Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 369043-2021

21/07/2021    S139

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2021/S 139-369043

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matyasovszky Marcell
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368542
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen - Füzesabony vasútvonal korsz. I. ütem

Hivatkozási szám: EKR001157712019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Debrecen - Füzesabony vasútvonal korsz. I. ütem

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen - Füzesabony vasúti vonalszakasz (~19+00 - ~164+00 hmsz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

I.Alapmennyiség

A 108. sz. vasútvonal Debrecen állomás (bez.)-Macs állomás (bez.) vasúti vonalszakaszának (~19+00 – ~164+00 hmsz.) átépítése az átmenő fővágányokon és a csatlakozó nyíltvonalakon a 108. sz. vasútvonal esetében v=80/100 km/h, a 100. sz. vasútvonal esetében v=160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, az állomási vágányokon v=40 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

Meglévő nyomvonal felújítása (~11,6 km) és szükséges korrekció építése (~3,6 km), Debrecen állomás és Tócóvölgy állomás között kétnyomúsítás építése. Állomáson központi állítású, biztosítóberendezésbe kötött, váltófűtéssel ellátott kitérők beépítése. Térvilágítás kiépítése és átalakítása az állomásokon és a létesülő megállóhelyeken. Felsővezetéki rendszer átalakítása Debrecen állomáson. Új állomási és vonali biztosítóberendezések építése, Debrecenben a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása központi forgalomirányító rendszer kialakítása a vonalszakaszon és központi forgalomirányítási központ létesítése Macs Ipari Park állomáson. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer kiépítése. Zajvédő fal építése, aszfalt burkolatú út, kerékpárút és járda építése, burkolt vágányok és rakterületek építése, a csatlakozó útszakaszokkal. Debrecen állomáson az üzemi épület átalakítása, Tócóvölgy állomáson a jelenlegi felvételi épület átalakítása, Macs Ipari Park állomáson új üzemi épület építése, Macs állomáson a jelenlegi felvételi épület helyén új felvételi épület építése. A megállóhelyeken esőbeállók telepítése.

Főbb mennyiségek:

— hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 31,4 km hosszban

— Debrecen állomás átépítése során 3 csoport B60-XI kitérő beépítése, 2 csoport B60-800 kitérő beépítése, 40 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 12 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

— Tócóvölgy állomás átépítése során, 6 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 5 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, 4 csop. új B60-800 kitérő beépítése, 32 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 10 mező előregyártott gumielemes kerékpáros átjáró építése, 14 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

— Macs Ipari Park állomás építése során 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 14 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 46 mező előregyártott gumielemes útátjáró építése, 8 mező új előregyártott vasbetonelemes átjáró építése,

— Macs állomás átépítése során, 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XII kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 7 mező új előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése

— a kitérők cseréje vagy beépítése mind a négy állomáson al-és felépítménnyel együtt valósul meg,

— számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése az összes beépített kitérőben,

— távközlő rendszer átalakítása 4 állomáson

— vasúti műtárgyak: 7 db kisműtárgy építése/átépítése/felújítása, 3 db nagyműtárgy átépítése

— ~ 22 000 m2 aszfaltburkolatú út építése, 51 000 m2 beton burkolatú rakterület

— új biztosítóberendezés és távközlési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon

— kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi

II.Opcionális mennyiség

— hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 2 vkm hosszban

— Macs Ipari Park állomás építése során 2 csoport új B54-XI kitérő beépítése, 8 mező új előregyártott gumielemes üzemi átjáró építése

— 33 000 m2 beton burkolatú rakterület

— Konténerterminál parkoló-19 215 m2

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlat csak a közbeszerzés tárgyának egészére, azaz az alapmennyiségre + opcionális mennyiségre együtt tehető.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 042-098310

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debrecen - Füzesabony vasútvonal korsz. I. ütem

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32314863
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ISTVAN.SARVARY@VHID.HU
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 54 859 115 262.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2. számú módosítás aláírásának dátuma 2021. július 6.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen - Füzesabony vasúti vonalszakasz (~19+00 - ~164+00 hmsz. között)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

I.Alapmennyiség

A 108. sz. vasútvonal Debrecen állomás (bez.)-Macs állomás (bez.) vasúti vonalszakaszának (~19+00 – ~164+00 hmsz.) átépítése az átmenő fővágányokon és a csatlakozó nyíltvonalakon a 108. sz. vasútvonal esetében v=80/100 km/h, a 100. sz. vasútvonal esetében v=160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, az állomási vágányokon v=40 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

