Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 368877-2022

08/07/2022    S130

Hongrie-Székesfehérvár: Réactifs de laboratoire

2022/S 130-368877

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Fejér Megyei Kormányhivatal
Numéro national d'identification: EKRSZ_21145906
Adresse postale: Szent István tér 9.
Ville: Székesfehérvár
Code NUTS: HU211 Fejér
Code postal: 8000
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Izsák Magdolna
Courriel: izsak.magdolna@fejer.gov.hu
Téléphone: +36 22526958
Fax: +36 22514769
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DBR IX.

Numéro de référence: EKR000334402022
II.1.2)Code CPV principal
33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Fejér Megyei Kormányhivatal részére - IX.

Adásvételi szerződés keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriákban:

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek:

1. rész - Táptalajok, reagensek: 6 féle tétel (1-6. sorszámú tételek)

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:

2. rész - Referenciaanyagok, oldószerek, reagensek, táptalaj: 19 féle tétel (7-25. sorszámú tételek)

3. rész - Oldószerek, reagensek, fogyóanyagok: 19 féle tétel (26-44. sorszámú tételek)

Laboratóriumi fogyóeszközök:

4. rész - Üvegeszközök, műanyag eszközök: 11 féle tétel (45-55. sorszámú tételek)

Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök, referenciaanyagok:

5. rész - Szűrőpapírok, elektródák, pufferek: 10 féle tétel (56-65. sorszámú tételek)

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok:

6. rész - Fogyóanyagok, vegyszerek, referenciaanyagok: 12 féle tétel (66-77. sorszámú tételek)

Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:

7. rész - Kromatográfiás segédanyagok, kolonnák, mintatartók: 8 féle tétel (78-85. sorszámú tételek)

8. rész - Fecskendők, kolonnák: 9 féle tétel (86-94. sorszámú tételek)

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóeszközök:

9. rész - Pufferek, elektrolit oldat, elektróda: 5 féle tétel (95-99. sorszámú tételek)

Laboratóriumi fogyóeszközök, referenciaanyagok:

10. rész - Fogyóeszközök, referenciaanyagok: 5 féle tétel (100-104. sorszámú tételek)

Laboratóriumi fogyóanyagok, referenciaanyagok:

11. rész - Kromatográfiás segédanyagok, referenciaanyagok: 2 féle tétel (105-106. sorszámú tételek)

12. rész - Referenciaanyagok, fogyóanyagok: 2 féle tétel (107-108. sorszámú tételek)

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok:

13. rész - Referenciaanyagok, vegyszerek: 6 féle tétel (109-114. sorszámú tételek)

Referenciaanyagok:

14. rész - Referenciaanyagok: 2 féle tétel (115-116. sorszámú tételek)

Laboratóriumi fogyóanyagok:

15. rész - Kromatográfiás segédanyag: 1 féle tétel (117. sorszámú tétel)

A tételek részletesen a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatokban kerültek feltüntetésre. Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé valamennyi részre történő Ajánlattételt, az Ajánlattevők döntési kompetenciája, hogy mely részre vagy részekre nyújtják be ajánlatukat. Adott részre történő ajánlattétel esetén azonban a részhez tartozó valamennyi tételre szükséges ajánlatot tenni.

Valamennyi részre vonatkozó előírás:

Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott termék mennyisége nem haladhatja meg Ajánlatkérő által megrendelni kívánt, a részletes ártáblázatban szereplő összmennyiséget (táblázat F x H oszlop). Ezért amennyiben Ajánlattevő által megajánlott kiszerelési egység (táblázat "L" oszlop) nagyobb, mint Ajánlatkérő által megadott összmennyiség (táblázat F x H oszlop) és a megajánlott termék csomagolása nem bontható meg, az ajánlat Ajánlatkérő számára nem elfogadható. Nem elfogadható továbbá az ajánlat akkor sem, ha az Ajánlattevő által megajánlott kiszerelési egységből (táblázat "L" oszlop) a kért összmennyiség (táblázat F x H oszlop) nem állítható össze és a megajánlott termék csomagolása nem bontható meg.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 8 573 323.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

1 - Táptalajok, reagensek

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24320000 Produits chimiques organiques de base
33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek:

1. rész - Táptalajok, reagensek: 6 féle tétel (1-6. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkérő Adásvételi Keretszerződést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

2 -Referenciaanyagok,oldószerek,reagensek,táptalaj

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
19520000 Produits en plastique
24310000 Produits chimiques inorganiques de base
24311410 Acides inorganiques
24315600 Silicates
24320000 Produits chimiques organiques de base
24411000 Acide nitrique et sels
33696300 Réactifs chimiques
33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Code NUTS: HU213 Veszprém
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. / 8200 Veszprém, Patak tér 4.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:

2. rész - Referenciaanyagok, oldószerek, reagensek, táptalaj: 19 féle tétel (7-25. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkérő Adásvételi Keretszerződést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

3 - Oldószerek, reagensek, fogyóanyagok

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15994200 Papier-filtre
24310000 Produits chimiques inorganiques de base
24311410 Acides inorganiques
24322500 Alcool
33696300 Réactifs chimiques
33696500 Réactifs de laboratoire
38437110 Embouts de pipettes
38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Code NUTS: HU213 Veszprém
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. / 8200 Veszprém, Patak tér 4.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:

3. rész - Oldószerek, reagensek, fogyóanyagok: 19 féle tétel (26-44. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkérő Adásvételi Keretszerződést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

4 - Üvegeszközök, műanyag eszközök

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
19500000 Produits en caoutchouc et en plastique
19520000 Produits en plastique
33793000 Verrerie de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Laboratóriumi fogyóeszközök:

4. rész - Üvegeszközök, műanyag eszközök: 11 féle tétel (45-55. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján Egyedi Szerződés jön létre Felek között Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

5 - Szűrőpapírok, elektródák, pufferek

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15994200 Papier-filtre
24310000 Produits chimiques inorganiques de base
31711140 Électrodes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök, referenciaanyagok:

5. rész - Szűrőpapírok, elektródák, pufferek: 10 féle tétel (56-65. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkérő Adásvételi Keretszerződést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

6 - Fogyóanyagok, vegyszerek, referenciaanyagok

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15994200 Papier-filtre
24310000 Produits chimiques inorganiques de base
24313100 Sulfures, sulfites et sulfates
24322220 Éthanol
24322500 Alcool
24324400 Composés à fonction azotée
33696300 Réactifs chimiques
39831210 Détergents pour lave-vaisselle
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok:

6. rész - Fogyóanyagok, vegyszerek, referenciaanyagok: 12 féle tétel (66-77. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján Egyedi Szerződés jön létre Felek között Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

7 -Kromatográfiás segédanyagok,kolonnák,mintatartó

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38432210 Chromatographes à gaz
38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:

7. rész - Kromatográfiás segédanyagok, kolonnák, mintatartók: 8 féle tétel (78-85. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkérő Adásvételi Keretszerződést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

8 - Fecskendők, kolonnák

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141310 Seringues
38432210 Chromatographes à gaz
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Laboratóriumi fogyóanyagok, fogyóeszközök:

8. rész - Fecskendők, kolonnák: 9 féle tétel (86-94. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkérő Adásvételi Keretszerződést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

9 - Pufferek, elektrolit oldat, elektróda

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24310000 Produits chimiques inorganiques de base
33696300 Réactifs chimiques
38416000 PHmètres
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóeszközök:

9. rész - Pufferek, elektrolit oldat, elektróda: 5 féle tétel (95-99. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján Egyedi Szerződés jön létre Felek között Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

10 - Fogyóeszközök, referenciaanyagok

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Laboratóriumi fogyóeszközök, referenciaanyagok:

10. rész - Fogyóeszközök, referenciaanyagok: 5 féle tétel (100-104. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján Egyedi Szerződés jön létre Felek között Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

11 -Kromatográfiás segédanyagok, referenciaanyagok

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
33793000 Verrerie de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Laboratóriumi fogyóanyagok, referenciaanyagok:

11. rész - Kromatográfiás segédanyagok, referenciaanyagok: 2 féle tétel (105-106. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján Egyedi Szerződés jön létre Felek között Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

12 - Referenciaanyagok, fogyóanyagok

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Laboratóriumi fogyóanyagok, referenciaanyagok:

12. rész - Referenciaanyagok, fogyóanyagok: 2 féle tétel (107-108. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján Egyedi Szerződés jön létre Felek között Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

13 - Referenciaanyagok, vegyszerek

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
24315200 Cyanure, oxyde de cyanure, fulminates, cyanates, silicates, borates, perborates, sels d'acides inorganiques
33696300 Réactifs chimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Oldószerek, általános laborvegyszerek és reagensek, referenciaanyagok:

13. rész - Referenciaanyagok, vegyszerek: 6 féle tétel (109-114. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján Egyedi Szerződés jön létre Felek között Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

14 - Referenciaanyagok

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Referenciaanyagok:

14. rész - Referenciaanyagok: 2 féle tétel (115-116. sorszámú tételek)

A tételek a műszaki leírás részeként csatolt excel táblázatban kerültek feltüntetésre.

