Palvelut - 369308-2020

07/08/2020    S152

Belgia-Bryssel: Selvitys Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston toimien seurantatiedoista sekä käytetyistä seurantajärjestelmistä vuosina 2014–2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

2020/S 152-369308

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, REGIO – Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 – Budget and Financial Management
Postiosoite: Avenue de Beaulieu 1
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: B-1160
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston toimien seurantatiedoista sekä käytetyistä seurantajärjestelmistä vuosina 2014–2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

Viitenumero: REGIO/2020/OP/0010
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Selvityksen tarkoituksena on tarjota luotettavaa ja jämäkkää seurantatietoa, joka voisi toimia komission suorittaman EAKR:n ja koheesiorahaston yhdessä vuosien 2014–2020 ohjelmakauden aikana rahoittamien koheesiopolitiikkaohjelmien jälkiarvion pohjana. Tämän sopimuksen puitteissa suoritettavat työt tarjoavat aineksia jälkiarviota varten seuraavin tavoin:

1) luomalla yhden rahoitustoimet kokoavan tietokannan ja luokittelemalla rahoitustoimet toimen alan, rahoitusmuodon sekä edunsaajatyypin mukaisesti, ja lisäksi

2) keräämällä, luokittelemalla ja arvioimalla laadun osalta toimia hoitaneiden viranomaisten keräämiä tulosmittaritietoja.

Tämä selvitys hyödyntää, analysoi ja laatii yhteenvetoja siitä laajasta saatavilla olevasta seurantatiedon määrästä, joka on kansallisissa/alueellisissa seurantajärjestelmissä siten, että kyseistä tietoa voidaan käsitellä eteenpäin ja käyttää myöhemmässä analysointi- ja arviointityössä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Selvityksen tarkoituksena on tarjota luotettavaa ja jämäkkää seurantatietoa, joka voisi toimia komission suorittaman EAKR:n ja koheesiorahaston yhdessä vuosien 2014–2020 ohjelmakauden aikana rahoittamien koheesiopolitiikkaohjelmien jälkiarvion pohjana. Tämän sopimuksen puitteissa suoritettavat työt tarjoavat aineksia jälkiarviota varten seuraavin tavoin:

1) luomalla yhden rahoitustoimet kokoavan tietokannan ja luokittelemalla rahoitustoimet toimen alan, rahoitusmuodon sekä edunsaajatyypin mukaisesti, ja lisäksi

2) keräämällä, luokittelemalla ja arvioimalla laadun osalta toimia hoitaneiden viranomaisten keräämiä tulosmittaritietoja.

Tämä selvitys hyödyntää, analysoi ja laatii yhteenvetoja siitä laajasta saatavilla olevasta seurantatiedon määrästä, joka on kansallisissa/alueellisissa seurantajärjestelmissä siten, että kyseistä tietoa voidaan käsitellä eteenpäin ja käyttää myöhemmässä analysointi- ja arviointityössä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 14
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/09/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/09/2020
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/07/2020