Služby - 369308-2020

07/08/2020    S152

Belgie-Brusel: Studie týkající se monitorovacích údajů o operacích EFRR a Fondu soudržnosti a o monitorovacích systémech provozovaných v období let 2014-2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

2020/S 152-369308

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and financial management
Poštovní adresa: Avenue de Beaulieu 1
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: B-1160
Země: Belgie
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie týkající se monitorovacích údajů o operacích EFRR a Fondu soudržnosti a o monitorovacích systémech provozovaných v období let 2014-2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

Spisové číslo: REGIO/2020/OP/0010
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem studie je poskytnout spolehlivé údaje z monitorování, které poslouží jako základ pro následné hodnocení programů politiky soudržnosti spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v programovém období 2014-2020 ze strany Komise. Práce provedená v rámci této zakázky poskytne vstupy pro následné hodnocení z hlediska:

1) vytvoření samostatné databáze financovaných operací a jejich klasifikace podle rozsahu jejich zásahu, formy financování a typu příjemce a

2) shromažďování, klasifikace a hodnocení kvality údajů výstupních ukazatelů nashromážděných řídícími orgány.

Studie bude využívat, analyzovat a syntetizovat rozsáhlé množství monitorovacích údajů dostupných v národních/regionálních monitorovacích systémech tak, aby mohly být dále zpracovány a použity pro pozdější analýzu a hodnocení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem studie je poskytnout spolehlivé údaje z monitorování, které poslouží jako základ pro následné hodnocení programů politiky soudržnosti spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v programovém období 2014-2020 ze strany Komise. Práce provedená v rámci této zakázky poskytne vstupy pro následné hodnocení z hlediska:

1) vytvoření samostatné databáze financovaných operací a jejich klasifikace podle rozsahu jejich zásahu, formy financování a typu příjemce a

2) shromažďování, klasifikace a hodnocení kvality údajů výstupních ukazatelů nashromážděných řídícími orgány.

Studie bude využívat, analyzovat a syntetizovat rozsáhlé množství monitorovacích údajů dostupných v národních/regionálních monitorovacích systémech tak, aby mohly být dále zpracovány a použity pro pozdější analýzu a hodnocení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 14
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/09/2020
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/09/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/07/2020