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján Egyedi Szerződés jön létre Felek között Vevő megrendelésének Eladó általi visszaigazolásával.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

15 - Kromatográfiás segédanyag

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38900000 Instruments divers d'évaluation ou de test
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

II.2.4)Description des prestations:

Adásvételi szerződés (Egyedi szerződés) keretében a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi termékkategóriában:

Laboratóriumi fogyóanyagok:

15. rész - Kromatográfiás segédanyag: 1 féle tétel (117. sorszámú tétel)

A Dinamikus Beszerzési Rendszerhez való csatlakozásról szóló Megállapodás 7.1 pontja alapján a Megállapodás keretei között Ajánlatkérő Adásvételi Keretszerződést kíván kötni tekintettel arra, hogy ehhez a részhez tartozó egyes tételek szállítása ütemezetten történik. Az elvárt szállítási ütemezés, a teljesítési határidő és a teljesítés helye (szállítási cím) tételenként a műszaki leírást tartalmazó ártáblázatban került feltüntetésre.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 065-154795
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adresse postale: Öv u. 43.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1141
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 61 080.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 2
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: RK Tech Kft.
Adresse postale: Kőszál u. 6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1163
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 372 310.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 4
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: RK Tech Kft.
Adresse postale: Kőszál u. 6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1163
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 256 502.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 5
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Aktivit Kft.
Adresse postale: Kossuth L. u. 29.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1161
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 657 600.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 6
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u. 9.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1158
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 166 020.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 7
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: UNICAM Magyarország Kft.
Adresse postale: Kőszeg u. 29.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1144
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 2 791 853.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 8
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GEN-LAB Kft.
Adresse postale: Hadak útja 41.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1119
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 670 338.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 9
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: RK Tech Kft.
Adresse postale: Kőszál u. 6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1163
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 265 600.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 10
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: RK Tech Kft.
Adresse postale: Kőszál u. 6.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1163
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 157 400.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 11
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u. 9.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1158
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 530 940.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 12
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 13
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u. 9.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1158
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 177 380.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 14
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u. 9.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1158
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 70 300.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 15
Intitulé:

Vegyszerek, reagensek, referenciaanyagok, laboratóriumi fogyóanyagok és fogyóeszközök beszerzése IX. - DBR

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Reanal Laborvegyszer Kft.
Adresse postale: Késmárk u. 9.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1158
Pays: Hongrie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 396 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

b) V.2.3) pontok tartalmazzák

c) Ajánlattevők:

- AKTIVIT Kft. (5. rész; 1161 Budapest, Kossuth L. u. 29.; 10554964-2-42);

- BIOLAB Diagnosztikai Zrt. (1. rész; 1141 Budapest, Öv utca 43.; 11838658-2-42);

- Bioszeparáció Kft. (8., 14., 15. rész; 1087 Budapest, Asztalos S. u. 5-6.; 24887597-2-42);

- GEN-LAB Kft. (8., 11., 14. rész; 1119 Budapest, Hadak útja 41.; 12326222-2-43)

- Kvalitex Kft. (8. rész; 1136 Budapest, Pannónia u. 11.; 10870880-2-41)

- Reanal Laborvegyszer Kft. (4., 6., 8., 9., 11., 13., 14., 15. rész; 1158 Budapest, Késmárk utca 9.; 14016417-2-42);

- RK Tech Kft. (2., 4., 9., 10., 11. rész; 1163 Budapest, Kőszál utca 6.; 12395152-2-42);

- UNICAM Magyarország Kft. (7. rész; 1144 Budapest, Kőszeg utca 29.; 10853940-2-42);

- VWR International Kft. (4., 5., 8. rész; 4034 Debrecen, Simon László u. 4.; 10650400-2-09)

További információk a DBR IX. eljárás (EKR000334402022) 3. és 12. rész, V.1. ponthoz: A Kbt. 75.§ (1)

bekezdés a) pontja alapján az eljárás e részek tekintetében eredménytelen, ugyanis nem nyújtottak be ajánlatot.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/07/2022