Szolgáltatások - 368561-2020

05/08/2020    S150

Magyarország-Budapest: Hangtechnikusi szolgáltatások

2020/S 150-368561

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 128-313658)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei út 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
E-mail: norbert.kovacs@mnsk.hu
Telefon: +36 18101600
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvénytechnikai szolgáltatások Puskás Aréna

Hivatkozási szám: EKR000288622020
II.1.2)Fő CPV-kód
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Puskás Aréna sporteseményeihez és egyéb rendezvényeihez kapcsolódó hang-, fény-, színpad-, és vetítéstechnikai feladatok ellátására, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó technikai eszközök biztosítására és kezelésére

Sporteseményekhez kapcsolódó szolgáltatások:

1. Vetítéstechnikai feladatok ellátása;

2. Hangtechnikai feladatok ellátása;

3. Fénytechnikai feladatok ellátása;

4. Logisztikai feladatok ellátása, eszközök biztosításával együtt.

Egyéb rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások:

1. Vetítéstechnika feladatok ellátása;

2. Hangtechnikai feladatok ellátása;

3. Színpadtechnikai feladatok ellátása;

4. Fénytechnikai feladatok ellátása;

5. Logisztikai feladatok ellátása, eszközök biztosításával együtt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/07/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 128-313658

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 03/08/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 17/08/2020
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 03/08/2020
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 17/08/2020
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és aKbt.41/A. § is irányadó.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil. minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint a Közbeszerzési Dokumentációban rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).

5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1., M.2.

9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.

11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobbár-érték arány szerint értékeli.

AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0,00-től 10,00-ig ad pontot.

AK rögzíti, hogy az összesített ajánlati ár ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a többlet szakemberek ért. szempont esetén a pontkiosztás módszerét, a megrendelések teljesítésének megkezdésére vonatkozó ért. szempont esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás módszerét alkalmazza az dokumentációban részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.

Nincs olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlet szakemberrel rendelkeznie kell az AT-nek. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlet szakember feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában.

12) A IV.2.6. pont alapján az aj. köt. időtartama 60 nap, a 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.

14) FAKSZ: dr. Orbán Krisztina, lajstromszám: 00367.

15) AT köteles az AK által rendelkezésre bocsátott Árazatlan Ktgvetés kitöltésével képzett Árazott Ktgvetést is benyújtani. A felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében kizárólag

Az Á.-tlan Ktgvetés (Excel táblázat) C29 cellában megadott összeg tüntetendő fel a felolvasólap „A kiadott költségvetés szerint képzett nettó összehasonlító ár (Ft)” értékelési szempontjára vonatkozó megajánlásként. A kiadott költségvetés B31, B32, B33 celláiban megadott mérték tüntetendő fel a technikai csomagok nettó napidíjára vonatkozó kedvezmény mértéke (%-ban) értékelési szempontjára vonatkozó megajánlásként.

16) Benyújtandó AT nyilatkozata arról, hogy az AK által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az előírt biztosítékokat.

17) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.

Folytatás VI.4.3) pontban:

Helyesen:

1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és aKbt.41/A. § is irányadó.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil. minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint a Közbeszerzési Dokumentációban rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást).

5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1., M.2.

9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.

11) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobbár-érték arány szerint értékeli.

AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0,00-től 10,00-ig ad pontot.

AK rögzíti, hogy az összesített ajánlati ár ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a többlet szakemberek ért. szempont esetén a pontkiosztás módszerét, a megrendelések teljesítésének megkezdésére vonatkozó ért. szempont esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás módszerét alkalmazza az dokumentációban részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.

Nincs olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlet szakemberrel rendelkeznie kell az AT-nek. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlet szakember feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában.

12) A IV.2.6. pont alapján az aj. köt. időtartama 60 nap, a 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.

14) FAKSZ: dr. Orbán Krisztina, lajstromszám: 00367.

15) AT köteles az AK által rendelkezésre bocsátott Árazatlan Ktgvetés kitöltésével képzett Árazott Ktgvetést is benyújtani. A felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében kizárólag

Az Á.-tlan Ktgvetés (Excel táblázat) C29 cellában megadott összeg tüntetendő fel a felolvasólap „A kiadott költségvetés szerint képzett nettó összehasonlító ár (Ft)” értékelési szempontjára vonatkozó megajánlásként. A kiadott költségvetés C32, C33, C34 celláiban megadott mérték tüntetendő fel a technikai csomagok nettó napidíjára vonatkozó kedvezmény mértéke (%-ban) értékelési szempontjára vonatkozó megajánlásként.

16) Benyújtandó AT nyilatkozata arról, hogy az AK által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az előírt biztosítékokat.

17) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.

Folytatás VI.4.3) pontban:

VII.2)További információk:

A Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő tájékoztatást ad, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak:

— Nyilatkozatminták - igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

— árazatlan költségvetés - C29 cella képlethivatkozás