo ir atrankos kriterijus, skaičius bus mažesnis nei 3, Europos Parlamentas gali pratęsti procedūrą pakviesdamas kandidatus, turinčius reikiamų pajėgumų.

Per pirmąjį etapą atrinkti kandidatai bus kviečiami pateikti pasiūlymą remiantis paskyrimo kriterijais, nurodytais specifikacijų 15 punkte.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis turi būti užsiregistravęs atitinkamame profesiniame ar prekybos registre, išskyrus tarptautines organizacijas.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Inovacijų partnerystė
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/09/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
Data: 02/12/2019
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Kvietimą pateikti kandidatūrą / pasiūlymą, specifikacijos ir preliminariosios sutarties projektą galima gauti ir parsisiųsti šiuo el. konkurso eigos adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249

Prie pasiūlymo turi būti pridėtas elektroninis atminties prietaisas (USB atmintukas arba CD ar DVD), kuriame būtų pateikiama visa arba tiksli pasiūlymo originalo elektroninė kopija PDF formatu.

Europos Parlamento administracija paprašys kandidatų pabaigti pildyti bet kurią paraišką, kuri bus neišsamiai užpildyta ar neįskaitoma arba pateikta ne tuo formatu, kaip reikalaujama.

Tikėtina preliminariųjų sutarčių pasirašymo data: 2020 m. balandžio mėn.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad šio kvietimo teikti pasiūlymus darbinė kalba yra anglų kalba.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 433766

Interneto adresas: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 433766

Interneto adresas: http://curia.europa.eu/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25/07/2019