Radovi - 368814-2019

06/08/2019    S150

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2019/S 150-368814

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 140-343633)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Renata Lukačić, dipl. ing. građ.
E-pošta: renata.lukacic@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722571
Telefaks: +385 14722511
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac dionica Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50

Referentni broj: 1.170.-400/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac dionica Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 140-343633

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 06/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 06/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: