Leveringen - 368985-2020

Beknopt weergeven

05/08/2020    S150

Tsjechië-Praag: Vliegkleding

2020/S 150-368985

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Prah, ČESKÁ REPUBLIKAa 6, Ter attentie van: Mária Hűbnerová, Praha 6 160 00, Tsjechië. Telefoon: +420 973225175. Fax: +420 973225192. E-mail: maria.hubnerova@army.cz

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 20.5.2020, 2020/S 098-235893)

Betreft:
CPV:18132000 Vliegkleding

Vliegkleding

In plaats van: 

IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem / zadavatelem: (je-li to relevantní) SpMO 9509-10/2020-1350

IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

(x) Ne

IV.3.2) Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)

[]

IV.3.4) Lhůta pro doručení žádostí o účast

31. 8. 2020 (10:00)

II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)

Maximálně do výše finančního objemu uvedeného v rámcové dohodě.

—.

Te lezen: 

IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem / zadavatelem: (je-li to relevantní) SpMO 9509-53/2020-1350

IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

(x) Ano

IV.3.2) Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)

[x]

IV.3.4) Lhůta pro doručení žádostí o účast

8. 9. 2020 (10:00)

II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)

Maximálně do výše finančního objemu uvedeného v rámcové dohodě.

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo obrany, 60162694, Tychonova 221/1, Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA. K rukám: Mária Hűbnerová, 160 00 Praha 6, CZ. Tel.: +420 973225175. Fax: +420 973225192. E-mail: maria.hubnerova@army.cz. Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.army.cz. Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/MO. Elektronický přístup k informacím: https://nen.nipez.cz/. Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://nen.nipez.cz/.

Toe te voegen tekst:

IV.3.2) Číslo oznámení v Úř. věst

2020/S 098-235893

IV.3.2) Číslo oznámení v Úř. věst

2020/S 122-300311

IV.3.2) Ze dne

20.5.2020

IV.3.2) Ze dne

26.6.2020