Meglévő nyomvonal felújítása (~11,6 km) és szükséges korrekció építése (~3,6 km), Debrecen állomás és Tócóvölgy állomás között kétnyomúsítás építése. Állomáson központi állítású, biztosítóberendezésbe kötött, váltófűtéssel ellátott kitérők beépítése. Térvilágítás kiépítése és átalakítása az állomásokon és a létesülő megállóhelyeken. Felsővezetéki rendszer átalakítása Debrecen állomáson. Új állomási és vonali biztosítóberendezések építése, Debrecenben a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása központi forgalomirányító rendszer kialakítása a vonalszakaszon és központi forgalomirányítási központ létesítése Macs Ipari Park állomáson. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer kiépítése. Zajvédő fal építése, aszfalt burkolatú út, kerékpárút és járda építése, burkolt vágányok és rakterületek építése, a csatlakozó útszakaszokkal. Debrecen állomáson az üzemi épület átalakítása, Tócóvölgy állomáson a jelenlegi felvételi épület átalakítása, Macs Ipari Park állomáson új üzemi épület építése, Macs állomáson a jelenlegi felvételi épület helyén új felvételi épület építése. A megállóhelyeken esőbeállók telepítése.

Főbb mennyiségek:

— hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 31,4 km hosszban

— Debrecen állomás átépítése során 3 csoport B60-XI kitérő beépítése, 2 csoport B60-800 kitérő beépítése, 40 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 12 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

— Tócóvölgy állomás átépítése során, 6 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 5 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, 4 csop. új B60-800 kitérő beépítése, 32 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 10 mező előregyártott gumielemes kerékpáros átjáró építése, 14 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

— Macs Ipari Park állomás építése során 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 14 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 46 mező előregyártott gumielemes útátjáró építése, 8 mező új előregyártott vasbetonelemes átjáró építése,

— Macs állomás átépítése során, 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XII kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 7 mező új előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése

— a kitérők cseréje vagy beépítése mind a négy állomáson al-és felépítménnyel együtt valósul meg,

— számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése az összes beépített kitérőben,

— távközlő rendszer átalakítása 4 állomáson

— vasúti műtárgyak: 7 db kisműtárgy építése/átépítése/felújítása, 3 db nagyműtárgy átépítése

— ~ 22 000 m2 aszfaltburkolatú út építése, 51 000 m2 beton burkolatú rakterület

— új biztosítóberendezés és távközlési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon

— kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi

II.Opcionális mennyiség

— hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 2 vkm hosszban

— Macs Ipari Park állomás építése során 2 csoport új B54-XI kitérő beépítése, 8 mező új előregyártott gumielemes üzemi átjáró építése

— 33 000 m2 beton burkolatú rakterület

— Konténerterminál parkoló-19 215 m2

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlat csak a közbeszerzés tárgyának egészére, azaz az alapmennyiségre + opcionális mennyiségre együtt tehető.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 55 419 436 737.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32314863
Postai cím: Hermina út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: ISTVAN.SARVARY@VHID.HU
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakat meghal tervezési fd összefüggésben ben a Szerz 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1 A Vállalkozó a hiánytalan, a jelen Szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabványok által előírt minőségi követelményeknek megfelelő teljesítésért az alábbi ellenszolgáltatásra (átalánydíj) jogosult.

Az alapmennyiség és a teljes opcionális mennyiség teljesítéséért járó átalánydíj összege: 55 419 436 737 Ft+ ÁFA, azaz Ötvenötmilliárd-négyszáztizenkilencmillió-négyszázharminchatezer-hétszázharminchét forint + ÁFA, amelyből az

— alapmennyiség értéke tartalékkeret nélkül: 50 958 959 236 Ft + ÁFA, azaz Ötvenmilliárd-kilencszázötvennyolcmillió-kilencszázötvenkilencezer- kétszázharminchat forint + ÁFA („Vállalkozói Díj"),

— a teljes opcionális rész értéke tartalékkeret nélkül összesen: 4 460 477 501 Ft + ÁFA, azaz Négymilliárd-négyszázhatvanmillió-négyszázhetvenhétezer- ötszázegy forint + ÁFA („Opcionális Munka Ellenértéke").

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.3. Tartalékkeret

4.3.1. A Megrendelő Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeretnek az alapmennyiség teljesítése során fel nem használt része teljes egészében felhasználható az opcionális feladatok teljesítése során. A Tartalékkeret összege: 195 658 091 Ft+ ÁFA, azaz Százkilencvenötmillió-hatszázötvennyolcezer- kilencvenegy forint + általános forgalmi adó (tartalékkerettel növelt Vállalkozói Díj:51 154 617 327 Ft +ÁFA).

