Palvelut - 369567-2015

Näytä suppea näkymä

21/10/2015    S204    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: 15.CAT.OP.120 – useisiin eri salausjärjestelmiin perustuvaa ympäristöä koskeva liiketoimintatutkimus

2015/S 204-369567

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan puolustusvirasto
Postiosoite: rue des Drapiers 17–23
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1050
Maa: Belgia
Vastaanottaja: sopimuksista vastaava yksikkö
Sähköpostiosoite: procurement@eda.europa.eu
Faksi: +32 25042975

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.eda.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

Osoite, josta saa lisätietoja:
Virallinen nimi: Euroopan puolustusvirasto
Postiosoite: rue des Drapiers 17–23
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1050
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Euroopan puolustusviraston hankinnat
Sähköpostiosoite: procurement@eda.europa.eu
Faksi: +32 25042975
Internet-osoite: http://www.eda.europa.eu

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Puolustus
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
15.CAT.OP.120 – useisiin eri salausjärjestelmiin perustuvaa ympäristöä koskeva liiketoimintatutkimus
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.
Toimituspaikka: Euroopan puolustusviraston toimitilat.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tulevan liiketoimintatutkimuksen tavoitteena on analysoida useisiin eri salausjärjestelmiin perustuvan ympäristön toteuttamisen vaikutuksia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioita varten. Tarkoituksena on mahdollistaa useat eri tietoturva-alueet, jotta voidaan varmistaa turvallinen tiedonvaihto. Liiketoimintatutkimuksessa käsitellään yleistutkimuksessa määritettyjä näkökohtia, ja tarkoituksena on vaihtoehtojen määrittäminen turvalliselle tiedonvaihdolle YTPP:n toimijoiden välillä useisiin eri salausjärjestelmiin perustuvassa ympäristössä niin, että samalla otetaan huomioon liiketoiminnan monialaiset näkökohdat. Kyseisenlainen ympäristö on ensisijaisen tärkeä sekä hankintojen että innovoinnin turvallisuuden kannalta.
Useisiin eri salausjärjestelmiin perustuvalla ympäristöllä tarkoitetaan toimintaolosuhteita, joissa useat ja erilaiset tietoturva-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja edellyttävät tiedonjakoa toimiakseen. Monimutkaisuus johtuu siitä, että tietojen turvaluokituksessa voi olla useita eri tasoja ja siten kutakin tietoturva-aluetta varten asennetaan mahdollisesti eri turvamekanismit. Salausjärjestelmän hallinta on kriittisen tärkeää YTPP:n tietoliikenteen ja tietojärjestelmien tehokkuuden, kestävyyden ja häiriönsietokyvyn ylläpitämiseksi.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

75220000, 73210000, 75221000, 73400000, 64200000

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 1 ja 70 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 10 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Ei sovelleta.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Katso tarjousasiakirjat, jotka ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalla ”e-tendering”-verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Katso tarjousasiakirjat, jotka ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalla ”e-tendering”-verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjousasiakirjat, jotka ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalla ”e-tendering”-verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjousasiakirjat, jotka ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalla ”e-tendering”-verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

katso tarjousasiakirjat, jotka ovat saatavilla sähköistä tarjoamista koskevalla ”e-tendering”-verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
15.CAT.OP.120.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.11.2015 - 17:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
Muu: Tarjoukset on laadittava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä. Sopimus (ja sen toimitukset) suoritetaan englannin kielellä. Tarjoajia pyydetään toimittamaan englanninkielinen kappale teknisestä ehdotuksestaan.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 1.12.2015

Paikka:

Euroopan puolustusviraston toimitilat, rue des Drapiers 17–23, Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua yksi valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan vähintään 48 tuntia etukäteen sähköpostitse osoitteeseen procurement@eda.europa.eu Tässä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuutetun virkailijan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka osallistuu tarjousten avaustilaisuuteen tarjoajan puolesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.1 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle kahden vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa.

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle kahden kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2015