Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 369187-2020

06/08/2020    S151

Tyskland-Berlin: Bistand til og rådgivning af besøgende på den permanente udstilling »Erlebnis Europa« (oplev Europa) i Det Europæiske Hus, Berlin

2020/S 151-369187

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet — Verbindungsbüro in Deutschland
Postadresse: Unter den Linden 78
By: Berlin
NUTS-kode: DE30 Berlin
Postnummer: 10117
Land: Tyskland
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Telefon: +49 3022801000
Fax: +49 3022801111
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de
Internetadresse for køberprofilen: https://www.europarl.europa.eu/germany/de/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bistand til og rådgivning af besøgende på den permanente udstilling »Erlebnis Europa« (oplev Europa) i Det Europæiske Hus, Berlin

Sagsnr.: BER/COMM/DG/AWD/2020/366
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79610000 Formidling af personale
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter levering af tjenesteydelser til støtte for og rådgivning af besøgende på den permanente udstilling »Oplev Europa« (Erlebnis Europa) i Det Europæiske Hus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, TYSKLAND, samt gennemførelse og udvikling af korte forelæsninger og rollespil.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bistand til og rådgivning af besøgende på den permanente udstilling »Erlebnis Europa« (oplev Europa) i Det Europæiske Hus, Berlin

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79610000 Formidling af personale
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE30 Berlin
Hovedudførelsessted:

Berlin

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med kontrakten er at yde personlig bistand, rådgivning og støtte til besøgende på den permanente udstilling »Erlebnis Europa« (Oplev Europa). Udstillingen er åben fra mandag til søndag fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Åbningstiderne gælder for hele året. Adgangen er gratis.

Udstillingen er kun lukket den 24., 25., 26., 31. december og 1. januar. Der forventes ca. 150 000 besøgende om året. Publikum omfatter både berlinere og turister fra hele verden.

For yderligere oplysninger henvises til beskrivelsen af tjenesteydelsen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 360 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Opgaven kan fornys tre gange. Den maksimale samlede kontraktværdi er 1 440 000 EUR for fire år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gennemførelse og udvikling af korte forelæsninger og rollespil

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79610000 Formidling af personale
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE30 Berlin
Hovedudførelsessted:

Berlin

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med kontrakten er gennemførelse af 60 minutters forelæsninger om EU på tysk og engelsk for grupper på 20-60 deltagere og gennemførelse af 90 minutters rollespil på tysk og lejlighedsvis på fransk og engelsk for grupper på 20-38 deltagere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 260 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Opgaven kan fornys tre gange. Den maksimale samlede kontraktværdi er 260 000 EUR for fire år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet og betingelserne for afgivelse af bud: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/09/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/09/2020
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Verbindungsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, TYSKLAND.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se udbudsmaterialet og betingelserne for afgivelse af bud: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om frister for indgivelse af klager: Se: http://curia.europa.eu

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/07/2020