4.3.2. A Tartalékkeret felhasználásának szabályait a Vállalkozási Szerződéses Feltételek határozzák meg.

4.3.3. Megrendelő az opciós mennyiség tekintetében nem határozott meg Tartalékkeretet.”

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Szerződéses Megállapodás 8.1.1.1. pontja a 8.1. pont más pontjainak változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosul:

„8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj és a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában foglalt, Opcionális Munka általános forgalmi adó nélkül számított Ellenértékének 5 (öt) %- a, az alábbiak szerint:

8.1.1.1. Az opciós mennyiség lehívására vonatkozó jog gyakorlásáig Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás) 5 %-ának, 2 547 947 962 Ft-nak, azaz Kétmilliárd- ötszáznegyvenhétmillió-kilencszáznegyvenhétezer-kilencszázhatvankettő forintnak megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékot köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Teljesítési Biztosítékot a Szerződéses Feltételek szerint a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.”

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Szerződéses Megállapodás 8.2.1.2.pontja a 8.2. pont más pontjainak változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosul:

„8.2.1.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj és a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában foglalt Opcionális Munka általános forgalmi adó nélkül számított Ellenértékének 5 (öt) %-a az alábbiak szerint:

8.2.1.2. Amennyiben az opciós mennyiség lehívására nem kerül sor, úgy a Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, nettó 2 547 947 962 Ft-nak, azaz nettó Kétmilliárd- ötszáznegyvenhétmillió-kilencszáznegyvenhétezer-kilencszázhatvankettő, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.”

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó adatai az alábbiak szerint módosulnak:

V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (V-Híd Zrt.)

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Számlázási cím: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A DebrÉ-NyGazdÖvez kialakítval összf infrastr fejlsek megval kapcs kötött „Váll szerz keretében Debr-Füzesab vasútv korsz I. ütem”tárgyú kivités-terv szerz 2020.03.05-én hatályba lépett.Megr a 09.17-én kelt "Debr É-Nyi Gazd Öv kialakal összef vasúti infrastr fejl elrend mód" tárgyú levelében táj Vállalkozót,hogy a fejlesztési területen a régiókban tervezett Konténerterminálok kialakítra vonatk megvalósíthatósági tanulmány"eredményei alapján a hivatkozott VASÚT-l/A,VASÚT-2/A,és VASÚT-2/E fdkat kieggel szükséges elvégezni a Korm hatban fogl fd sérelme nélkül: Macs Ipari Park állomás terveinek és hatályos építési engedélyeinek módosítása,a DebrMJV által terveztetett „teljes kiépítés állapotára" (VASÚT-l/B) vonatk tervek alapján.A folyban lévő,Kormhat szerinti VASÚT 1/A, 2/A és 2/E projektek megvalra ir kivit munkák a terv-és engedélymódnak megfelelő végrehajt.A Szerz jelenlegi műsz tart megép akadályozná a tanulmány által meghat megvalósítását,ezért az átterv által feltárt műsz tartalm változt szüks.A Macs Ipari Park állomás tervének és hatályos ép engek módosítását a Terminál 2. ütemének megfelelően kell elvégezni;a folyban lévő,kivitre vonatk Vállalk Szerz munkáit a fenti tervezési tartalom figyelembe vételével lehet elvégezni. Mérnök FUDE/DLM/2021/094 véleménye megerősíti,hogy a tárgyi munka a „Vállalk részére elrendelt tervezés+engedélyeztetés elvégzése a KDban nem szerepel,azok kapcs szüks váló fd,az erre visszavezethető jelen esetben a tervezéssel/engedélyezéssel összef munkarészek megval nem képezi a Vállalk átalánydíj ellenében elvégz szerz feladatát.”

Fentiek alapján jelen 2. sz mód a Szerz a Kbt. 141§(2)(3) bek alapj a tervezési feladatra tekintettel a Váll díj tekintetében kívánják módosítani,az ismertetett terv fd fedezetét pénzügyi techn szempból a tartalékkeret egyidejű csökkentése biztosítja. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.A Kbt141§(2-3)bek alapján a Szerz módosítható,ha a mód összértéke - nem éri el a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;b)szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10 %-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-át;valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.(3)A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. A mód nem vált meg a szerz ált jellegét és illeszk az eredeti szerz jellegéhez. A mód megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

2.

Vállalkozó székhely adatainak változására tekintettel a Szerződésben szereplő Vállalkozói adatok módosítása szükséges a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.A Kbt141§(6) bekben rögz módosítási feltételek a székhely adatok vonatkozásában teljesülnek.A fenti székhelyadatok változása a fenti rendelkezésekre figyelemmel nem lényeges módosításnak tekinthetők.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 54 859 115 262.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 55 419 436 737.00 HUF