Servizzi - 369479-2018

24/08/2018    S162

il-Belġju-Brussell: Il-Promozzjoni ta' Kunsiderazzjonijiet Soċjali fil-Proċeduri ta' Ksib Pubbliku għal Intrapriżi tal-Ekonomija Soċjali

2018/S 162-369479

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Promozzjoni ta' Kunsiderazzjonijiet Soċjali fil-Proċeduri ta' Ksib Pubbliku għal Intrapriżi tal-Ekonomija Soċjali

Numru ta' referenza: EASME/COSME/2017/030
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-promozzjoni ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku għal intrapriżi tal-ekonomija soċjali relatati mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist pubbliku, id-Direttiva 2014/25/UE dwar l-akkwist ta' utilitajiet, u d-Direttiva 2014/23/UE dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Ix-xogħol se jkun it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' avvenimenti ta' tagħrif u tixrid ta' jum wieħed (minn issa 'l quddiem imsejħin "konferenzi") immirati lejn it-taħriġ u t-tqajjim ta' kuxjenza ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku, f'mhux inqas minn 15-il Stat Membru tal-UE. L-objettiv tal-konferenzi se jkun li jiggwida l-parteċipanti permezz tad-dispożizzjonijiet il-ġodda tad-Direttivi, sabiex jimmarka opportunitajiet u għażliet strateġiċi disponibbli lilhom meta jħejju dokumenti ta' ksib pubbliku, u li juru kif aspetti kwalitattivi relatati ma' kunsiderazzjonijiet u kriterji soċjali jistgħu jkunu integrati fil-proċeduri ta' ksib pubbliku.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 721 410.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini tal-kuntrattur minbarra għal-laqgħat li se jsiru fil-bini tal-EASME u tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-promozzjoni ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku għal intrapriżi tal-ekonomija soċjali relatati mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist pubbliku, id-Direttiva 2014/25/UE dwar l-akkwist ta' utilitajiet, u d-Direttiva 2014/23/UE dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Ix-xogħol se jkun it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' avvenimenti ta' tagħrif u tixrid ta' jum wieħed (minn issa 'l quddiem imsejħin "konferenzi") immirati lejn it-taħriġ u t-tqajjim ta' kuxjenza ta' kunsiderazzjonijiet soċjali fil-proċeduri ta' ksib pubbliku, f'mhux inqas minn 15-il Stat Membru tal-UE. L-objettiv tal-konferenzi se jkun li jiggwida l-parteċipanti permezz tad-dispożizzjonijiet il-ġodda tad-Direttivi, sabiex jimmarka opportunitajiet u għażliet strateġiċi disponibbli lilhom meta jħejju dokumenti ta' ksib pubbliku, u li juru kif aspetti kwalitattivi relatati ma' kunsiderazzjonijiet u kriterji soċjali jistgħu jkunu integrati fil-proċeduri ta' ksib pubbliku.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-metodoloġija proposta / Peżar: 20 punt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità, kemm hija xierqa u l-kompletezza tal-organizzazzjoni tal-attivitajiet proposti u tal-pjan ta' ħidma / Peżar: 60 punt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-effettività, ir-rilevanza u l-kredibilità tal-miżuri proposti ta' mmaniġġjar u kontroll li jikkonċernaw ir-relazzjonijiet mal-partijiet interessati, il-prestazzjoni tas-servizz, il-kwalità tar-riżultati, eċċ. / Peżar: 20 punt
Prezz - Peżar: 30 %
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Programm ta' ħidma għall-2017 u l-iffinanzjar għall-implimentazzjoni ta' Programm għall-Kompetittività ta' Intrapriżi u Intrapriżi Żgħar u Medji (C(2017) 1042 final tas-17 ta' Frar 2017)

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 222-460671
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASME/COSME/2017/030
Titlu:

Il-Promozzjoni ta' Kunsiderazzjonijiet Soċjali fil-Proċeduri ta' Ksib Pubbliku għal Intrapriżi tal-Ekonomija Soċjali

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
05/07/2018
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 5
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: European Association for Information on Local Development (AEIDL)
Indirizz postali: 1040
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Réseau Européen des Villes et Régions de l'Economie Sociale AISBL (REVES)
Indirizz postali: 1000
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Diesis Coop SCRL-FS
Indirizz postali: 1000
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Social Economy Europe ASBL
Indirizz postali: 1000
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE asbl)
Indirizz postali: 1210
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 750 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 721 410.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 37 %

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Faks: +35 243032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3) tal-avviż dwar kuntratt.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/08/2018