Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 369187-2020

06/08/2020    S151

Germania-Berlin: Furnizare de asistență și consiliere pentru vizitatorii expoziției permanente „Experience Europe” (Erlebnis Europa) din Casa Europeană, Berlin

2020/S 151-369187

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European – Verbindungsbüro in Deutschland
Adresă: Unter den Linden 78
Localitate: Berlin
Cod NUTS: DE30 Berlin
Cod poștal: 10117
Țară: Germania
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Telefon: +49 3022801000
Fax: +49 3022801111
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.europarl.europa.eu/germany/de/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de asistență și consiliere pentru vizitatorii expoziției permanente „Experience Europe” (Erlebnis Europa) din Casa Europeană, Berlin

Număr de referinţă: BER/COMM/DG/AWD/2020/366
II.1.2)Cod CPV principal
79610000 Servicii de plasare de personal
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul include prestarea de servicii de sprijinire și de consiliere a vizitatorilor expoziției permanente „Experience Europe” (Erlebnis Europa) la Casa Europeană, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, GERMANIA, precum și punerea în aplicare și dezvoltarea de prelegeri și jocuri de rol scurte.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare de asistență și consiliere pentru vizitatorii expoziției permanente „Experience Europe” (Erlebnis Europa) din Casa Europeană, Berlin

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79610000 Servicii de plasare de personal
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE30 Berlin
Locul principal de executare:

Berlin

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului constă în acordarea de asistență personală, consiliere și sprijin vizitatorilor expoziției permanente „Experience Europe” (Erlebnis Europa). Expoziția este deschisă de luni până duminică, între orele 10.00 și 18.00. Programul de lucru este valabil pentru întregul an. Intrarea este gratuită.

Expoziția este închisă numai în zilele de 24, 25, 26, 31 decembrie şi 1 ianuarie. Aproximativ 150 000 de vizitatori sunt așteptați anual. Publicul este format atât din berlinezi, cât și din turiști din întreaga lume.

Pentru detalii, a se vedea descrierea serviciului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 360 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Misiunea poate fi reînnoită de 3 ori. Valoarea maximă totală a contractului este de 1 440 000 EUR pentru 4 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Punerea în aplicare și dezvoltarea de prelegeri și jocuri de rol scurte

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79610000 Servicii de plasare de personal
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE30 Berlin
Locul principal de executare:

Berlin

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului constă în organizarea de prelegeri de 60 de minute privind UE în limba germană și în limba engleză pentru grupuri de 20-60 de participanți și în punerea în aplicare a jocurilor de rol de 90 de minute în limba germană și, ocazional, în limba franceză și limba engleză, pentru grupuri de 20 până la 38 de participanți.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 260 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Misiunea poate fi reînnoită de 3 ori. Valoarea maximă totală a contractului este de 260 000 EUR pentru 4 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a se vedea specificațiile și condițiile pentru depunerea unei oferte: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/09/2020
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/09/2020
Ora locală: 11:00
Locul:

Parlamentul European, Verbindungsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, GERMANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

a se vedea specificațiile și condițiile pentru depunerea unei oferte: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5653

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

2024

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenele-limită de exercitare a căilor de atac: A se vedea: http://curia.europa.eu

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/07/2020